Ans De Vos, PhD

De Vos Ans

Ans De Vos, PhD

SD WORX Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers

Functie

  • Academic Director, Competence Center Next Generation Work 
  • SD Worx Professor “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”

Expertise

  • Career Management
  • Self-management
  • Personal Development
  • Psychological Contracts
  • Generations   

Programma’s

  • Full-time Master in Global Management
  • Full-time Master in Innovatie & Entrepreneurship

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen.

In dit kader voert zij onderzoek naar veranderende psychologische contracten, loopbaanverwachtingen van verschillende generaties, en duurzaam loopbaanbeleid.

Ans De Vos is momenteel werkzaam als hoogleraar binnen Antwerp Management School, waar zij houder is van de SD Worx leerstoel “Next generation work: Creating Sustainable Careers”. Daarnaast coördineert zij het competence center Next Generation Work. Zij doceert in de Full time Master programma’s (o.a. Master in HRM en Master in het Management), de Executive MBA en diverse executive masters en ‘company-specific’ programma’s. Zij is een veelgevraagde keynote spreker op conferenties en praktijkbijeenkomsten over thema’s in het domein van duurzame loopbanen, loopbaanbegeleiding en zelfsturing.

Binnen Antwerp Management School is zij academisch verantwoordelijke voor het “leadership & career development track”, een speerpunt binnen alle FT Master programma’s waarbij de studenten begeleid worden in het ontwikkelen van zelfinzicht, persoonlijke groei en zelf-leiderschap met het oog op hun toekomstige loopbaan.

Ans De Vos geniet een internationale reputatie als expert op vlak van duurzame loopbanen. Binnen het gereputeerde netwerk van de Academy of Management is zij verkozen lid van het executive comité van de “Careers Division”, die zich buigt over vraagstukken rond loopbanen. Zij is inhoudelijk expert voor het Europees Lerend Netwerk ‘Career & AGE (Age, Generations, Experience)’ van het ESF, dat een zicht wil krijgen op goede loopbaanpraktijken wereldwijd. Zij maakt deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk ICAR (International Careers Research). Daarnaast leidt zij internationale onderzoeksprojecten in samenwerking met Rouen Business School, Radboud Universiteit Nijmegen, Northern Illinois University in Chicago en BI Norwegian Business School.

Zij is tevens co-promoter van het “Steunpunt Werk en Sociale Economie”, een beleidsondersteunend centrum gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds.

Recent editeerde ze een internationaal boek “Sustainable Careers” (uitgegeven bij Edward Elgar Publishing) met bijdragen van meer dan 25 leidende internationale onderzoekers in het domein van loopbanen en loopbaanmanagement. Zij publiceerde meer dan 200 artikels in diverse tijdschriften, waaronder internationale peer-reviewed tijdschriften zoals Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, Journal of Occupational and Organizational Psychology, International Journal of Human Resource Management en European Journal of Work and Organizational Psychology.

Zij leverde een bijdrage aan meer dan 60 nationale en internationale conferenties. In de voorbije jaren zetelde zij in de doctoraatscommissie van meer dan 10 doctoraatsstudenten. Ans de Vos startte haar loopbaan bij de Vlerick Business School in 1996 en behaalde haar doctoraat in 2002 aan de Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie aan de Universiteit van Gent. Haar doctoraatsonderzoek focuste op het psychologisch contract bij nieuwe medewerkers, i.e. de verwachtingen die nieuwkomers hebben over de voorwaarden van hun arbeidsrelatie en hoe deze evolueren tijdens de socialisatieperiode. Tijdens haar doctoraatsstudies verbleef zij als doctoral fellow aan de Universiteit van Tilburg.

Ans De Vos is aan de basis licentiaat in de psychologie (KULeuven) en behaalde een bijkomend diploma Human Resource Management (Universiteit Antwerpen, nu Antwerp Management School).