Overheid of Overhead 2.0 – Kunnen we een crisis écht managen?

05 mei 2018

Loading Events
 • This event has passed.

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in het Publiek Management. Jaarlijks wil de alumnivereniging PuMA AMS-alumni en andere geïnteresseerden samenbrengen om te netwerken en aan kennisuitwisseling te doen.

RegistrerenHoe bereid je je organisatie voor op een crisis?

We leven in een wereld die voortdurend in verandering is vaak onze plannen in de war stuurt. We moeten dus kunnen bijsturen, ook wel ‘management’ of ‘decision making’ genaamd, maar ook deze acties hebben consequenties. Met plannen, procedures, en command & control-systemen trachten we ons vrij te waren van mogelijke negatieve consequenties van onze acties.

Maar zijn die plannen en procedures wel voldoende om een crisis te voorkomen?

Als we kijken naar de interactieve complexiteit waarin we leven en werken, dan moeten we toegeven dat ons begrip van de problemen waarmee we geconfronteerd worden nooit volledig is. Een goed planningsproces is dus veel effectiever dan louter een plan, maar dit vereist een nieuwe mindset. We moeten durven afstappen van ons idee van een perfecte wereld, maar ook van de illusie dat we écht controle hebben.

Wat kunnen we er aan doen?

We willen jouw blik op management een upgrade geven met een mix van vaardigheid, expertise en intuïtie, gecombineerd met het hanteren van regels en wetmatigheden voor het omgaan met onzekerheden. Tijdens dit event koppelt dr. Hugo Marynissen recente wetenschappelijke inzichten aan de praktische aspecten van risico- en crisismanagement.

Wanneer

Zaterdag 5 mei, 2018

Waar

Antwerp Management School, Sint-Jacobsmarkt 9, 2000 Antwerpen

Prijs (incl. btw)

AMS alumni: 40 EUR
Niet alumni: 50 EUR


Programma

8u30 – 9u30

Onthaal & ontbijt

9u30 – 10u30  

Kunnen we een crisis écht managen?

 

De theorie door dr. Hugo Marynissen

 

De praktijk door Brandweercommandant en MPM-alumnus Bert Brugghemans – Case gasontploffing Paardenmarkt Antwerpen

10u30 – 11u00

Reflectie vanuit het beleid door Bart Raeymaekers, directeur-generaal Crisiscentrum (en voormalig adjunct-kabinetschef van minister Jambon)

11u00 – 11u30

Koffie 

11u30 – 12u30

4 break-out sessies aan de hand van recent onderzoek en cases uit de masterproeven de Master in het Publiek Management:

 • Wat zijn de belangrijkste factoren die invloed uitoefenen op de kwaliteit van interventieverslagen van de brandweer? Een onderzoek naar het ideale kader voor kwaliteitsvolle verslaggeving door Inge Herrygers 
 • Prestatiemeting en interne controle binnen defensie: een kritische reflectie door Jimmy Van de Putte 
 • Een kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverleningsdisciplines heen door Ronald Ackermans
 • De nieuwe visie op het crisiscentrum na de aanslagen van 22 maart door Bart Raeymaekers

 

12u30 – 13u30 

Conclusies, posterbeurs en receptie

Registreren


Voor wie?

Zowel publieke als private sector:

 • directies
 • preventiemanagers
 • HSEQ (heath, safety, environment & quality managers)
 • business continuity managers ( BMC)
 • veiligheidscellen binnen provincies
 • voorzitter OCMW
 • schepenen en burgemeesters
 • zonecommandant hulpverleningszones
 • stads- of gemeentesecretaris
 • strategisch coördinator

Hoogtepunten van het event

Case: Gasontploffing Paardenmarkt Antwerpen door Brandweercommandant Bert Brugghemans
 

Prestatiemeting en interne controle binnen defensie: een kritische reflectie door AMS alumnus Jimmy Van de Putte.

 

Reflectie vanuit het beleid door Bart Raeymaekers, directeur-generaal Crisiscentrum (en voormalig adjunct-kabinetschef van minister Jambon)