Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen. +32 11 24 60 00

Build over Water

Build over Water

Door middel van twaalf proefvaarten met gepalletiseerde bouwmaterialen, aangevuld met een onderzoek naar het ontsluiten van regio’s via watergebonden distributiecentra, werd bekeken hoe het transport van bouwmaterialen verplaatst kan worden naar het water.

Type project: goederenvervoer

Projectpartner: Despriet Harelbeke, Phidan, FEPROMA, FEMA, Gyproc, Haven Genk, Wienerberger, Xella, Eternit, CBR, Betonfabriek Coeck, Ship-it, JoGo Shipping, VIL, Vlaamse Waterweg en VUB.

Looptijd: 01 september 2011 - 09 oktober 2012

Contactpersoon: Johan Boonen

Project partners: Despriet Harelbeke, Phidan, FEPROMA, FEMA, Gyproc, Haven Genk, Wienerberger, Xella, Eternit, CBR, Betonfabriek Coeck, Ship-it, JoGo Shipping, VIL, Vlaamse Waterweg en VUB.

Probleem

Met 7-8% van het BNP is de bouwsector een belangrijke economische motor voor Vlaanderen en België. Dat merken we ook op onze snelwegen: maar liefst 25% van het vrachtverkeer heeft te maken met de bouwsector. Elke bouwplaats telt gemiddeld 80 vrachtwagenbewegingen.Oplossing

In het kader van multimodaal goederenvervoer kreeg Smart Mobility de vraag van de sector van bouwmaterialen (producenten en handelaars) om te bekijken of het concept van Regionale Watergebonden Distributiecentra een oplossing kan bieden aan de mobiliteitsproblematiek die de sector ondervindt en die de komende jaren nog zal toenemen.

 

Projectverloop

Gedurende de looptijd van het project stelden De Haven van Genk en logistiek dienstverlener Despriet Harelbeke hun watergebonden terreinen, infrastructuur en rollend materieel ter beschikking. Zes deelnemende fabrikanten leverden hun goederen aan tot aan de laadkade om vervolgens via de waterweg naar de depot van de bestemde regio vervoerd te worden. Vanaf dat depot werden de goederen door de klanten naar hun eindbestemming gebracht.

 

Voordeel

  • Bouwhandelaars en producenten: Het transport gaat sneller via water dan via het wegtransport en men kan meer in één keer vervoeren. Men ondervindt minder mobiliteitsproblemen.
  • Eindgebruiker: Minder vrachtwagens op de weg, wat filelengtes vermindert en geluidsoverlast tot een minimum beperkt.

 

Resultaat

Het projectteam organiseerde twaalf proefvaarten met in totaal 12.000 ton aan bouwmaterialen aan boord. Er werd geëxperimenteerd met verschillende types van producten en er werd gevaren via verschillende assen.

Daarnaast zorgde Smart Mobility voor een analyse van de stromen van bouwmaterialen in Vlaanderen, gebaseerd op bestaande studies en gegevens die beschikbaar zijn binnen de sector. Verder onderzochten we waar in Vlaanderen dergelijke centra opgezet moeten worden. Hierdoor verkregen we een inzicht in de positieve effecten die dit mobiliteitssysteem kan hebben bij opschaling naar een grotere regio.

Als gevolg van deze resultaten, voerde Smart Mobility vanaf augustus 2013, in opdracht van De Vlaamse Waterweg, een economische analyse uit voor het project Distribouw.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Johan Boonen, projectmanager

Een vraag?
Ik kan je helpen.
 +32 11 24 60 00