Ans De Vos, PhD

Ans  De Vos, PhD
  • Career Management
  • Self-Management
  • Personal Development
  • Psychological Contracts
  • Generations

Academic Director, Competence Center Next Generation Work
SD Worx Professor ‘Next Generation Careers’ 

Biografie

Ans De Vos behaalde haar doctoraat in 2002 aan de Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie (Universiteit Gent). Zij heeft een diploma psychologie (KU Leuven) en een bijkomend diploma Human Resource Management (Universiteit Antwerpen). Haar doctoraatsonderzoek focuste op het psychologisch contract bij nieuwe medewerkers, i.e. de verwachtingen die nieuwkomers hebben over de voorwaarden van hun arbeidsrelatie en hoe deze evolueren tijdens de socialisatieperiode. Tijdens haar doctoraatsstudies verbleef zij als doctoral fellow aan de Universiteit van Tilburg.

Zij is momenteel werkzaam als professor binnen Antwerp Management School, waar zij houder is van de SD Worx leerstoel “Next generation work: Creating sustainable careers”. In dit kader voert zij onderzoek naar veranderende psychologische contracten, loopbaanverwachtingen van verschillende generaties, en de impact van een innovatief loopbaanbeleid op human capital en bedrijfsuitkomsten.  Zij is tevens co-promoter van het “Steunpunt Werk en Sociale Economie”, een beleidsondersteunend centrum gefinancierd door de Vlaamse overheid en het ESF en is als research fellow ook verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de K.U. Leuven.  

Binnen Antwerp Management School is zij academisch verantwoordelijke voor het “persoonlijk ontwikkelingstraject” dat de Masters studenten doorlopen in het kader van hun opleiding, met als doel het zelfinzicht en het persoonlijk functioneren van de studenten te begeleiden met het oog op hun toekomstige loopbaan.

Haar werk werd gepubliceerd in international peer-reviewed tijdschriften waaronder Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, Journal of Occupational and Organizational Psychology, en European Journal of Work and Organizational Psychology.

Programma's

Publicaties

Vraag?

Contacteer ons

Dit veld is verplicht
Foutief e-mail adres
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Verzend 
of bel ons :
+32 (0)3 265 47 41
Opening minds to impact the world