Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
News img
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
Zoeken
Kies een jaar

oktober 12, 2020

Lancering van de Belgian Alliance for Climate Action

The Shift en WWF-België kondigden op 12 oktober de lancering aan van een unieke Belgische klimaatalliantie. Ze nodigen alle Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen en hun klimaatambities willen verhogen uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief in België. Antwerp Management School heeft samen met 52 andere organisaties zich al aangesloten bij de alliantie en zich ertoe verbonden de activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder 2°C houden en inspanningen doen om deze te beperken tot 1,5°C.

augustus 19, 2020

Maatregelen coronavirus

AMS beschouwt de veiligheid van elk individu als haar prioriteit. Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich wereldwijd. AMS vraagt alle studenten, bezoekers en personeelsleden om mee te werken om verdere overdracht te vertragen.
We zullen de situatie dagelijks nauwgezet volgen en alle updates zullen op deze webpagina worden weergegeven.

juli 06, 2020

"It's the knowledge and talent, stupid"

Op 4 juli verscheen deze open brief van onze decaan Steven De Haes in De Tijd. Samen met verschillende medeondertekenaars uit het onderwijs en het bedrijfsleven roept hij hierin beleidsmakers op om meer te investeren in talent en kennis.

juni 03, 2020

Ans De Vos gevraagd als expert voor relance economie & arbeidsmarkt

Prof. dr. Ans De Vos, houder van de SD Worx Leerstoel ‘Next Generation Work’ bij AMS, maakt deel uit van 2 expertengroepen die onderbouwd advies zullen leveren over de economische impact van de coronacrisis aan De Vlaamse Regering en meer specifiek voor het arbeidsmarktbeleid aan Vlaamse minister van Werk, Hilde Crevits, .

april 23, 2020

Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het menselijk kapitaal in organisaties

Uit een enquête afgenomen tussen 3 en 18 april 2020 bij 1241 Belgische bedrijfsleiders en HR-professionals blijkt dat een meerderheid van organisaties blijft aanwerven. Bij 70% van de kleine organisaties is er wel aanwervingsstop. Grote ontslagrondes bij huidige personeel worden niet voorzien, er is vooral bekommernis om het geconnecteerd houden van thuiswerkers en de uitval door stress bij cruciale organisaties.