https://www.antwerpmanagementschool.be/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/onderzoek/duurzame-transformatie
Duurzame transformatie
https://www.antwerpmanagementschool.be/onderzoek/duurzame-transformatie/corporate-leadership-groups
Corporate leadership groups

Antwerp by night webbanner

Corporate leadership groups

Contactpersoon Eva Geluk

Deze Leadership Group focust op maatschappelijke verbetering, zoals uitgaven en investeringen die de gezondheid van de mens en het geluk in de samenleving verhogen, van stressvermindering en life coaching tot plantaardige diëten en oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals zelfmoord of huiselijk geweld. Naarmate we een beter zicht krijgen op de impact op onze gezondheid van levensstijl, koopgedrag, voeding en vervuiling, zal de welzijnseconomie snel doorgroeien.

Deelnemers aan de groep beslissen gezamenlijk over de agendapunten en de acties die de groep onderneemt. Prof. Dr. Wayne Visser, die de leerstoel Duurzame Transformatie bekleedt, zal de groepen faciliteren, inzichten verschaffen, input geven en trends op basis van toegepast onderzoek blootleggen. Deelname aan elk van de groepen is beperkt tot 5 à 10 bedrijven. Wees dus snel met inschrijven.

Bekijk deze video voor een beter begrip van Corporate Leadership Groups.

Onze focusthema's

Circulaire economie

Deze Leadership Group ondersteunt de tegenkracht van duurzame innovatie door te focussen op maatschappelijke verbetering, zoals uitgaven en investeringen die economische groei en milieu-impact loskoppelen via initiatieven zoals afvalrecyclage, biodegradeerbare materialen en hernieuwbare energie.

Voortgang

De Corporate Leadership Group (CLG) Circulaire economie van AMS ondersteunt haar leden in het opnemen van leiderschap in circulaire economie en wil de circulaire economie in Europa stimuleren via publieke acties, sensibilisering en samenwerking.

De startvergadering van de CLG Circulaire economie vond plaats in oktober 2018 en was gefocust op de onderscheidende factoren van de CLG’s van AMS. Deze zijn:

  • actiegerichtheid: realiseren van een jaarlijkse publieke actie die gezamenlijk wordt bepaald en ontwikkeld met het oog op een positieve impact in de praktijk;
  • innovatiesynergieën: tussen verschillende businessmodellen (bv. circulaire en toegangseconomie) en verschillende oplossingen (bv. slimme technologieën en dienstverlening rond welzijn);
  • sectoroverschrijdende aanpak: multisectorale vertegenwoordiging met het oog op een maximale gedeelde leerervaring en collectieve impact.

AMS leidde het onderwerp in met een toelichting over diverse modellen voor circulaire economie, circulaire strategieën en het geïntegreerde waardekader, en met het tonen van practices. Daarna volgde een brainstorm over drempels en doorbraken op basis van de eerder toegelichte modellen en kaders.

In februari 2019organiseerde AMS een tweede bijeenkomst over de belangrijkste drempels voor de transitie naar een circulaire economie. Na het debat en een stemming over de aan te pakken drempels, besliste de CLG over de criteria voor succesvolle publieke acties. Daarna volgde een uitgebreide sessie over de gezamenlijke publieke actie. Er werd een consensus bereikt om ambitieuze doelen te bepalen voor het pakket circulaire economie van de EU, en over stakeholder engagement en de disseminatie van het circulaire gedachtegoed.

Dit leidde in mei 2019 tot het voorstel voor een ‘Engagementsverklaring Circulaire Economie’, waarin de ondertekenaars zich verbinden tot het tonen van leiderschap bij de transitie naar een circulaire economie en tot het steunen van de medeondertekenaars in hun circulair traject via het uitwisselen van ervaringen, best practices en interne en externe drempels.

De Engagementsverklaring Circulaire Economie wordt eind 2019 gefinaliseerd en in februari 2020 publiek gelanceerd om andere ondernemingen uit te nodigen om zich eveneens te engageren voor de transitie naar een circulaire economie. Alle kandidaat-ondertekenaars moeten worden goedgekeurd door de stichtende leden.

Welzijnseconomie

Deze Leadership Group ondersteunt de tegenkracht van geslaagde innovatie door te focussen op maatschappelijke verbetering, zoals uitgaven en investeringen die de gezondheid van de mens en het geluk in de samenleving verhogen, van stressvermindering en life coaching tot plantaardige diëten en oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals zelfmoord of huiselijk geweld. Naarmate we een beter zicht krijgen op de impact op onze gezondheid van levensstijl, koopgedrag, voeding en vervuiling, zal de welzijnseconomie snel doorgroeien.

Voortgang

De Corporate Leadership Group (CLG) voor de welzijnseconomie van AMS ondersteunt de tegenkracht van adequate innovatie.

  1. De startbijeenkomst van de CLG voor de welzijnseconomie in oktober 2018 toonde aan dat de groep divers is op het vlak van bedrijven en functies, wat een systemische aanpak mogelijk maakt. Er was duidelijk nood aan een precieze definitie van ‘welzijn’. AMS heeft daarom een synthese van definities gemaakt en verschillende best practices onderzocht die de tegenkracht van adequate innovatie ondersteunen vanuit het geïntegreerde waardekader.
  2. In september 2019 organiseerde AMS een briefing over de Belgische context, de oorzaken van langdurig ziekteverlof, lichamelijk welzijn op het werk en de relatie tussen lichaamsbeweging en het welzijn van de werknemers. Verder presenteerde AMS enkele best practices die de tegenkracht van adequate innovatie ondersteunen.

  3. Een brainstorm en discussie over gezamenlijke acties in oktober 2019 resulteerde in het definiëren van doelstellingen voor ‘werkbaar werk’ door en voor de bedrijfsleiders, geïnspireerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Wat maakt deze groepen zo anders?

Er zijn 3 kenmerken die onze Corporate Leadership Groups onderscheiden van andere bestaande corporate groepen:

1. Actiegeoriënteerd. Elk jaar voeren de groepen publiek een actie uit die ze collectief hebben gekozen en die in de praktijk een positieve impact moet hebben.
2. Innovatiesynergieën.
De groepen zijn specifiek gefocust op innovatiesynergieën tussen verschillende businessmodellen (bv. circulaire en toegangseconomie) en verschillende oplossingen (bv. slimme technologieën en welzijnsdiensten).
3. Intersectorale aanpak
. Elke groep heeft een intersectorale (multi-industrie) vertegenwoordiging, die minimaal 3 jaar samenwerkt, waardoor gedeeld leren en collectieve impact maximaal worden benut.

Wat moet ik nog meer weten?

  • De kosten voor deelname aan een van de Corporate Leadership Groups is 5.000 euro per jaar voor een periode van 3 jaar (om continuïteit en impact van de groep te garanderen).
  • We zijn ook op zoek naar bedrijven die de leiding willen nemen in de leiderschapsgroepen Exponentiële Economie en Toegangseconomie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
  • Een bedrijf kan deelnemen aan meerdere Corporate Leadership Groups als hiervoor interesse is.

Ja, ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt inschrijven voor deelname aan een of meer van de hogergenoemde meetings. De plaatsen zijn beperkt dus reserveer snel om er zeker bij te zijn!

Contacteer ons voor meer informatie over de Corporate Leadership Groups.

Eva Geluk
Manager, Sustainable Transformation Lab
eva.geluk@ams.ac.be

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Geluk Eva

Een vraag over Corporate Leadership Groups?

Eva Geluk

Tel: +32 477 09 35 16

Close

Een vraag over Corporate Leadership Groups?