Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership
De leiders van morgen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership/research/innovatieve-arbeidsorganisatie-woonzorgcentra
Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra

De leiders van morgen

Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra

Onderzoek naar de impact op leiderschap van een innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra.

Type project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (kabinet minister Vandeurzen en Agentschap Zorg en Gezondheid)
Projectpartners Workitects
Duur mei 01, 2019 - november 01, 2021
Contactpersoon Karen Wouters, PhD

“De werkdruk in de ‘woonzorgcentra’ nam de afgelopen drie jaren bovengemiddeld toe. De cijfers maken inzichtelijk dat er op vlak van werkbaar werk wel degelijk problemen zijn binnen de woonzorgcentra en dat hieromtrent dringende maatregelen dienen te worden getroffen. Voortdurend worden er signalen gegeven van personeelstekorten en stijgende werkdruk, net zoals in de andere domeinen van de zorg- en welzijnssector. Een zorgzaam personeelsbeleid en projecten innovatieve arbeidsorganisatie kunnen ondersteunend zijn en de werkbelasting temperen.” (conceptnota Residentiële ouderenzorg, blz. 51-52).

Het is hoog tijd om de woonzorgcentra zuurstof te geven. Dit kan onder meer via het herdenken van de inhoud en organisatie van het werk volgens de inzichten van innovatieve arbeidsorganisatie.

Dit onderzoek maakt deel uit van een ruimer project dat bestudeert hoe innovatieve arbeidsorganisatie een hefboom kan zijn voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk. In dit onderzoek analyseert AMS wat leiderschap inhoudt in een dergelijke innovatieve arbeidsorganisatie.

IAO zorg

Horizontaal of verticaal leiderschap

We bekijken hierbij leiderschap eerst vanuit structureel oogpunt. Moet verticaal leiderschap, de gekende vorm van leiderschap, worden behouden, vervangen of eerder aangevuld door horizontaal leiderschap? Hebben geïntegreerde zelforganiserende teams wel een leider nodig? Wat zijn de taken en rollen van deze leidinggevende(n)? Wordt deze rol best binnen of buiten en boven of naast het team geplaatst?
De literatuur biedt op vandaag weinig aanknopingspunten om in de praktijk met deze vragen aan de slag te gaan. Via actieonderzoek gaan we na hoe autonome teams optimaal kunnen worden aangestuurd.

Daarnaast bekijken we leiderschap vanuit het perspectief van gedrag en stijl. We weten uit onderzoek dat coachend en waarderend leiderschap noodzakelijk is en meer op de voorgrond komt te staan bij de implementatie van autonome teams. Maar we weten minder over hoe leidinggevenden kunnen worden getraind in het coachen en faciliteren van hun teams. Met dit onderzoek willen we de impact meten van een interventie die inzet op identiteitsontwikkeling.

Projectverloop

Op basis van literatuuronderzoek en interviews met teamleiders en teamleden uit vier cases die teamleiderschap op een verschillende manier hebben ingevuld, beantwoorden we in een eerste luik volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe worden zelforganiserende teams optimaal aangestuurd?
  • Welke factoren bepalen of er al dan niet een leidinggevende nodig is?
  • Hoe wordt deze leidinggevende functie structureel best ingebed (rollen/taken, binnen/buiten het team, boven/naast de teams)?

In het tweede onderzoeksluik organiseren en monitoren we een leiderschapsontwikkelingsinterventie in twintig woonzorgcentra. Dit moet ons zicht geven op de vraag hoe leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen in het coachen en faciliteren van teams.

Leiderschapsinzichten binnen woonzorgcentra

Anders organiseren vraagt een grote omslag bij directie en leidinggevenden, zowel qua rol en taakinvulling als qua leiderschapsstijl. Verder bouwend op recente inzichten vanuit onderzoek (zie Wouters en Marichal, 2017; Van Gramberen, 2017) ontwikkelen we leiderschapsinzichten en tools die rekening houden met de specifieke context van woonzorgcentra. Deze zullen hen in staat stellen om de transitie naar een innovatieve arbeidsorganisatie succesvol te maken en om het leiderschap in de nieuwe organisatie te versterken.

Onderzoeksresultaat

  • Scenario’s van teamleiderschap
  • Impactmeting van traject naar coachend leiderschap voor leidinggevenden
Vlaanderen is zorg logo

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Een vraag over dit project?

Karen Wouters, PhD

Tel: +32 3 265 90 38

Close

Een vraag over dit project?