Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Boogkeers web
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/maatregelen-coronavirus
Maatregelen coronavirus

augustus 19, 2020

Maatregelen coronavirus

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, docenten, studenten en partners blijft onze topprioriteit. AMS is een dynamische community met heel wat internationale studenten en partners. We volgen dan ook bewust de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften nauwgezet op. We willen de gezondheid en het welzijn van onze AMS-community en van de maatschappij in het algemeen zo goed mogelijk beschermen. De enige effectieve manier om dat te doen is het risico op overdracht zoveel mogelijk beperken.

Maar geen persoonlijk contact betekent niet hetzelfde als geen contact. Inspelend op globale trends en technologieën hebben we de afgelopen jaren heel wat ervaring met digitaal leren opgebouwd. We zetten deze ervaring samen met onze sterke online-infrastructuur de komende periode maximaal in om wanneer nodig een kwalitatief digitaal alternatief uit te rollen. Alle studenten en deelnemers krijgen de nodige informatie over de specifieke oplossingen voor hun programma en groep.

We zijn ons goed bewust van de bijzondere en moeilijk voorspelbare omstandigheden en van de verregaande impact van onze maatregelen, maar we willen ons éven bewust engageren voor het dynamisch en enthousiast houden van onze community. Laten we dus samen ons leertraject verderzetten, zorg dragen voor elkaar onderweg en waar mogelijk ons steentje bijdragen.

MAATREGELEN

De algemene hygiënische adviezen blijven onverminderd geldig.

  • Vaak en grondig de handen wassen
  • Geen fysieke begroetingen (handen schudden, kussen,…)
  • Afstand respecteren
  • Geen contact met zieken of mensen uit de risicogroepen (ouderen)
  • Blijf thuis bij ziektesymptomen!


Campus De Boogkeers

Onze campus De Boogkeers sluit de deuren tot en met ten minste 28 augustus.

Leeractiviteiten

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen afgelopen vrijdag om het volledige onderwijs te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.

AMS heeft verschillende scenarios klaar voor de verschillende kleurencodes die door de overheid zijn opgesteld om de ernst van de pandemie aan te duiden.

In code geel mag er lesgegeven worden in kleinere groepen, met respect voor de distancing regels en met verplicht gebruik van mondmaskers.

We zullen fysiek, hybride (combinatie van fysiek online) of volledig online lesgeven afhankelijk van deze kleurenniveaus. We streven hierbij naar zoveel mogelijk fysieke lessen/contactmomenten op de campus. Ter voorbereiding hiervan worden er momenteel werken uitgevoerd in onze school, o.a. de creatie van meer grotere klaslokalen.

Thuiswerk voor AMS medewerkers en onderzoekers

Alle medewerkers van Antwerp Management School werken van thuis uit tot en met ten minste 28 augustus.

Niet-essentiële vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk uitgesteld, geannuleerd of virtueel georganiseerd.

Uiteraard verzekeren we onze dagdagelijkse dienstverlening aan onze klanten.

Als je omwille van jouw gezondheidstoestand echt in de onmogelijkheid bent om van thuis uit te werken, is het aangeraden om telefonisch overleg te plegen met jouw arts alvorens op consultatie te gaan. Er is tijdelijk toestemming van de overheid dat de arts een doktersattest kan opmaken na een telefonische consultatie.

Je stuurt in deze situatie het digitale attest door naar victoria.hermans@ams.ac.be om jouw werkonbekwaamheid te bevestigen.

Evenementen

Aangezien onze campus De Boogkeers gesloten is tot en met ten minste 28 augustus, zullen er geen on site evenementen tijdens die periode kunnen doorgaan.

Studenten die zich voor hun studies in het buitenland bevinden

Studenten die zich voor hun studies momenteel in het buitenland bevinden, worden niet teruggeroepen, terwijl studenten die de persoonlijke beslissing nemen om terug te keren naar hun thuisland zoveel mogelijk hierin worden begeleid. In nauwe samenwerking met de buitenlandse partnerscholen wordt online leren gefaciliteerd om de voortzetting van het leertraject te waarborgen. Antwerp Management School staat in contact met alle studenten en vraagt om de maatregelen en het advies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Studie/werkgerelateerde reizen plannen naar het buitenland

Voor studenten en medewerkers geldt dat alle studie- of werkgerelateerde reizen niet worden toegestaan tot het einde van het academiejaar.

Studenten/personeel/bezoekers die in contact geweest zijn met een door het virus getroffen persoon

Door patiënten met COVID-19 én de personen uit hun omgeving snel te isoleren, wordt de verspreiding van de ziekte beperkt. Wees waakzaam voor symptomen zoals koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Word je ziek, bel je zo snel mogelijk een huisarts en vermeld je je symptomen. Ga niet zonder voorafgaand te verwittigen naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Studenten contacteren hun programmamanager, personeelsleden contacteren het HR departement.

Meer info

FAQ: De specialisten van UAntwerpen zetten de belangrijkste feiten op een rijtje. Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, zal deze pagina geregeld worden bijgewerkt.

AMS volgt de adviezen van:

  • Het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/
  • De Universiteit Antwerpen
  • De Wereldgezondheidsorganisatie
  • Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Specifieke vraag?
Deze webpagina bevat algemene informatie maar heb je als student of medewerker nog specifieke vragen, neem dan contact op met corona@ams.ac.be. Het AMS-team dat alle vragen en maatregelen over het coronavirus coördineert, kan je dan zo snel mogelijk te woord staan.

Disclaimer:
De voortdurende beperkingen en maatregelen in acht genomen, stelt AMS de voortzetting van alle lopende opleidingen voorop. AMS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verdoken kosten of extra kosten die worden veroorzaakt door deze uitzonderlijke en betreurenswaardige situatie (overmacht).

We danken u voor uw begrip en we kunnen u verzekeren dat we alle mogelijke acties ondernemen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.