Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen.

NweRIDE

NweRide

Met NweRIDE wilden we het aantal passagiers per wagen verhogen. Dit door verschillende bestaande ridesharing systemen in Noordwest-Europa met elkaar te verbinden.

Type project: personenmobiliteit

Projectpartner: Cetic, Taxistop, Sellmark Electronic & Consumer Services BV, Sestran, Staffordshire County Council, Stellwerk bv

Looptijd: 15 juni 2013 - 30 september 2015

Contactpersoon: Stéphanie Martens


Probleem

Alle Europese steden hebben er last van: oververzadigde wegen dwingen het verkeer tot stilstand. Steeds meer mensen komen tot het besef dat het individueel gebruik van voertuigen ons letterlijk nergens brengt en gaan op zoek naar nieuwe oplossingen. Een groeiend alternatief bestaat uit het delen van ritten. Hiervoor bestaan er wereldwijd verschillende lokale applicaties die reizigers met een gelijkaardige route met elkaar in contact brengen. Jammer genoeg bestaan deze systemen naast elkaar en wisselen ze onderling geen informatie uit.

 

Projectverloop

Centraal binnen het project stond de bouw van het platform. Vervolgens vonden er 3 proefritten plaats:

  • Ritten delen over de grenzen heen, een test waarbij een rit vanuit België en een rit vanuit Nederland naar Schotland, gedeeld werd.
  • Ritten delen in combinatie met het openbaar vervoer, een test waarbij twee reizigers een rit deelden en onderweg overschakelen op het openbaar vervoer.
  • Ritten delen op basis van informatie uit de agenda.

Verder werd er onderzocht hoe rittendeelsystemen verder geoptimaliseerd kunnen worden.


 

Oplossing

Binnen dit project ontwikkelden we een digitaal platform dat toelaat om ritten uit verschillende carpoolapplicaties te delen over de systemen heen. Daarenboven zorgden een link met het openbaar vervoer en met de agenda van de gebruikers voor een verhoogde kans op matches.

 

Voordeel

Door verschillende autodeelritsystemen met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat er meer passagiers per wagen zijn, vermindert het aantal files en de CO2-uitstoot.

Resultaat

De projectgroep bouwde een platform dat informatie van de rittendeelsystemen cocar.be, carpool.be en liftshare.com in real-time uitwisselde. Concreet betekende dit dat, wanneer er voor een bepaalde rit geen match gevonden werd binnen het gebruikte rittendeelsysteem, het achterliggende NweRIDE platform ook binnen de andere aangesloten systemen naar een match zocht. Was dit het geval, dan werden de gebruikers hiervan op de hoogte gesteld. Ook alternatieven via het openbaar vervoer en de mogelijkheid om informatie uit de agenda’s van de gebruikers toe te voegen, werden geïntegreerd.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Interreg IVB-NWE.

Hoe kan ik je helpen?

Stéphanie Martens, Junior Accountant

Een vraag?
Ik kan je helpen.