Onderzoeksproject: IT-beleid op bestuursniveau


Board Level IT Governance is een onderzoeksproject opgericht door het Expertisecentrum Digitale Business & IT van Antwerp Management School in samenwerking met CEGEKA, KPMG en Samsung. Het project focust op de rol van de raad van bestuur in het IT-beleid. Enerzijds is het doel om het belang van het bestuur in de aansturing van de digitale aanwinsten beter te begrijpen. Anderzijds wil men oplossingen en tools voor de bestuursleden voorzien zodat ze die verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

logo Cegeka logo KPMG logo_samsung

IT in the boardroom


How to realize the value of board level IT governance

Om advies te geven aan raden van bestuur, hebben we verschillende researchbriefings en toolkits gemaakt.
In deze briefing zullen we licht werpen op de resultaten van het in praktijk brengen van ons onderzoek.

Download

Case study Agfa-Gevaert: how boards engage in digital strategy & oversight
Download

Case study University of Antwerp: how boards engage in digital strategy & oversight
Download

Toolkit 2: a board level dashboard for digital strategy & oversight
Download

Toolkit 1: Building Digital Leadership Capabilities for the Board
Download

Research briefing 3: Corporate Governance Codes & Digital Leadership
Download

Research briefing 2: How Boards Lead & Govern Digital Assets
Download

Research briefing 1: Adressing the Governance Challenges of the Digital Era at Board Level
Download

 

Context van het onderzoeksproject

In onze toenemend gedigitaliseerde economie is informatietechnologie (IT) fundamenteel geworden om organisaties te steunen en te laten groeien. Succesvolle organisaties gebruiken het potentieel van de digitale innovaties, maar zien ook de risico’s en de beperkingen van technologie in (De Haes en Van Grembergen, 2015).

Voorheen kon de raad van bestuur de beslissingen omtrent IT delegeren, negeren of uit de weg gaan. Tegenwoordig voelen zij echter de druk die de ontwrichtende nieuwe technologieën kunnen uitoefenen.

Onderzoek wijst uit dat de raad van bestuur zich meer moet bezighouden met het bestuur van IT. Als ze dat niet doen, heeft dat namelijk ernstige gevolgen voor gedigitaliseerde organisaties (Turel en Bart, 2014). Het lijkt nochtans dat het technologiebeleid in een onderneming de “olifant in de bestuurskamer” blijft voor 80% van de raden van bestuur (Valentine, 2015).

Onderzoeksdoelstelling

In deze context zette Antwerp Management School een researchproject op in samenwerking met CEGEKA, KPMG en Samsung waarbij ze focusten op de rol van de raad van bestuur in het IT-beleid. Het hoofddoel is enerzijds om de cruciale verantwoording van het bestuur in de aansturing van de digitale aanwinsten beter te begrijpen en anderzijds oplossingen voor tools voor de bestuursleden te bedenken zodat ze zich aan die verantwoording kunnen houden.

Onderzoeksvraag

De raad van bestuur en het executive management dragen veel verantwoordelijkheid in het leiden van digitale aanwinsten. Ze moeten hun verantwoordelijkheid uitbreiden van een exclusieve focus op financiën en het legale aspect naar de inclusie van technologie. Bovendien moeten ze digitaal leiderschap en organisatorische bekwaamheid voorzien zodat de IT de strategieën en objectieven van het bedrijf ondersteunt en uitbreidt.

Het IT-beleid is geen geïsoleerde discipline; het is een integraal deel van het algemene bedrijfsbeleid. De nood aan integratie van het IT-beleid in het algemene beleid is gelijkaardig aan de nood van IT om een integraal deel te zijn van het bedrijf. Het is niet iets dat wordt toegepast in donkere hoekjes of ivoren torens.

De belangrijkste onderzoeksvragen die zullen uitgewerkt worden in het researchprogramma zijn:

  • Wat houdt IT-beleid op bestuursniveau in?
  • Hoe kan het management meer betrokken worden bij het IT-beleid?
  • Over welke competenties moeten bestuursleden beschikken in gedigitaliseerde organisaties?
  • Hoe kunnen raden van bestuur verzekeren dat de mogelijkheid van de innovatie (big data, cloud…) wordt gerealiseerd?
  • Hoe kunnen raden van bestuur verzekeren dat de risico’s inzake technologie (zoals cybersecurity) onder controle zijn?
  • Hoe zouden non-executive raden van bestuur rapporteren over het IT-beleid tegenover investeerders?

Benadering

Dit researchproject is ontworpen als een diepgaande, langdurende verbintenis tussen vier partners, in het bijzonder Antwerp Management School, CEGEKA, KPMG en Samsung. Alle partners wijden zich toe aan het project van juli 2015 tot en met juni 2018.

Het researchteam zal de balans tussen strengheid en relevantie in het oog houden. Daarvoor zullen strenge methodes worden toegepast. De resultaten zullen vertaald worden in bevindingen en relevante aanbevelingen.

De resultaten zullen verspreid worden via business white papers, artikels in academische tijdschriften en evenementen. Daarenboven, waar mogelijk, zullen tools, opleiding en leiding of zelfs coaching voor bestuursleden worden ontwikkeld.

Meer informatie

Contacteer de academische directeur van het Expertisecentrum Digitale Business & IT (voorheen ITAG), Prof. dr. Steven De Haes, steven.dehaes@uantwerpen.be

Programmamanager, Danny Lauwers, danny.lauwers@ams.ac.be

Valentine, E. (2015). Enterprise Business Technology Governance: new core competencies for boards of directors in digital leadership. (Doctor of Information Technology Monograph), Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

De Haes S., Van Grembergen W. (2015), Enterprise Goverance of IT: Achieving Alignment and Value, Springer (2nd edition).

Turel, O., Bart, C. (2014): Board level IT Governance and organizational performance, European Journal of Information Systems, 23, 223-239