Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Banner website C MAT Research
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/c-mat-research
C-MAT Research Fundamentals
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/c-mat-research/overzicht-1
Overzicht

Masterclass C-MAT Research Fundamentals - Overzicht

Overzicht

C-MAT Research Fundamentals is gegroeid vanuit de nood aan een basisopleiding voor onderzoekers die een PhD in supply chain willen halen en/of een carrière in research consulting ambiëren.

Met deze opleiding, bestaande uit 4 aparte cursussen, willen we (PhD) studenten, ambtenaren en professionals uit de transportsector (rederijen, havenautoriteiten, terminaloperators, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, enz.) helpen om excellente consultants en onderzoekers te worden.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • kan je een onderscheid maken tussen de verschillende methoden van fundamenteel onderzoek en hun sterktes/zwaktes begrijpen wanneer ze worden toegepast op reële problemen;
 • ben je vertrouwd met de kernconcepten van systeemdenken, proces- en compositorische benaderingen voor het opzetten van onderzoek, inclusief identificatie van onderzoeksvragen en het formuleren van hypotheses;
 • kan je multimethodologieën gebruiken om complexe problemen met kwantitatieve en kwalitatieve methoden aan te pakken;
 • ben je vertrouwd met kernconcepten om zowel wetenschap als maatschappij in nauwe samenwerking te ontwikkelen;
 • kan je zelfstandig evaluatiestudies uitvoeren op basis van de beschikbare informatie, en de resultaten daarvan communiceren aan de beleidsmakers;
 • heb je een grondig begrip van de fundamentele micro-economische componenten van structurele industriële organisatiemodellen (IO): consumentengedrag (vraag), bedrijfsgedrag (kosten) en concurrentie tussen bedrijven;
 • kan je veronderstellingen en resultaten interpreteren en beoordelen van kwantitatieve studies gepubliceerd in IO-vaktijdschriften, werkdocumenten en consultancyverslagen;
 • kan je eenvoudige maar nauwgezette regressieanalyses uitvoeren van de vraag, de kosten, de marktmacht en de programma-evaluatie;
 • kan je zowel theoretisch als empirisch onderzoek doen naar de marktresultaten en de welvaartseffecten van horizontale en verticale integratie beoordelen;
 • kan je het overheidsbeleid in de transportsector analyseren via tools uit de moderne welvaartseconomie: sociale welvaartsfuncties, kosten-batenanalyse, methoden om de welvaartshervorming te evalueren, enz.;
 • zal je bestaande studies begrijpen en kritisch evalueren;
 • ben je vertrouwd met een aantal modellerings- en voorspellingstechnieken die essentieel zijn voor het onderzoek in de transporteconomie;
 • kan je de perspectieven van de software-ingenieur en de transporteconoom op elkaar afstemmen. Transporteconomen begrijpen het probleem dat ze willen bestuderen en hebben een idee van wat ze nodig hebben aan modellen maar ze zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden in andere vakgebieden zoals engineering.
Download brochure
Registreer
Boogkeers
Bruno baert

Een vraag over dit programma?

Bruno Baert

Tel: +32 477 95 30 85

Close

Een vraag over dit programma?