Goederenvervoer voor vervoerders, verladers en lokale overheden - Expertisecentrum Smart Mobility

Heb je een vraag over Smart Mobility? 
Neem contact met ons op!

+32 11 24 60 08

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf gemiddeld 335 uren per trekker doordat vrachtwagens vast staan in de file. Tegenwoordig bevinden deze files zich niet alleen op de gekende verkeersaders:  hun onvoorspelbaarheid en frequentie neemt gestaag toe. Met een economische waarde van 50 euro per uur betekent dit een verlies van 16.750 euro per trekker per jaar. De sector is dan ook naarstig op zoek naar oplossingen, want time is money.

Sinds de invoering van rekeningrijden op de hoofdwegen gaan chauffeurs nog frequenter kiezen voor de kortste en snelste weg om hun lading ‘just-in-time’ bij de klant te krijgen. Door de komst van de e-commerce is de ‘little white van’ in grote getale vertegenwoordigd op onze straten. Steden en gemeenten zien met lede ogen aan hoe hun kernen almaar meer dichtslibben.

Hoe kunnen we deze twee werelden beter op elkaar afstemmen? Welke alternatieven zijn er? Wat is de rol van data in dit verhaal? Hoe kunnen goederen via andere modi dan de weg efficiënt vervoerd worden?

Advies & Maatwerk

De experts van Smart Mobility ondersteunen ondernemingen, steden en gemeenten via advies, begeleiding en maatwerk. Elk traject is aangepast aan de noden en maturiteit van de organisatie. Onze aanpak bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een expert analyseert de probleemstelling tijdens een intakegesprek samen met de organisatie.
  2. De expert formuleert suggesties, voorstellen, raadgevingen en verschillende scenario’s waarop het probleem aangepakt kan worden.
  3. In onderling overleg met de organisatie wordt een plan van aanpak en stappenplan opgemaakt en uitgevoerd.

Een gelijkaardig traject binnen jouw organisatie of stad?
Contacteer Nicole Van Doninck voor meer informatie.

Daarnaast voeren onze studenten Global Supply Chain Management ieder jaar, van midden april tot begin juni, consultancyprojecten uit bij bedrijven. Heeft jouw organisatie nood aan een nieuwe tool, advies of proces met betrekking tot logistiek? Dan loont het zeker de moeite om Eline Rotthier te contacteren voor meer informatie. Contacteer Eline Rotthier voor meer informatie

Opleidingen en workshop

Full Time Master in Global Supply Chain Management

In de context van de wereldwijd groeiende logistieke sector en de toename van het belang van supply chain functies in internationale bedrijven, heb je er alle baat bij om een gefundeerde kennis op te bouwen in verband met logistiek, om zo jouw mogelijkheden voor werkgelegenheid te verruimen op vlak van zowel functionaliteit als sector, en zo je kansen op wereldwijde vooruitgang in je carrière en je inzetbaarheid te verhogen.

Masterclass Mobiliteit van bedrijven

Deze opleiding is nog volop in constructie. Een eerste editie staat gepland voor het najaar 2018. Wil je nu al wat meer informatie? Neem dan zeker contact!

Congres Mobiliteit 2050

De trends van vandaag plaveien de weg naar morgen. Twee kernwoorden nemen hierbij nu al een hoofdrol in: ‘autonoom’ en ‘delen’. Want de mobiliteit van 2050 is slim en geconnecteerd. De steeds snellere technologische ontwikkelingen zullen massa’s nieuwe mobiliteitsconcepten opleveren. Mobiliteit is big business, voor iedereen.

Daarom organiseert het expertisecentrum Smart Mobility iedere twee jaar het congres ‘Mobiliteit 2050’. Dit is een waar belevingsevenement waar je vandaag al de mobiliteit van morgen kan beleven.

De volgende editie van het congres ‘Mobiliteit 2050’ vindt plaats op 30 mei 2018. Meer informatie volgt binnenkort.

Inhouse workshops

Wil je een workshop die dieper ingaat op een bepaald mobiliteitsthema in je eigen organisatie? Onze experts staan klaar om jou verder te helpen.

Onderzoek

Een belangrijke doelstelling van het expertisecentrum Smart Mobility omvat het onderzoek naar/ de ontwikkeling van innovatieve processen en methodologieën binnen mobiliteit. Hiervoor doen wij beroep op onze eigen ervaringen en expertise en op de kennis uit ons brede netwerk.
Hier kan je een overzicht terugvinden van enkele afgewerkte onderzoeksprojecten binnen goederenvervoer.

Tools

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van enkele tools die binnen onze onderzoeksprojecten zijn ontstaan.

Rekentool Lean&Green Personal Mobility:

Met Lean & Green Personal Mobility begeleiden wij bedrijven bij het opstellen van een concreet actieplan om hun CO2-uitstoot voor woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen gevoelig te verlagen. Deze actieplannen worden gescreend door VUB-Mobi, als onafhankelijke expert.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen op ieder moment instappen in dit traject. Contacteer Nils Wuytens voor meer informatie.

BikeForm:

Een online platform dat organisaties die bedrijfsfietsen wensen aan te bieden aan hun werknemers, in contact brengt met de juiste handelaars. Daarnaast beschikt deze website over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Elmo@work:

Een stappenplan ter implementatie van elektrische tweewielers voor woon-werk en dienstverplaatsingen.

Minder Hinder Platform:Om de hinder bij wegenwerken te beperken, heeft Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit) een Minder Hinder draaiboek en een Minder Hinder toets uitgewerkt voor een uniforme en transparante aanpak van hinder bij zowel grote als kleine wegenwerken, op hoofdwegen en secundaire wegen, op drukke kruispunten en stille buurtpleinen.

Keynote sprekers

Wil je een van onze experts als spreker op jouw event? Dat kan.
Geef ons jouw mobiliteitsthema door en wij vinden voor jou de perfecte spreker. Indien gewenst kunnen we hiervoor eveneens rekenen op het internationale netwerk van Antwerp Management School.

Alex Van Breedam: European Logistics, Distribution Logistics,  Horizontal Collaboration, Logistics Outsourcing, Supply Chain Strategy

Bart Wolput:

Johan Boonen: Logistiek, supply chain, binnenvaart, wegtransport, stedelijke logistiek, shipping, warehousing, distributie, multimodaal transport, synchromodaal transport.

Luc Geerts: Forwarding, logistiek, supply chain management, binnenvaart, wegtransport, shipping, warehousing, distributie, multimodaal transport, synchromodaal transport.

Nicole Van Doninck: Woon-werkverkeer, personenvervoer, mobiliteitsbudget, Mobility as a Service, multimodaliteit, mobiliteitsdata, slimme stadsmobiliteit, mobiliteitsstrategie, gedragsverandering, deelvoertuigen, innovatie.

Nils Wuytens: (stedelijke) mobiliteit, duurzaamheid, SDG’s, GRI, Mobility-as-a-Service (MaaS), fietsgedrag, voetgangerszones, mobiliteitsapps, scenario ontwikkeling, bedrijfsmobiliteit, bedrijfswagens, burgerobservatorium.

Tom Van Woensel: Logistiek, distributie, multimodaal transport, physical internet, e-commerce, vrachtvervoer, goederenvervoer, openbaar vervoer, supply chain, supply chain management, voorraadbeheer, warehousing.

Vanuit onze onderzoeksprojecten, begeleidingstrajecten en masterclass Global Supply Chain Management beschikken wij over een zeer brede en stevige basis om vervoerders, verladers en steden te ondersteunen.

Een kleine greep uit onze brede expertise: stedelijke logistiek en mobiliteit, gemeenschappelijke trailerparkings, stadsbeleveringen via het water, multimodale distributie- en consolidatiecentra, watergebonden distributiecentra, bundelen van goederenstromen, transport via het water, e-commerce, supply chain management, duurzame routenavigatie, enz.

Advies nodig? Contacteer onze experts!

Goederenvervoer voor vervoerders, verladers en lokale overheden Cases

Uitbouw van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra (D&CC) voor bouwmaterialen.

Proefproject rond het beleveren van bouwmaterialen in het stadscentrum via het water

Onderzoek naar de inplanting van trailerparkings op de E313 en het inzetten van lange en zware vrachtwagens.

Hoe kan ik je helpen?

Nicole Van Doninck, Manager Smart Mobility