Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen. +32 11 24 60 00

Shopmob

shopmob

Met het project ‘Shopmob’ onderzocht Smart Mobility of en hoe het verplaatsingsgedrag van consumenten aangepast kan worden. Op deze manier wilden we de piekmomenten bij winkels verminderen door een betere spreiding in de tijd en over verschillende vervoersmodi.

Type project: personenmobiliteit

Projectpartner: Bond Beter Leefmilieu, Colruyt Group, Comeos, De Lijn, Fietsersbond, FLOW, Günter Andersen Manufaktur, IMOB, Minerva, Mitiska REIM, STIB/MIVB, TML.

Looptijd: 06 januari 2014 - 01 september 2016

Contactpersoon: Johan Boonen

PROBLEEM

Het is een gekend fenomeen. Doordat we met zijn allen op hetzelfde moment én met de wagen gaan winkelen, ontstaan er tijdelijke tekorten aan parkeerplaatsen bij shoppingcentra en grootwarenhuizen. Op andere tijdstippen zijn de parkings nagenoeg leeg. Ook in de winkels ontstaan hierdoor drukke en minder drukke momenten.

OPLOSSING

Het spreiden van deze piek is daarom een voor de hand liggende oplossing en kan op twee manieren gebeuren:

  • Spreiding in de tijd: het winkelen op minder drukke momenten aanmoedigen.
  • Spreiding over vervoerswijzen: ervoor zorgen dat meer consumenten de fiets of het openbaar vervoer gebruiken om te gaan winkelen.

PROJECTVERLOOP

Om het verplaatsingsgedrag in kaart te brengen vonden er gedurende enkele maanden metingen plaats bij vijf warenhuizen en bij een winkelcentrum. Zo konden we achterhalen wanneer en hoe de consument zich verplaatste naar deze locaties. Na deze nulmetingen organiseerden we een aantal acties om de consumenten te sensibiliseren en te overtuigen om hun verplaatsingsgedrag aan te passen. Zo werden er gratis tickets voor het openbaar vervoer uitgedeeld en fietswinkelkarren ter beschikking gesteld. Klanten werden geïnformeerd over de drukke en minder drukke winkelmomenten en er werden sturende incentives uitgetest. In het najaar vond er een tweede meting plaats op dezelfde locaties om de impact van deze campagnes te kunnen meten.

VOORDEEL

Zowel winkeliers als consumenten hebben hier baat bij. Er is meer plaats zowel op de parking, als in de winkel, waardoor de consumenten zich niet opjagen en op hun gemak kunnen winkelen. Hierdoor blijven ze langer en is er meer kans op impulsaankopen.

RESULTAAT

Het project toonde aan dat men, mits goed overwogen acties en gerichte communicatie, de consument kan overtuigen van de voordelen om buiten de piekmomenten te winkelen of om de fiets of openbaar vervoer te gebruiken. Dit levert niet alleen geld- en/of tijdwinst op voor de consument, het levert ook heel wat voordelen voor de retailer: geen overbezetting van de parking, betere planning van winkelpersoneel, betere bereikbaarheid voor klanten die niet of niet altijd over een wagen beschikken om te gaan winkelen.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Johan Boonen, projectmanager

Een vraag?
Ik kan je helpen.
 +32 11 24 60 00