Expertisecentrum Business Design & Innovatie

Een vraag? Ik kan je helpen. +32 3 265 5081

Industry 4.0

industry_4-0

Hoe moeten bedrijven zich aanpassen aan een veranderende context, voornamelijk in de productiesector?

Type project: Onderzoeksproject

Projectpartner: KPMG

Looptijd: 01 mei 2015 - 30 april 2018

Contactpersoon: Wim Coreynen

Op 1 juli 2015 ondertekenden Antwerp Management School en het Belgische KPMG officieel een kennispartnerschap. Dit kennispartnerschap is een verdere versterking en verdieping van de goede relatie tussen de twee organisaties. Het onderzoeksproject waarvoor KPMG en Antwerp Management School de handen in elkaar slaan, heeft een looptijd van 3 jaar, en focust op hoe bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan een veranderende context, voornamelijk in de productiesector.

Bedrijven helpen om slim of slimmer om te gaan met deze veranderingen is het uiteindelijke doel van het Expertise Centrum Business Design & Innovatie (voormalig Competence Center Next Generation Industry). KPMG en Antwerp Management School zullen bedrijven en organisaties helpen met het aanpassen van hun ondernemingen door hen te adviseren over hoe ze future-proof kunnen worden. Het onderzoeksproject ‘Industry 4.0.’ wil bedrijven de nodige tools en hulpmiddelen aanreiken om te transformeren en wil de nodige adviezen formuleren om beter om te gaan met deze volatiele toekomstperspectieven. Met een focus op innovatie en waardecreatie kan het project ervoor zorgen dat bedrijven niet enkel overleven maar zelfs gedijen.

Bedrijven in alle sectoren zullen hun huidige bedrijfsmodellen en strategieën moeten aanpassen om om te gaan met veranderende marktdynamiek. Om in staat te zijn om de schaarse middelen in een zakelijke omgeving, die steeds competitiever wordt, te implementeren, zullen er veranderingen moeten worden doorgevoerd met betrekking tot technologie, mensen en organisaties.

industry_4-0

logo KPMG

 


Veranderingen in de markt gebeuren sneller dan ooit en organisaties worden geconfronteerd met moeilijkheden allerhande. Meer agile besluitvormingsprocessen en werkomgevingen zijn dus steeds meer aan de orde.

 

Patrick Simons
Senior Partner KPMG in België

 

De klassieke businessmodellen zijn altijd best practices geweest, ze konden de klus klaren en leidden in het verleden tot succes. Maar om het te maken op de lange termijn in deze veranderende context, zullen managers aan de slag moeten met nieuwe.

 

Xavier Gabriëls
Advisory Partner KPMG in België

 

Samen met KPMG willen we ervoor zorgen dat de industrie future-proof blijft en klaar is voor een mooie toekomst door de productiesector en hun managers te voorzien van praktische inzichten en inspiratie.

 

Prof. Dr. Paul Matthyssens
Decaan Antwerp Management School

 

 Becoming a future-proof company – Paul Matthyssens

Voor het deelnemen aan de studie ontvingen bedrijven het volgende:

  • Beoordeling van de huidige positie van het bedrijf in het aannemen van toekomstige uitdagingen.
  • Een rapport met de enquêteresultaten, om te zien hoe het bedrijf met anderen kan worden vergeleken.
  • De mogelijkheid om een Triple A Label toegekend te krijgen door KMPG
  • Bedrijven die het Triple A label ontvingen warden uitgenodigd voor de business club van KPMG.
  • Uitnodiging voor het Smart Always Wins Event

Inzichten in verbeteringsgebieden en hoe ze de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren om een slimmer bedrijf te worden.

Industry 4.0: wanneer machines met elkaar communiceren.

Slimme machines, slimme materialen en een massa data: de vierde industriële revolutie, ook wel ‘Industry 4.0’ genoemd, gooit aan snel tempo zakenmodellen overhoop. Bedrijven die zich niet aanpassen, dreigen kopje onder te gaan.

Lees verder: http://smartalwayswins.kpmg.be/landing-page/industry-4.0/industry-4.0-when-machines-communicate1

Hoe kan ik je helpen?

Wim Coreynen, Researcher 'Next Generation Industry'

Een vraag?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 5081