Expertisecentrum Smart Mobility

Een vraag? Ik kan je helpen.

Vebimobe

Vebimobe

Met het project Vebimobe onderzochten we of het mogelijk is om de Vlaamse Verkeersbordendatabank te actualiseren via verkeersbordenherkenning, geïntegreerd in moderne wagens en slimme camera’s. Ook werd onderzocht of deze verkeersbordendatabank kan dienen als basis voor de integratie van snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten in voertuigen.

Type project: personenmobiliteit en goederenvervoer

Projectpartner: GIM, UGent, Volvo Car, MOW, BIVV, bpost, HR Groep, Geckomatics

Looptijd: 03 november 2014 - 31 mei 2017

Contactpersoon: Stéphanie Martens

Download de whitepaper


Probleem

Jaarlijks worden 30% van alle dodelijke verkeersongevallen en 15% van alle ongevallen met gewonden in Vlaanderen veroorzaakt door overdreven snelheid. Nochtans is het perfect mogelijk om voertuigen uit te rusten met software die overdreven snelheid aan banden legt en die goederenvervoer langs duurzamere routes stuurt. Meer nog: de belangrijkste bouwsteen voor deze twee ingrepen is voorhanden: de Vlaamse verkeersbordendatabank.

Oplossing

Door snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten in te bouwen in voertuigen, ontvangen bestuurders automatisch snelheidsadvies en duurzame routes. Het snelheidsadvies kan puur informerend zijn, maar het kan ook dwingend ingrijpen op de motor om te hoge snelheden te voorkomen.

Projectverloop

Tijdens het project voerde Smart Mobility testen uit met een prototype van een duurzaam navigatiesysteem. Het systeem stelde routes voor op basis van de actuele signalisatie langs de weg. Op basis van de resultaten werd een impactstudie uitgewerkt, alsook een businessmodel voor het ITS-gebruik van verkeersbordendatabankgegevens.

Voordeel

  • De dynamische aanvulling van de verkeersbordeninformatie met structurele data kan de doorstroming van het verkeer optimaliseren.
  • De informatie kan bovendien gebruikt worden om het rijgedrag te analyseren voor vlootbeheerders en verzekeraars.
  • Daarnaast leidt het gebruik van de snelheidskaart tot een lager verbruik, een lagere uitstoot en een veiliger gedrag in het verkeer.
  • Door duurzaamheidskaarten te integreren, krijgen transporteurs routes voorgesteld die rekening houden met woon- en schoolzones. Hierdoor zullen ze bijvoorbeeld uit schoolomgevingen geweerd worden tijdens de uren dat er veel kinderen onderweg zijn.

Resultaat

Via Vebimobe toonden we aan dat het mogelijk is om de verkeersbordendatabank te actualiseren via verkeersbordenherkenning, geïntegreerd in moderne wagens en slimme camera’s. Afhankelijk van de toepassing kunnen deze sensoren ingezet worden om wijzigingen aan de infrastructuur op te sporen en door te geven aan de databank. Met deze informatie kunnen snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten opgemaakt worden.
Uit de projectresultaten bleek ook dat, als de verkeersbordendatabank up-to-date is, ze niet alleen essentieel kan bijdragen tot een betere verkeersveiligheid, ze kan ook een belangrijke rol spelen bij de uitrol van autonoom rijdende voertuigen in Vlaanderen.

 

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hoe kan ik je helpen?

Stéphanie Martens, Junior Accountant

Een vraag?
Ik kan je helpen.