Expertisecentrum Smart Mobility

Heb je een vraag over Smart Mobility? 
Neem contact met ons op!

Mobiliteitsplan De Watergroep

Bedrijf: De Watergroep
Opdracht: Ontwikkeling van een gedragen mobiliteitsplan

De Watergroep is een autonoom Vlaams Waterbedrijf met +/- 1500 werknemers. De hoofdzetel bevindt zich in Brussel en er zijn provinciale zetels in West-Vlaanderen (Kortrijk), Oost-Vlaanderen (Gent), Vlaams-Brabant (Leuven) en Limburg (Hasselt). Per provincie zijn er verschillende sectorale dienstencentra.In opdracht van De Watergroep werkt AMS/Smart Mobility een mobiliteitsplan uit dat gedragen wordt door de gehele organisatie. Na het in kaart brengen van de huidige situatie met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid worden mogelijke maatregelen onderzocht en wordt een ontwerp actieplan opgesteld. Dit wordt besproken in een werkgroep met vertegenwoordiging van het personaal om maximaal draagvlak te krijgen voor de te nemen acties. Eenmaal gekozen is voor bepaalde maatregelen worden die verder uitgewerkt.

Contacteer Nicole Van Doninck voor meer informatie.

Hoe kan ik je helpen?

Stéphanie Martens, Junior Accountant