Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Banner website C MAT Research
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/c-mat-research
C-MAT Research Fundamentals
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/c-mat-research/programma-docenten
Programma & docenten

Masterclass C-MAT Research Fundamentals - Programma & docenten

Programma & docenten

Schrijf in voor een, twee, drie of vier opleidingen en beslis zelf of je deze op de campus volgt, of live streamt van op een locatie naar keuze.

Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van de cursussen en de leerresultaten.

Cursus 1: Onderzoeksmethodologie

Met deze opleiding willen we deelnemers de nodige skills aanreiken voor het opzetten en succesvol uitvoeren van onderzoeksprojecten, voor het selecteren van de juiste onderzoeksmethoden en voor het kritisch beoordelen van onderzoek van derden. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, toegepast in het domein van transporteconomie, komen aan bod. Het doel van de opleiding is om deelnemers vertrouwd te maken met de belangrijkste onderzoekskeuzes, het volledige onderzoeksproces, de relatie tussen theorie, onderzoek en toepassing, en de ontwikkeling van eigen onderzoeksinstrumenten en -technieken.

Wij bieden een gestructureerd analytisch kader om de ontwikkeling van onderzoeksstudies te ondersteunen. Dit kan ook een waardevol instrument zijn voor adviserend onderzoek en, in het algemeen, voor elke vorm van probleemoplossing.

Cursus 2: Geavanceerde industriële economie

In deze module analyseren we de strategische interactie tussen bedrijven op de markt en de implicaties voor consumentenwelzijn en bedrijfswinst. Centrale concepten zijn de marktmacht en de marktstructuur en hoe deze worden beïnvloed door exogene veranderingen in de vraag, technologie en institutionele beperkingen. De opleiding focust op de analyse en evaluatie van beleidsinterventie met behulp van vergelijkende statische analyse, regressieanalyse en methoden voor programma-evaluatie.

Cursus 3: Welvaartseconomie

Met deze module willen we je een grondig maar praktisch overzicht geven van belangrijke concepten en methoden in de welvaartseconomie, met focus op kosten-batenanalyse. Na een korte inleiding zoomen we in op hoe je welvaartsveranderingen bij individuen kan meten en hoe je zo’n individuele veranderingen kan aggregeren op nationaal of regionaal niveau. Daarna bekijken we de implicaties van recente ontwikkelingen rond investeringen in netwerken en rond referentie-afhankelijke voorkeuren. Vervolgens gaan we uitgebreid in op de studie van bepaalde toepassingen van de welvaartseconomie in de transportsector. Dit omvat de relatie tussen externe effecten, prijszetting en investeringen, de evaluatie van het energiebeleid in de transportsector, het transportbeleid met meerdere overheden, voorbeelden van praktische kosten-batenanalyses, enz.

Cursus 4: Transportmodellen

Met deze module willen we je vertrouwd maken met een aantal modellerings- en voorspellingstechnieken die essentieel zijn voor het onderzoek in de transporteconomie. In deze opleiding combineren we de perspectieven van de software-ingenieur en de transporteconoom. Transporteconomen begrijpen het probleem dat ze willen onderzoeken en hebben een idee over wat ze nodig hebben aan modellen, maar ze zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden in andere vakgebieden zoals engineering en vice versa. Deze module omvat onder meer gastcolleges van gerenommeerde wetenschappers die gespecialiseerd zijn in één of meer van de bovengenoemde onderwerpen.


Deze module biedt een unieke combinatie van modelleringstechnieken uit de transporteconomie en engineeringstechnieken. Je krijgt een breed scala aan technieken aangereikt, die professionals kunnen gebruiken om hun kennis en scope van diverse modelleringstechnieken uit te breiden. Deze module is dan ook interessant voor zowel (professionele) transporteconomen die meer willen leren over technische vormen van modellering, als voor (professionele) ingenieurs die hun inzicht in economische types van modellering willen verbeteren.

Download brochure
Registreer
Boogkeers
Bruno baert

Een vraag over dit programma?

Bruno Baert

Tel: +32 477 95 30 85

Close

Een vraag over dit programma?