Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen.

TransMob

TransMob

Met het project TransMob onderzochten we of en hoe éénbetalersystemen de mobiliteit kunnen verbeteren.

Type project: personenmobiliteit

Projectpartner: Anyways, Athlon Car Lease, BAM, Becharged, GAPA, Kapsch CarrierCom, KULeuven, Magic view, Skidata, Stad Antwerpen, Transport & Mobility Leuven, Traject, Touring, UGent

Looptijd: 01 juni 2014 - 31 december 2016

Contactpersoon: Stéphanie Martens


Probleem

We combineren steeds vaker de auto met de fiets en met het openbaar vervoer. Dit zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatieve verplaatsingen. Echter, als we ons vandaag multimodaal verplaatsen, krijgen we met allerhande hindernissen te maken, zoals bijvoorbeeld de verschillende vervoersbewijzen die nodig zijn om 1 traject af te leggen. Daarbij komt dat de verschillende vervoersmodi meestal niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Projectverloop

Om te achterhalen welke informatie er juist nodig is om ons op een slimmere manier te doen verplaatsen, hebben een vijfhonderdtal personen zich gedurende minstens 10 dagen laten traceren via een app en gaven zij aan welke vervoersmodi zij hierbij gebruikten (parking, deelfiets, enz.). Hierdoor werd een schat aan mobiliteitsinformatie verzameld.

Oplossing

Eénbetalersystemen via mobiliteitskaarten of smartphone-applicaties kunnen een slim mobiliteitsgebruik stimuleren: de gebruiker kan met één kaart/ app parkeren, een ticket voor de trein of de bus kopen, een elektrische deelfiets of –auto gebruiken, enz.

Voordeel

  • De gebruiker kan met één en hetzelfde betalingssysteem, parkeren, overstappen van de trein op de bus, op de (elektrische) deelfiets of –auto.
  • De transportaanbieder kan dankzij de registratie via kaart beter inschatten hoe de transportmiddelen moeten worden ingezet naargelang de tijd en drukte.
  • Grondige analyse over de mogelijkheden van mobiliteitsdata op vlak van transportplanning, marketing, enz. voor bedrijven, organisaties en kennisinstellingen


Mobiliteitsdata, verzameld via de TransMob-app

Resultaat

Uit de data die het panel doorstuurde, blijkt dat pendelaars wel degelijk een belangrijke informatiebron kunnen zijn om de mobiliteit binnen een bepaald gebied in kaart te brengen. Zo tonen zij onder andere aan dat verplaatsingen tot 12 kilometer richting Antwerpen centrum tijdens de ochtendspits, sneller zijn met de fiets.
Verder biedt de data unieke inzichten in multimodale verplaatsingen die het voor vervoersplanners, steden en gemeenten, transportaanbieders, parkeerbedrijven, enz. mogelijk maakt om hun diensten beter te laten aansluiten bij de noden van de gebruikers.

 

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Stéphanie Martens, Junior Accountant

Een vraag?
Ik kan je helpen.