Masterclass Business Design Thinking

Olivia_Teetaert

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.

Dit programma wordt gegeven in het: Nederlands

Over het programma

In deze driedaagse Masterclass Business Design Thinking maken we niet alleen kennis met het design thinking proces, maar leren we ook de skills om zelf als facilitator aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie. Deze opleiding zal – hoewel gestoeld op onderbouwde academische kennis- overwegend uit werksessies bestaan, zodat je goed beslagen ten ijs komt om ook in jouw dagelijkse businessomgeving de mouwen op te stropen en complexiteit te lijf te gaan.

Het design thinking proces doorloopt drie belangrijke processtappen. Understand, Create, en Deliver. In de masterclass Business Design Thinking wijden we een dag aan elke fase. We nemen de tijd om elke processtap te leren kennen, technieken aan te leren én toe te passen in een concrete voorbereide case. In de Understand fase doen we het onderzoek dat zal leiden tot innovatie, in de create fase ontwerpen we een prototype van een nieuwe dienst of product, en in de deliver-fase zoeken we naar manieren om dit alles te doen landen in een bedrijfscontext. Hoe beïnvloedt het afgelegde traject onze strategie en businessmodel?

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kun je omgaan met complexiteit in een steeds veranderende wereld;
  • beheers je (cocreatie)-processen in multidisciplinaire omgevingen;
  • kun je gebruikersinzichten vertalen naar jouw aanbod en bedrijf;
  • kun je strategie, producten en diensten in een homogeen herkenbaar geheel brengen;
  • kun je jouw innovatie-inspanningen vertalen in relevante klantenwaarde.

Curriculum

Dag 1: Understand
Na een introductie in het theoretische framework en de drie stappen van design thinking, gaan we aan de slag om onze eerste case op de rails te zetten. Wat moeten we weten en hebben omsuccesvol doorheen het proces te gaan van onderzoek tot implementatie? Vervolgens leren we een onderzoek op te zetten en uit te voeren dat ons de inzichten voor innovatie moet opleveren. Hoe vergroten we de kans dat we komen tot relevante data?

Dag 2: Create
We starten de dag met een theoretische inleiding in hoe kwalitatieve data uit onderzoek op betrouwbare wijze tot inzichten en conclusies kan leiden. Dan gaan we bouwen! Design Thinking behelst testen en aanpassen, snelle iteraties van prototypes. Een op het eerste gezicht rommelig proces, dat kan beheersbaar gemaakt worden en daarmee een zeer krachtige tool voor innovatie worden. Vooral in deze fase is structuur en facilitatie enorm belangrijk.

Dag 3: Deliver
Op de laatste dag komen we weer terug naar de realiteit. Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie in staat is om de resultaten van onze twee voorgaande fases te doen landen? Dit op twee niveaus: het projectniveau én binnen onze strategische keuzes.

Deelnemers

Deze opleiding richt zich tot wee soorten deelnemers:

    • (Senior) Managementprofielen actief betrokken in het vertalen van visie en missie in operationele doelstellingen en projecten
    • Middenkader met projectverantwoordelijkheid

Dit is de eerste Masterclass Business Design Thinking die plaatsvindt binnen Antwerp Management School én Vlaanderen. Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor iedereen die zijn aanbod op systeemniveau wenst te benaderen. Wij denken in eerste instantie aan de dienstensector, aan bedrijven in de maakindustrie die de shift naar product-service systeemdenken aan het doormaken zijn, retail en distributie, etc.

Diploma

Het getuigschrift ‘Business Design Thinking’ wordt uitgereikt na succesvolle deelname aan de opleiding.

Olivia_Teetaert

Hoe kan ik je helpen?

Olivia Teetaert, Director Leadership Programs

Of bel ons: +32 (0)3 265 47 58