Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
CSP website banner
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/oplossingen-op-maat
Trajecten voor bedrijven
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/oplossingen-op-maat/workshops
Workshops

Workshops

Het ontwikkelen van een solide en duurzame bedrijfsstrategie en/of geïntegreerd performantiesysteem is niet altijd evident. Onze experten ontwikkelden daarom diverse beproefde methodieken om tot concrete resultaten te komen.

Tijdens onze strategische workshops reiken we jouw organisatie de juiste perspectieven aan. We geven je ook de kennis en tools mee zodat je de belangrijkste problemen en uitdagingen van jouw organisatie effectief kan analyseren en vertalen naar een toekomstbestendige strategie. We gebruiken een combinatie van ondersteunende methodieken zoals design thinking, interactieve tools (bijvoorbeeld LEGO® Serious Play®) en simulaties om brainstorms te organiseren die concrete resultaten opleveren op een efficiënte manier.

36920523061 6191ff6584 z

Ontdek onze workshops

Zelfleiderschap

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen in het leven om te gaan. Om niet bij de pakken te blijven zitten, maar om terug recht te veren. Veerkracht is als een spier – in deze workshop duiken we eerst in je stressreacties om te zien hoe je dit kan gebruiken om je veerkracht te trainen. We richten ons op je mentale, fysieke en gedragsgewoontes.

Persoonlijk leiderschap

In deze workshop kijken we niet alleen naar hoe je jezelf zo effectief mogelijk kan managen ('Before Leading Others, Manage Yourself', Covey), maar kijken we ook een heel stuk onder het topje van de ijsberg: Wat is jouw verhaal? Wat wil je bereiken? Waarom zou iemand jou als leider volgen?

Feedback geven

Veel leidinggevenden hebben het moeilijk met het geven van feedback – zowel positieve als negatieve feedback. In deze workshop leer je wat feedback kan doen en hoe een mentaliteitsverandering je kan helpen om makkelijker en beter feedback te geven. Daarnaast oefenen we een aantal basisvaardigheden in.

Stressmanagement

Beheren van de informatieoverload en stress: de prefrontale cortex, die de hogere cognitieve functies regelt, zowel fysiek als mentaal, is uiterst gevoelig voor stress. We gaan in op de factoren van 'controle', 'ondersteuning' en 'vraag' om onze prestaties en besluitvorming bewust te kunnen sturen.

BrainBalance

De ‘Healthy Mind Platter’ is een metafoor die verwijst naar het zorg dragen voor je hersenen en geest. Tijdens deze workshop denken we na over activiteiten die de ‘gezondheid van je hersenen’ algemeen kunnen optimaliseren. Dankzij dit ‘mentale dieet’ kan je je neurocognitieve functioneren en welzijn verbeteren.

Werk, gezin en privéleven in balans

Hoe zorg je voor een goede relatie tussen werk, gezin en privéleven? Welk systeem gebruik je om grenzen te stellen en te bewaken? Ben je je bewust van de spillovereffecten en de impact op de verschillende dimensies? We gaan ook in op enkele harmoniserende technieken om je stressgehalte te verminderen (bijvoorbeeld de kracht van het (dis)connecteren).

Andere mogelijke onderwerpen

Loopbaan- en zelfmanagement, prestatiemanagement & ‘brainbalance’, duurzaam HRM.

Leidinggeven aan anderen

Leiderschap bij verandering

Veranderen door inspiratie en motivatie: via deze workshop proberen we eerst te 'analyseren' en te begrijpen wat anderen motiveert. We beginnen met een deep dive in interpersoonlijke relaties en hoe mensen op elkaar reageren. Daarna focussen we op de groepsdynamiek en hoe we een gemeenschapsgevoel kunnen creëren om naar verandering toe te evolueren.

Leiderschapsstijlen en coachingstechnieken

Tijdens deze workshop gaan we in op de verschillende cognitieve stijlen. We proberen te ontdekken wat je eigen cognitieve stijl is en wat de dominerende cognitieve stijlen van anderen zijn. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: Wat betekent leiderschap 3.0 eigenlijk? Welke verschillende leiderschapsstijlen zijn er? En waarom is coaching zo belangrijk?

Andere onderwerpen

Hoogperformante organisaties, paradoxaal leiderschap & motivatie, de toekomst van werk, leiden van (globale) virtuele teams.

Innovatie & intrapreneurship

Business Design Thinking

Design thinking combineert een open, creatieve geest met doelgerichte processen. Daardoor kan je nieuwe (bedrijfs)opportuniteiten ontdekken die inspelen op de werkelijke behoeften van je klanten. Dit leidt tot nieuwe oplossingen voor je klanten en nieuwe (strategische) opportuniteiten voor je bedrijf. Via praktische workshops en oefeningen worden diverse tools geïntroduceerd zoals strategy sprint, research wall, customer journey mapping, service blauwdruk, business modelling, enz.

LEGO® Serious Play®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde vergader-, communicatie- en probleemoplosmethode, waarbij de facilitator de deelnemers leidt door een serie van vragen die steeds een stapje dieper gaan. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen driedimensionaal model met speciaal geselecteerde LEGOblokjes als antwoord op de vragen van de facilitator. Deze 3D-modellen dienen als basis voor groepsdiscussie, kennisdeling, probleemoplossing en besluitvorming.

Andere mogelijke onderwerpen

Technologieën van de toekomst, ondernemingsstrategie, businessmodelinnovatie, creatief denken, bedrijfsinnovatie, ondernemerschap & ondernemende teams, ondernemerschap in technologie, corporate venturing, waardegebaseerde prijsstelling, managen van digitale transformatie, klantgerichte innovatie, opkomende technologieën, ‘digital talent paradox’, exponentiële transformatie

Organisatietransformatie

Bouwen van effectieve organisaties

De WIE van organisatorische verandering & transformatie: WIE zijn we? Hoe werkt de organisatie en hoe kan ik de werking verbeteren? Het eerste deel bestaat uit het ontwerpen van effectieve organisaties. Het tweede deel bestaat uit het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking. Het laatste deel focust op leren en ontwikkelen.

Strategische verandering sturen

De WAAR van organisatorische verandering & transformatie: WAAR gaat de organisatie heen? Hoe krijg je organisaties zover dat ze zichzelf opnieuw uitvinden en hoe kan je het in beweging krijgen? De eerste stap bestaat uit het bepalen van de strategische richting. Daarna focussen we op het mobiliseren van de stakeholders in de organisatie. De laatste stap bestaat uit het aanpassen naar de veranderende omstandigheden.

Leiden van effectieve verandering

Het HOE van organisatorische verandering & transformatie: HOE kunnen we aan de slag? Hoe realiseren organisaties verandering en hoe kan ik drempels overwinnen om een nieuwe richting in te slaan? De eerste stap bestaat uit het sturen van veranderingsprocessen. Daarna kijken we hoe we kunnen omgaan met drempels en weerstand.

Duurzame transformatie

Duurzame transformatie @ work

Heel wat bedrijven en gemeenschappen maken een duurzame transformatie door – om onze levenskwaliteit te verbeteren en de toekomst van onze planeet veilig te stellen. De uitdagingen zijn dan ook niet min – zoals blijkt uit de vijf ontwrichtende krachten in onze samenleving, namelijk disruptie, disconnectie, ongelijkheid, degradatie en ontevredenheid. Maar je mag de tegenkrachten van innovatie niet onderschatten: zij brengen ons stimulerende oplossingen die onze werkplekken, arbeidsmarkten en gemeenschappen veiliger, slimmer, duurzamer en aangenamer maken.

Duurzaamheid & innovatie – creëren van geïntegreerde waarde

‘Geïntegreerde waarde’ biedt een systemisch kader voor wereldwijde uitdagingen en innovatieve antwoorden. De ‘7 Steps of Integrated Value Management’ is een methodologie voor het toepassen van geïntegreerde waarde. Geïntegreerde waarde is gebaseerd op synergieën van innovaties die veilig, gedeeld, duurzaam en slim zijn en voldoening geven, vertrekkend vanuit oplossingen uit de resilience economie, de circulaire economie, de digitale economie en de welzijnseconomie. Zo’n aanpak kan bijdragen tot het stimuleren en evalueren van zinvolle innovatie, d.w.z. innovatie met een maatschappelijke impact, door te zoeken naar kansen op het knooppunt van de bestrijding van de vijf ontwrichtende krachten, namelijk disruptie, ongelijkheid, degradatie, disconnectie en ontevredenheid.

Circular Economy 101

Ons huidige lineaire economische model is gebaseerd op de principes van ‘take-make-use-waste’. Maar dit maakt onze mondiale samenleving onhoudbaar. Overproductie, verlies van biodiversiteit, afval, klimaatverandering, grondstoffenschaarste: dit economische model heeft duidelijk zijn grenzen bereikt. Als we onze mondiale samenleving in stand willen houden en kansen willen geven aan een groeiende bevolking, dan moet de economie de transitie maken van een hoofdzakelijk lineair proces naar een cirkelvormig proces van ‘borrow-make-use-return’. In deze workshop onderzoeken we de basisprincipes van een circulaire economie en hoe je daaraan kan bijdragen.

Andere mogelijke onderwerpen

Geïntegreerde waarde, systeemdenken, duurzame transformatie, innovatie voor ‘future fitness’

Evenwicht en veerkracht

BrainBalance

In deze sessie wordt ‘BrainBalance’ geïntroduceerd als een neurowetenschappelijk model voor het zorg dragen voor je mentale en fysieke energie. Zo kan je jouw focus, efficiëntie en welzijn verbeteren. Het model bestaat uit tien activiteiten, georganiseerd in vijf paradoxale assen, die elk op een unieke manier bijdragen aan de gezondheid van de hersenen en het vermogen om te (her)focussen. Vóór de sessie worden de deelnemers uitgenodigd om het BrainBalance onderzoek in te vullen om hun huidige toestand in kaart te krijgen. Tijdens de sessie zelf krijgen de deelnemers veel praktische input over hoe ze hun BrainBalance kunnen verbeteren.

Afstemmen van werk, gezin en privéleven

In deze sessie ligt de focus op de fundamentele onderliggende houdingen, inzichten en skills die nodig zijn om werk, gezin en privéleven op elkaar af te stemmen. Op basis van meer dan twintig jaar onderzoek in dit domein, introduceren we relevante concepten zoals doelgerichtheid, stellen en bewaken van grenzen, conflicten en spillovers tussen werk en gezin, enz. Hij vertaalt inzichten naar praktische acties die deelnemers kunnen gebruiken om een beter evenwicht te vinden en persoonlijk en professioneel loopbaanmanagement te integreren. Vóór de sessie worden de deelnemers uitgenodigd om het WOPLIC (Work-Personal Life Integration & Coping) onderzoek in te vullen om hun huidige toestand in kaart te krijgen. Tijdens de sessie zelf krijgen de deelnemers heel wat praktische input over hoe ze de balans tussen werk, gezin en privéleven kunnen verbeteren.

Stressmanagement

In deze sessie krijgen de deelnemers input uit de vakgebieden gezondheidspsychologie op het werk, neurowetenschappen en psycho-neuro-immunologie om beter inzicht te krijgen in de verbanden tussen geest en lichaam. Deze basis is noodzakelijk voor het introduceren van diverse cognitieve en emotionele regulatietechnieken die je kan gebruiken bij stressmanagement. Dit is een hands-on sessie waarin de deelnemers hun bronnen van stress en hun reacties daarop in kaart brengen. Tegelijk krijgen ze emotionele regulatietechnieken zoals meditatie en herwaardering aangereikt voor het managen van stress tijdens piekperiodes.