Kennis Partners

Kennispartners kunnen zich aansluiten bij een Competence Center of hun engagement uitbreiden tot het sponsoren van een Leerstoel.

Antwerp Management School heeft binnen haar researchafdeling Competence Centers opgericht die de voorwaarden scheppen voor co-creatie van kennis en vaardigheden en brengt hierin Kennispartners samen met een academische of een bedrijfsachtergrond. De open netwerkstructuur van een Competence Center schept de condities voor innovatief, grensverleggend denken.

De researchafdeling wil een referentiepunt zijn inzake kennis op specifieke domeinen en onderbouwt met haar onderzoek tevens de state-of-the-art programma’s van de School. De positionering op het scherp van de snee tussen theorie en toepassing en faculty die academische kennis met praktische expertise combineren, maakt dat de output daadwerkelijk de kiem kan zijn van duurzame waardecreatie in de economische keten.

Onze Kennispartners in de verschillende Competence Centers zijn:

Vraag?

Contacteer ons

Dit veld is verplicht
Foutief e-mail adres
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Verzend 
of bel ons :
+32 (0)3 265 47 33
Opening minds to impact the world