Masterclass Business Design Thinking

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

In deze driedaagse Masterclass Business Design Thinking maken we niet alleen kennis met het design thinking proces, maar leren we ook de skills om zelf als facilitator aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie. Deze opleiding zal – hoewel gestoeld op onderbouwde academische kennis- overwegend uit werksessies bestaan, zodat je goed beslagen ten ijs komt om ook in jouw dagelijkse businessomgeving de mouwen op te stropen en complexiteit te lijf te gaan.

Het design thinking proces doorloopt drie belangrijke processtappen. Understand, Create, en Deliver. In de masterclass Business Design Thinking wijden we een dag aan elke fase. We nemen de tijd om elke processtap te leren kennen, technieken aan te leren én toe te passen in een concrete voorbereide case. In de Understand fase doen we het onderzoek dat zal leiden tot innovatie, in de create fase ontwerpen we een prototype van een nieuwe dienst of product, en in de deliver-fase zoeken we naar manieren om dit alles te doen landen in een bedrijfscontext. Hoe beïnvloedt het afgelegde traject onze strategie en businessmodel?

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kun je omgaan met complexiteit in een steeds veranderende wereld;
  • beheers je (cocreatie)-processen in multidisciplinaire omgevingen;
  • kun je gebruikersinzichten vertalen naar jouw aanbod en bedrijf;
  • kun je strategie, producten en diensten in een homogeen herkenbaar geheel brengen;
  • kun je jouw innovatie-inspanningen vertalen in relevante klantenwaarde.

Curriculum

Dit curriculum is onderhevig aan wijzigingen. 

Dag 1: Strategievorming en opzetten van een onderzoek

Na een introductie in het theoretische framework en de stappen van het design thinkingproces, gaan we aan de slag om onze eerste case op de rails te zetten. Wat moeten we weten en hebben om succesvol doorheen het proces te gaan van strategie tot implementatie? Vervolgens leren we een onderzoek op te zetten dat ons de inzichten voor innovatie moet opleveren. Hoe vergroten we de kans dat we komen tot relevante data?

Dag 2: Researchtools en verwerking van resultaten

We leren een aantal toegangkelijke tools aan die ons helpen een goed kwalitatief onderzoek uit te voeren en te verwerken. Wanneer is een inzicht significant genoeg om ermee aan de slag te gaan?

We eindigen de dag met een theoretische inleiding in hoe kwalitatieve data uit onderzoek op betrouwbare wijze tot inzichten en conclusies kan leiden, zoals bij customer journey mapping: een basistool in het Product service-systeem denken.

Dag 3: Prototyping

Dan gaan we bouwen! Design Thinking behelst testen en aanpassen, snelle iteraties van prototypes. Een op het eerste gezicht “rommelig” proces, dat kan beheersbaar gemaakt worden en daarme een zeer krachtige tool voor innovatie worden. Vooral in deze fase is structuur en facilitatie enorm belangrijk. Hier wordt extra andacht aan geschonken. We prototyen simultaan onze oplossing en zetten de eerste stappen richting een businessmodel.

Dag 4: Implementeren

Op de laatste dag komen we weer terug naar de realiteit. We koppelen het geleerde terug naar onze eigen context. Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie in staat is  om de resultaten van onze voorgaande fases te doen landen? Dit op twee niveaus : het projectniveau én onze strategische keuzes. We leren hele praktische tools om een innovatieve dienst of product te implementeren in onze organisatie, en reflecteren ook over wat hiervan de gevolgen zijn op gebied van strategie en businessmodel.

Deelnemers

Deze opleiding richt zich tot wee soorten deelnemers:

    • (Senior) Managementprofielen actief betrokken in het vertalen van visie en missie in operationele doelstellingen en projecten
    • Middenkader met projectverantwoordelijkheid

Dit is de eerste Masterclass Business Design Thinking die plaatsvindt binnen Antwerp Management School én Vlaanderen. Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor iedereen die zijn aanbod op systeemniveau wenst te benaderen. Wij denken in eerste instantie aan de dienstensector, aan bedrijven in de maakindustrie die de shift naar product-service systeemdenken aan het doormaken zijn, retail en distributie, etc.

Diploma

Het getuigschrift ‘Business Design Thinking’ wordt uitgereikt na succesvolle deelname aan de opleiding.

Hoe kan ik je helpen?

Olivia Teetaert, Director Leadership Programs