ID@Work: de weg naar inclusief werk

ID@Work (Intellectual Disability at work) is een onderzoeksproject met focus op de inclusie van mensen met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit. Antwerp Management School en partner HEC Liège willen hiermee een bijdrage leveren aan de inclusieve maatschappij die focust op talenten en competenties eerder dan op beperkingen.

Met ID@Work en de tewerkstelling van researchers met een verstandelijke handicap vult Antwerp Management School een belangrijke pijler van haar missie in: maatschappelijk bewustzijn als hefboom voor duurzaamheid in de praktijk brengen.


DOELSTELLINGEN

  • Een studie van Belgische bedrijven die reeds werknemers met een verstandelijke handicap in dienst hebben – 2015 en 2016.
  • Publicatie van een white paper – juni 2016.

Download  

  • Creatie van een test waarmee werkgevers kunnen nagaan in welke mate hun organisatie klaar is voor de aanwerving van werknemers met verstandelijke beperking – november 2016.

Doe de test  

  • Uitwerking van een draaiboek voor de begeleiding van werkgevers die personen met een verstandelijke handicap willen rekruteren. Het draaiboek wordt ter beschikking gesteld van alle bestaande coaching- en begeleidingsdiensten en werkgevers – mei 2017.
  • Integratie van kennis rond tewerkstelling van personen met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit in de diverse HR-opleidingen aan Antwerp Management School – vanaf 2017.

 


TEAM

  • Bart Cambré: associate dean research en hoofd onderzoeksproject ID@Work
  • Anouk Van Hoofstadt: projectmanager, communicatieverantwoordelijke, coach en researcher
  • Evy Ploegaerts: wetenschappelijk medewerker en ambassadrice ID@Work
  • Benjamin Huybrechts: projectverantwoordelijke ID@Work voor HEC LIège

Werkten mee aan de studie en de white paper: Tim Gielens, sr. researcher en André Schepers, jr. researcher

idwork

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager