Expertisecentrum Smart Mobility

Heb je een vraag over Smart Mobility? 
Neem contact met ons op!

Missie van het expertisecentrum


Mobiliteit vormt een van de grootste (inter)nationale uitdagingen van deze eeuw. Niet alleen overheden maar ook bedrijven worden aangemoedigd om hun mobiliteit(sbeleid) slimmer en duurzamer te maken. Zij kunnen hiervoor terecht bij Smart Mobility (voorheen VIM, Vlaams Instituut voor Mobiliteit).

De mobiliteitsexperten van Smart Mobility focussen op het verwerven en opbouwen van nieuwe kennis waarmee nieuwe of verbeterde producten, tools, methodes of diensten ontwikkeld kunnen worden. Deze kennis wordt verspreid via publicaties, opleidingen, seminaries of technologieoverdracht en via individuele adviesverlening.Daarnaast is Smart Mobility een ontmoetingsplaats waar partijen vanuit de industrie, overheid en wetenschap elkaar ontmoeten om kennis over de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen mobiliteit te ontwikkelen, toe te passen en uit te wisselen.

Expertise binnen mobiliteitsvelden

Het expertisecentrum Smart Mobility beschikt over expertise binnen tal van mobiliteitsvelden zoals:

 • woon-werkverkeer,
 • tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
 • stedelijke belevering,
 • bundelen van goederenstromen,
 • binnenvaart,
 • modal split,
 • wegdekbeheer,
 • minder hinder,
 • etc.

Neem contact met ons op

 

Lopende onderzoeksprojecten

Hier vind je een overzicht van al onze lopende projecten.


 • Lean and Green Personal Mobility

  Begeleiding van bedrijven naar 20% CO2-reductie voor woon-werk en dienstverplaatsingen.
  Meer info

 • Gemeenschappelijke trailerparkings

  Een proefproject rond splitsmijden voor wegtransport, gebaseerd op gemeenschappelijke ontkoppelingspunten.
  Meer info

 • Kantoorbus

  Een kantoorbus die reistijd voor woon-werkverkeer omzet in werktijd.
  Meer info

 • Vebimobe

  Verkenning van de mogelijkheden van de verkeersbordendatabank in Intelligente transport systemen.
  Meer info

 • Transmob

  Transportdata via Mobiliteitskaart.
  Meer info

 • BikeForm

  Platform voor vraag- en aanbod van bedrijfsfietsen
  Meer info

 • Watertruck Plus

  De bouw van een vloot van kleine duwbakken en de benodigde duwboten voor een ruimere verspreiding van het Watertruck concept.
  Meer info

 • DYNAcity

  Platform voor intelligente mobiliteit.
  Meer info

 • ICOMflex

  Flexwerkplekken en het organiseren van het ‘nieuwe werken’.
  Meer info

 

Team

Koen Valgaeren
Algemeen directeur Smart Mobility

Anne-Marie Peumans
Smart Mobility Management Assistant

Sandra Vanderniepen
Verantwoordelijke marketing & communicatie

Nicole Van Doninck
Manager onderzoek & ontwikkeling Smart Mobility

Sven Vlassenroot
projectmanager Smart Mobility

Peter Defreyne
projectmanager Smart Mobility

Johan Boonen
projectmanager Watertruck+

Luc Geerts
projectmanager Watertruck+

Partners

Blog

Ontdek meer blogposts

Al jarenlang is België recordhouder wat het aantal files betreft. Een record dat we maar blijven versterken en waaraan we stilaan een ondraaglijke kater overhouden. Vooral voor onze bedrijven vormt mobiliteit een groeiende verliespost. Denk maar aan de hogere brandstofkosten, verliesuren door…

Een slim mobiliteitsbeleid kan het tij doen keren …

Filevrij winkelen: het kan!

December 01, 2016

De spitsuren op onze wegen zijn stilaan gemeengoed, vooral in relatie tot het woon-werkverkeer. Waar…

Te weinig Vlamingen maken gebruik van de groeiende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk…

Hoe kan ik je helpen?

Sandra Vanderniepen, Verantwoordelijke marketing & communicatie