Icon info
NL
Partners header
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/partners
Partners
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/partners/kennispartners
Kennispartners

Partners

Kennispartners kunnen zich aansluiten bij een expertisecentrum of hun engagement uitbreiden tot het sponsoren van een Leerstoel.

Antwerp Management School heeft binnen haar researchafdeling expertisecentra en kennisnetwerken opgericht die de voorwaarden scheppen voor co-creatie van kennis en vaardigheden en brengt hierin Kennispartners samen met een academische of een bedrijfsachtergrond. De open netwerkstructuur van expertisecentra en kennisnetwerken schept de condities voor innovatief, grensverleggend denken.

Onze researchafdeling wil een referentiepunt zijn inzake kennis op specifieke domeinen en onderbouwt met haar onderzoek tevens de state-of-the-art programma’s van de school. De positionering tussen theorie en toepassing en faculty die academische kennis met praktische expertise combineren, maakt dat de output daadwerkelijk de kiem kan zijn van duurzame waardecreatie in de economische keten.

Onze Kennispartners in de verschillende expertisecentra zijn:

Knowledge Partners

Word een partner

Geïnteresseerd om samen waarde te creëren? Word nu partner van Antwerp Management school. Neem contact op en ontdek wat AMS voor jou kan betekenen.

Structural or knowledge partners

Linda Pauwels
PA to the Dean

Steven De Haes, PhD
Dean of Antwerp Management School

Talent partners