Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen. +32 3 265 91 09

ICOMflex

Icomflex

Met het project ICOMflex wilden we de vraag en het aanbod van telewerk-mogelijkheden in Vlaanderen ondersteunen. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren over de mogelijkheden die telewerken biedt en anderzijds door de methodes en kennis te leveren die noodzakelijk zijn om flexwerken in de praktijk om te zetten.

Type project: personenmobiliteit

Projectpartner: Antwerp Management School, Finpower, Flanders Synergy, IMOB

Looptijd: 24 augustus 2013 - 30 november 2016

Contactpersoon: Claudia Erkens


Probleem

Nog te weinig Vlamingen maken gebruik van de steeds uitgebreider wordende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (TPOW). Enerzijds ontbreekt nog enig bewustzijn, maar ook zien veel organisaties de mogelijkheden voor TPOW (nog) niet. Ook aan de aanbodzijde is er twijfel: het inplanten van flexwerkcentra vergt aanzienlijke investeringen. Bovendien is het geen gemakkelijke oefening om het juiste businessmodel te bepalen.

Oplossing

Met het project ICOMflex, dat staat voor ‘Innovatieve Concepten voor Organisatie en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van ‘het nieuwe werken’ boden Smart Mobility en projectpartner Flanders Synergy ondersteuning aan zowel de vraag- als aanbodzijde van telewerking.

Projectverloop

Tijdens de looptijd van het project hebben we tijd- en plaatsonafhankelijk werken gepromoot bij bedrijven. Tegelijkertijd ontwikkelden we nieuwe kennis en instrumenten die andere bedrijven ondersteunen bij de implementatie, zoals een readiness cockpit en een ontwikkelingsplan. Verder onderzochten we waar de telewerkcentra het best ingeplant worden om een zo groot mogelijke impact te hebben op de mobiliteit.

Voordeel

  • Werknemer: meer flexibiliteit, minder tijdverlies in files, betere combinatie werk-gezin.
  • Werkgever: minder kosten (minder parkeerruimte en bureaumaterieel), grotere tevredenheid werknemers.

Resultaat

Binnen ICOMflex werden volgende resultaten behaald:

  • Overzicht aanbod flexwerkplekken in België
  • White paper haalbare bedrijfsmodellen voor de exploitatie van flexwerkplekken
  • Rapport impact van flexwerken op mobiliteit
  • Flexwerkscan
  • Whitepaper flexwerken
  • IAO Ontwikkelplan

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Claudia Erkens, Management Assistant

Een vraag?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 91 09