De focusthema’s van Smart Mobility

1. Business Mobility

Innovatieve en duurzame oplossingen voor woon-werk- en dienstverplaatsingen met het oog op een betere bereikbaarheid van bedrijven(terreinen).

Recente projecten:

Binnen Lean & Green Personal Mobility begeleidt Smart Mobility bedrijven naar een duurzaam mobiliteitsbeleid aan de hand van een persoonlijke mix van maatregelen. Doelstelling is om 20% minder CO2 uitstoot te realiseren in 5 jaar tijd. Deelnemers kunnen beroep doen op onze uitgebreide expertise en op de ervaringen van andere deelnemende bedrijven. Meer info.

De Kantoorbus is een rijdend kantoor dat reistijd omzet in werktijd. Via ‘Office on Wheels’ wordt een dienstverlening aangeboden die kantoormedewerkers de mogelijkheid geeft om hun woon-werktraject af te leggen in een als kantoor ingerichte autocar. Via het proefproject werd het concept onderzocht, in de praktijk uitgetest en in een haalbaar businessmodel beschreven. Meer info.

Office on Wheels

2. Smart & Connected Mobility

ICT-oplossingen voor intelligente mobiliteitsdiensten met een duurzaam businessmodel die waarde creëren voor de eindgebruikers.

Recente projecten:

Via het project Vebimobe werd aangetoond dat het mogelijk is om de verkeersbordendatabank van de Vlaamse Overheid te actualiseren via verkeersbordenherkenning. Dit gebeurt via sensoren die geïntegreerd zijn in moderne wagens en slimme camera’s. Met deze informatie kunnen snelheidskaarten en duurzaamheidskaarten opgemaakt worden zodat de bestuurder automatisch snelheidsadvies en duurzame routes ontvangt, waardoor bijvoorbeeld schoolomgevingen geweerd worden op bepaalde tijdstippen. Meer info.

DynaCity

Dynacity: een platform voor intelligente mobiliteitsdiensten op basis van mobiliteitsdata uit diverse bronnen. Denk hierbij aan de bezetting van parkeerplaatsen, dienstregelingen van het openbaar vervoer, de beschikbaarheid van deelfietsen, enz. Wanneer we verschillende van deze datasets linken aan andere data, kunnen er nieuwe inzichten en eventueel zelfs nieuwe mobiliteitstoepassingen ontstaan. Het platform werd getest in Gent en staat nu ook open voor andere steden en gemeenten. Meer info.

3. New Mobility Concepts

Nieuwe concepten die het vervoer van goederen en personen, via andere modi dan de weg, efficiënter maken.

Recente projecten:

De gemeenschappelijke trailerparking is een bewaakte parking, gelegen langs een filegevoelig traject. Transporteurs kunnen er geladen of lege trailers of chassis tijdelijk achterlaten waardoor ze meer flexibel kunnen omspringen met laad- en lostijden, congestie, wachtrijen en openingsuren van klanten. Dit stelt hen in staat om het aantal ‘verloren uren’ te verminderen en lege ritten uit te sparen. Samen met de sector voerden we gedurende 12 maanden een proefproject uit. Zo goed als alle deelnemers besloten mee te stappen in een vervolgtraject dat verdergezet wordt zonder subsidies.

Watertruck+ is een innovatief transportmiddel voor goederenvervoer op de kleine waterwegen (CEMT I-IV), dat het economisch potentieel van een regio kan ontgrendelen door het gebruik van kleine, zelf-aangedreven of niet-aangedreven, gestandaardiseerde duwbakken. Meer info.

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager