Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen. +32 3 265 91 09

Sensovo

Sensovo

Voertuigsensoren kunnen de huidige systemen die gebruikt worden voor de screening van de wegdekkwaliteit, aanvullen. Zo kunnen putten in het wegdek sneller opgespoord worden.

Type project: personenmobiliteit en goederenvervoer

Projectpartner: Agiv, Aswebo, Athlon, AWV, Beijer Automotive, Caeleste, Coyote, Datavision, Haven Gent, Melexis, Mobistar, OCW, Op3Mech, Siemens Industry Software NV, TaSS, Universiteit Antwerpen CoSys Lab, VAB, VITO en Voxdale. 

Looptijd: 07 maart 2013 - 30 januari 2015

Contactpersoon: Claudia Erkens


Probleem

Momenteel wordt de kwaliteit van het wegdek opgevolgd via visuele, ad random controles op het lager wegennet. Zeer gedetailleerde controles op het hoger wegennet worden slechts jaarlijks uitgevoerd met dure apparatuur zoals de ARAN. Hierdoor wordt schade niet altijd tijdig opgemerkt.

Oplossing

Elk recent voertuig is een potentiële meetwagen. Dit opent de mogelijkheid voor crowdsourcing, wat de metingen en hun verwerking heel sterk ten goede kan komen. Een uitgewerkt product op basis van een te commercialiseren prototype, kan de huidige systemen voor de screening van de wegdekkwaliteit aanvullen. Maar ook applicatieontwikkelaars kunnen er gebruik van maken om bijvoorbeeld ad hoc waarschuwingssystemen voor bestuurders te creëren.

Projectverloop

Binnen het project Sensovo werden putten en andere wegdekschade in kaart gebracht door onder andere wielsnelheidsensoren uit te lezen via de CAN-bus, een soort snel computernetwerk dat de communicatie tussen 2 elektronische componenten in de wagen verzorgt. Via een speciaal geschreven formule werd bepaald of de ontvangen gegevens al dan niet voortkwamen van schade aan het wegdek. Door deze gegevens te matchen met een gps-positionering, werd de locatie van de schade achterhaald.


Voordeel

Door het continu opvolgen van de toestand van het wegdek, kan men beter de kwaliteit ervan controleren en is men er eerder bij om het te repareren. Dit kan ongevallen en filevorming voorkomen. Daarnaast krijgen automobilisten informatie over eventuele calamiteiten op het wegdek.

Resultaat

Het project Sensovo toonde aan dat de CAN-bus technologie die aanwezig is in voertuigen, aangevuld met cameratechnologie, informatie over de kwaliteit van het wegdek kan aanreiken. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren voor de wegdekbeheerder en draagt bovendien bij tot meer verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Claudia Erkens, Management Assistant

Een vraag?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 91 09