Expertisecentrum Smart Mobility

Heb je een vraag over Smart Mobility? 
Neem contact met ons op!

Missie van het expertisecentrum


Duurzame mobiliteit door innovatie bevorderen, dat is de kerntaak van het expertisecentrum Smart Mobility, voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM).

Het expertisecentrum fungeert als netwerk voor innovatie binnen mobiliteit. Samen met hun partners realiseert het expertisecentrum mobiliteitsoplossingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame groei van de economie en de vermindering van de files. Innovatie en rendement staan hierbij centraal.
Mobiliteit vormt een van de grootste (inter)nationale uitdagingen van deze eeuw. Niet alleen overheden maar ook bedrijven worden aangemoedigd om hun mobiliteitsbeleid slimmer en duurzamer te maken. Zij kunnen hiervoor terecht bij het expertisecentrum Smart Mobility.

smart-mobility-expertisecenter


Daarnaast zijn de activiteiten van het expertisecentrum gericht op het verwerven en opbouwen van nieuwe kennis inzake duurzame mobiliteit met het oog op ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, tools, methodes of diensten en verspreiding van deze kennis door publicaties, opleidingen, seminaries of technologieoverdracht en via individuele adviesverlening.

Expertise binnen mobiliteitsvelden

Het expertisecentrum Smart Mobility beschikt over expertise binnen tal van mobiliteitsvelden zoals:

 • woon-werkverkeer,
 • tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
 • stedelijke belevering,
 • bundelen van goederenstromen,
 • binnenvaart,
 • modal split,
 • wegdekbeheer,
 • minder hinder,
 • etc.

Neem contact met ons op

 

Onderzoeksprojecten

Hier vind je een overzicht van al onze lopende projecten.


 • Lean and Green Personal Mobility

  Begeleiding van bedrijven naar 20% CO2-reductie voor woon-werk en dienstverplaatsingen.
  Meer info

 • Gemeenschappelijke trailerparkings

  Een proefproject rond splitsmijden voor wegtransport, gebaseerd op gemeenschappelijke ontkoppelingspunten.
  Meer info

 • Kantoorbus

  Een kantoorbus die reistijd voor woon-werkverkeer omzet in werktijd.
  Meer info

 • Vebimobe

  Verkenning van de mogelijkheden van de verkeersbordendatabank in Intelligente transport systemen.
  Meer info

 • Transmob

  Transportdata via Mobiliteitskaart.
  Meer info

 • BikeForm

  Platform voor vraag- en aanbod van bedrijfsfietsen
  Meer info

 • Watertruck Plus

  De bouw van een vloot van kleine duwbakken en de benodigde duwboten voor een ruimere verspreiding van het Watertruck concept.
  Meer info

 • DYNAcity

  Platform voor intelligente mobiliteit.
  Meer info

 • ICOMflex

  Flexwerkplekken en het organiseren van het ‘nieuwe werken’.
  Meer info

 

Team

 • Koen Valgaeren, algemeen directeur
  +32 (0)11 24 60 02 / Mail / LinkedIn
 • Anne-Marie Peumans, management assistant
  +32 (0)11 24 60 01 / Mail / LinkedIn
 • Sandra Vanderniepen, Verantwoordelijke marketing & communicatie
  +32 (0)11 24 60 05 / Mail / LinkedIn
 • Nicole Van Doninck, manager onderzoek & ontwikkeling
  +32 (0)11 24 60 08 / Mail / LinkedIn
 • Sven Vlassenroot, projectmanager
  +32 (0)11 24 60 00 / Mail / LinkedIn
 • Katrien Backx, projectmanager
  +32 (0)11 24 60 00 / Mail / LinkedIn
 • Peter Defreyne, projectmanager
  +32 (0)11 24 60 06 / Mail / LinkedIn
 • Johan Boonen, projectmanager Watertruck+
  +32 (0)11 24 60 00 / Mail / LinkedIn
 • Luc Geerts, projectmanager Watertruck+
  +32 (0)11 24 60 00 / Mail / LinkedIn

Partners

Blog

Ontdek meer blogposts

Filevrij winkelen: het kan!

December 01, 2016

De spitsuren op onze wegen zijn stilaan gemeengoed, vooral in relatie tot het woon-werkverkeer. Waar we (nog) niet bij stilstaan, is dat er eenzelfde fenomeen bestaat bij bepaalde vrijetijdsactiviteiten, zoals bij winkelverplaatsingen. Hierdoor creëren we tijdelijke tekorten aan parkeerplaatsen en…

Te weinig Vlamingen maken gebruik van de groeiende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk…

Ontdek meer blogs

Hoe kan ik je helpen?

Sandra Vanderniepen, Verantwoordelijke marketing & communicatie

Of bel ons: +32 (0)3 265 47 58