Expertisecentrum Next Generation Work

De Vos Ans

Heb je een vraag over de Leerstoel?
Je kunt bij mij terecht.

+32 3 265 4741

Leerstoel SD Worx Next Generation Work: Creating Sustainable Careers

30725746940_20aa7c4292_z

Samen met SD Worx bekijken we de dimensies van duurzaam loopbaanbeleid: een beleid dat echt bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert.

Looptijd: 01 juni 2011 - ...

Missie van de Leerstoel

De leerstoel ‘SD Worx/Next generation work: Creating sustainable careers’ is een samenwerkingsverband tussen Antwerp Management School en SD Worx. Via longitudinaal onderzoek bij organisaties en medewerkers, bekijken we de dimensies van duurzaam loopbaanbeleid: een beleid dat echt bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert.

logo_sdworx

 

Langs organisatiekant belichten we huidige praktijken en uitdagingen, detecteren we tendensen en brengen we inspirerende cases en innovatieve oplossingen naar voor. Bij werknemers en leidinggevenden bestuderen we wat nodig is opdat beiden op een effectieve manier bij het loopbaanbeleid kunnen en willen worden betrokken. De samenwerking tussen SD Worx en Antwerp Management School garandeert dat het onderzoek oplossingen aanreikt voor concrete uitdagingen in de praktijk, dat het onderzoek voldoet aan academische normen en dat de bevindingen in een internationaal perspectief kunnen worden geplaatst.

Leidraad in deze samenwerking is de overtuiging dat, om te komen tot duurzame oplossingen op het vlak van langer werken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid, er een andere kijk nodig is op loopbanen. Bij de opstart van de leerstoel in 2011 was er nog de vraag wie er nu echt wakker lag van duurzame loopbanen. Vandaag is het begrip “duurzame loopbanen” ingeburgerd bij beleidsmakers, sociale partners, werkgevers en werknemers. De vraag is niet meer zozeer of het nodig is om een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen, maar wel hoe je dit het best kan doen.

Ans De Vos

Ans De Vos werd benoemd als professor van de leerstoel. Haar onderzoeksfocus ligt op het gebied van loopbaanbeleid en loopbaanontwikkeling, inzetbaarheid, psychologische contracten, de socialisatie van nieuwkomers en samenwerking tussen generaties.

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan, zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers, en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen.

 

30725746940_20aa7c4292_z

Onderzoek

In het kader van de leerstoel werden de voorbije jaren meerdere onderzoekprojecten uitgevoerd, die gebundeld zijn binnen het “Loopbaanbrekend Onderzoek”:

  • Bevraging van HR-managers en bedrijfsleiders naar de visie op loopbanen en het gevoerde beleid, analyse van trends en impact op bedrijfsresultaten (2012-2016)
  • De leidinggevende als hefboom voor loopbaanbeleid (2014): bevraging van leidinggevenden en de medewerkers binnen hun team naar verwachtingen en ervaringen omtrent het loopbaanbeleid, de rol van de leidinggevende als loopbaanfacilitator (https://offer.antwerpmanagementschool.be/nl/download-whitepaper-it-takes-two-to-tango)
  • Talent Mobiliteit (2015): casestudies en 10 aanbevelingen om talent te mobiliseren (https://offer.antwerpmanagementschool.be/whitepaper-talent-mobilitei)
  • Onderzoek naar de kritische succesfactoren van talentdeling of “co-sourcing” (2017), in samenwerking met het onderzoeksproject “Experience@Work”
  • Onderzoek naar flexibel inzetten van talent: “agile talent” (2017)

Het onderzoek in het kader van de leerstoel leert alleszins dat een duurzaam loopbaanbeleid contextafhankelijk is. Wat werkt voor de ene, werkt niet noodzakelijk voor de andere organisatie. Uit de loopbaansurvey bleek bovendien dat slechts 2% akkoord ging met de stelling dat het loopbaanbeleid in hun organisatie goed is uitgewerkt in vergelijking met andere HR-domeinen.

In samenwerking met Antwerp Management School ontwikkelde SD Worx daarom een loopbaanscan. Deze scan laat toe om op een snelle manier de sterktes, uitdagingen en pijnpunten van het huidige loopbaanbeleid bloot te leggen, rekening houdend met de specifieke context van de organisatie. De loopbaanscan vormt een momentopname, laat zien waar organisaties vandaag klemtonen leggen en wat de mogelijke knipperlichten zijn.  

Loopbanen in beweging

De inzichten van vijf jaar onderzoek in samenwerking met SD Worx bundelde Ans De Vos in haar boek ‘Loopbanen in beweging’.

loopbaneninbeweging

 

 

De Vos Ans

Hoe kan ik je helpen?

Ans De Vos, PhD, SD WORX Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers

De Vos Ans

Heb je een vraag over de Leerstoel?
Je kunt bij mij terecht.