Executive MBA

Onze EMBA is ontworpen voor alle academische en professionele achtergronden, mannen en vrouwen van alle nationaliteiten en alle sectoren.

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 4697

EMBA van AMS – Anders door missiegedreven aanpak

De Executive MBA op Antwerp Management School biedt jou de meest internationale faculty in de Benelux aan, met een opleiding aangepast aan JOUW individuele doelen en verwachtingen.

Onze missiegedreven opzet helpt jou te ontwikkelen tot Global Citizen met actuele leiderschapsvaardigheden. Wij staan voor ‘Opening Minds’ en ‘Energizing Business’.

Deze website wijst jou de weg doorheen deze unieke opleiding en helpt je ontdekken of dit de nieuwe uitdaging is die je zoekt. De vele getuigenissen van EMBA-alumni verschaffen je een inkijk in hoe andere deelnemers hun eerste keer op Antwerp Management School ervoeren en hoe de Executive MBA hun leven veranderd heeft.

Antwerp-Management-School-1-1.jpg

Onze strategie

Onze doelstelling spreekt voor zich:

Antwerp Management School is een internationale businessschool die haar klanten helpt duurzame waarde te creëren, door talent te stimuleren om als wereldburger in het leven te staan en de kunst van besluitvorming en leiderschap te beheersen.

Om deze missie te voltooien, biedt Antwerp Management School hoogstaande managementkennis aan, verankerd in een organisatie- en bedrijfscontext.

Dit is de fundamentele basis waarop onze drie waardenpijlers baseren die wij nodig achten om het wereldburgerschap te ontwikkelen: zelfbewustzijn, globaal perspectief en maatschappelijk bewustzijn.  

 • Zelfbewustzijn: op de hoogte zijn van je eigen sterktes en zwaktes is de basis voor succes voor een echte leider
 • Globaal perspectief: een open geest en een mondiaal inzicht versterken de grip van een leider op zakelijke kwesties en resulteren in betere besluitvorming
 • Maatschappelijk bewustzijn: de leiders van de toekomst moeten duurzame bedrijven kunnen leiden en bewustzijn van hun impact op de maatschappij

We zijn er sterk van overtuigd dat bij de ontwikkeling van een dergelijke opleiding verder gekeken moet worden dan slechts kennisoverdracht om te voorkomen dat je je leiderschapspotentieel niet volledig zou kunnen ontwikkelen.

Filosofie programmadesign

De structuur en inhoud van onze EMBA weerspiegelt de missie van de school. Niet alleen bieden wij managementkennis aan, maar ook het Personal Development Program en praktische, internationale componenten worden jou aangereikt om een wereldburger te worden die de kunst van besluitvorming en leiderschap beheerst. Dit is wat onze driedubbel geaccrediteerde EMBA uniek maakt.

De Executive MBA aan AMS blinkt uit in de ontwikkeling van het hele individu, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau. Dat is waarom deze EMBA perfect is voor enthousiaste professionals die klaar zijn voor de volgende stap in hun loopbaan of een volledige loopbaanswitch nastreven.

Wat de particuliere motivatie voor het programma ook mag zijn, het resultaat zal excellent zijn. Meer informatie over elk onderdeel is te vinden hieronder en in meer detail in onze ‘Opleidingsstructuur en inhoud’-sectie.

Designinterpretatie

De designfilosofie van de EMBA weerspiegelt de filosofie van de school en vertaalt zich naar de designinterpretatie als volgt:

DE MISSIE VAN AMS

ONTWERPINTERPRETATIE VAN DE EMBA

Antwerp Management School biedt state-of-the-art managementkennis aan

Pijler 1: Zelfbewustzijn

Pijler 2: Globaal Perspectief

Pijler 3: Maatschappelijk bewustzijn

 

Opleidingsstructuur

EMBA-schedule-2.jpg

State-of-the-art managementkennis

Core modules

De opleidingsmodules (zie lijst hieronder) van deze EMBA worden vakkundig aangeboden door ervaren faculty van toonaangevende businessscholen in Europa, Noord-Amerika en Azië. De ervaring heeft ons geleerd dat een module van één volledige dag, elke drie weken op vrijdag en zaterdag, de perfecte planning is. Om succesvol te zijn is tien tot twaalf uur zelfstandige studie en reflectie per week vereist.

Participanten zullen een stevige, algemene managementbasis ontwikkelen en profiteren van een kruisbestuiving van businesstheorie door de gevarieerde academische achtergronden.

 • Strategic Leadership

 • Strategic Management
 • Integrated Performance Management
 • International Business Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Business Law & Ethics
 • Business Research & Reporting Methods
 • Financial Accounting

 • Resources Management

 • Multicultural Negotiation Skills

 • IT as a Strategic Business Driver

 • Macro Economics for Business

 • Micro Economics
 • Marketing Management

 • Advanced Marketing Management

 • Corporate Finance

 • Advanced Corporate Finance

 • Logistics and Supply Chain Management

EMBA-class-1.jpg

Keuzevakken

Aangezien de participanten uiteenlopende achtergronden hebben, zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om een reeks motiverende keuzevakken aan te bieden. Deze keuzevakken zijn supplementair, optioneel en worden niet beoordeeld. Daarnaast worden ze onderwezen aan EMBA-participanten en AMS-alumni tezamen.

Op deze manier krijgen beide groepen waardevolle netwerkmogelijkheden en de kans om zich in te zetten voor opkomende nieuwe vraagstukken buiten het kader van het EMBA-curriculum.

Hieronder vind je de huidige keuzevakken. Naar aanleiding van de wensen van deelnemers en een stemmingsprocedure worden bepaald welke vakken in januari 2018 worden aangeboden.

 • Sales Management
 • Managing Politics in the Workplace
 • Personal Financial Planning
 • Excellence in Presentations
 • Services Design
 • Behavioral Economics / Nudge
 • Digital Marketing
 • Big Data Opportunities
 • Mid-Career Leadership
 • Exchanging Experience Workshops
 • Crisis Management
 • Mediation Skills
 • …and others.

Master Consulting Project

Het Master Consulting Project (MCP) is geen traditionele scriptie, maar eerder een oefening die een echte zakelijke probleemstelling of mogelijkheid behandelt voor de participant van de desbetreffende onderneming of een andere organisatie. Het is de spreekwoordelijke kers op de academische taart. Het project kan worden uitgevoerd op basis van een individuele aanpak of groepsaanpak, afhankelijk van de omvang van de oefening.

Terwijl participanten de kans krijgen om hun pas verworven kennis toe te passen, individueel of in groep, waarderen ondernemingen de mogelijkheid om nieuwe inzichten te verwerven. Daarnaast ervaren zij vanop de eerste rij hoe jij je vaardigheden en zelfvertrouwen hebt ontwikkeld doorheen je EMBA-traject.

De MCP start in de tweede helft van het eerste jaar en wordt continu begeleid door gekwalificeerde faculty en een senior business representative. Aan het eind van het tweede jaar presenteren de deelnemers hun werk, onderzoeksanalyse en conclusies.

Pijler 1: Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn, reflectie en continue zelfontwikkeling zijn sleutelbegrippen in de huidige businessworld. Succesvolle leiders kennen hun sterktes en zwaktes en werken voortdurend aan zelfontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat je geen succesvolle leider kan zijn zonder dit zelfinzicht.

De Executive MBA van Antwerp Management School biedt je een uniek Personal Development Program.

Dit onderdeel begint met een intensieve reeks workshops op basis van persoonlijkheidstypering en beoordeling van leiderschapsvaardigheden. Op basis hiervan start je vervolgens met 7 een-op-een sessies en een erkende coach aan jouw persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan. Dit omvat een reflectie op en analyse van je loopbaan tot op heden, je aspiraties en ambities en het ontwerp van een stappenplan voor het plannen van je loopbaan.

Deze individuele coachingsessies benutten enkele van de meest toegepaste methodes en tools zoals MBTI, 360 feedback, NLP en CLP.

Deze sessies leiden automatisch tot zelfanalyse en beter zelfinzicht bij de deelnemer. Vervolgens laat dit hen toe om sterkere leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Het Personal Development Program wordt aangeboden in drie modules, waarvan er twee Deep Development Residential Modules zijn. Coachingsessies worden zo gepland dat ze passen in de agenda’s van de participanten, buiten de normale lesuren.

Dit zorgt ervoor dat deelnemers een stap terug kunnen nemen, met een schone lei kunnen beginnen en niet afgeleid worden door hun vertrouwde omgeving, wat vervolgens weer leidt tot nieuwe inzichten in persoonlijk gedragingen. Als gevolg hiervan zal de deelnemer waardevolle zelfkennis verwerven die voor de rest van zijn of haar leven zeer waardevol zal zijn.

Pijler 2: Globaal perspectief

De Executive MBA aan Antwerp Management School verschaft je een mondiale ervaring op verschillende niveaus.

Met de meest internationale faculty van de Benelux heeft AMS een belangrijke troefkaart en kan hierdoor inzichten uit directe bron verschaffen.

De deelnemers hebben daarnaast een gevarieerde internationale achtergrond. Een derde van de 30 studenten in Antwerpen bestaat uit niet-Belgen. Daarnaast sluit een delegatie uit Moskou zich aan voor de multiculturele modules die focussen op globale strategische uitdagingen en interculturele aspecten van algemene businessthema’s.

Gedurende de verscheidene modules van de Global Strategic Challenges krijgen deelnemers niet alleen colleges, maar bezoeken ze ook bedrijven zodat ze ter plaatse lokale bedrijfservaring kunnen opdoen. Daarna reflecteren ze op deze belevenis, zodat ze hun eigen prestaties kunnen beoordelen. Deelnemers worden begeleid in de theoretische drijvers van het intercultureel zakendoen en worden daarna beoordeeld op basis van hun culturele kennisontwikkeling tijdens de studieperiode van twee jaar.

De cohorten van Antwerpen en Moskou brengen samen tijd door in China en Amerika tijdens op internationale reizen. Deze reizen omvatten een reeks colleges, panels, seminars en bedrijfsbezoeken op locaties die als doel hebben een beter begrip te krijgen van de economische drijvers in deze economieën en van de uitdagingen van het internationaal zakendoen in deze contexten.

Tijdens deze educatieve uitstappen dompelen lokale docenten en lokale EMBA-studenten onze participanten onder in nieuwe, interculturele omgevingen die de perfecte achtergrond creëren voor de wereldburger die wij onze studenten trachten te laten worden.

Het globale perspectief is niet beperkt tot buitenlandse colleges. Alle reguliere kernmodules bevatten casussen die focussen op internationale uitdagingen.

Pijler 3: Maatschappelijk bewustzijn

Vandaag de dag functioneren ondernemingen niet langer in een geïsoleerde wereld, maar positioneren ze zichzelf steevast binnen de maatschappij en zijn zich bewust van hun impact. Daarnaast is maatschappelijke verantwoordelijkheid op elk ondernemingsniveau aanwezig en worden leiders vaak geconfronteerd met de wettelijke gevolgen van de maatregelen die zij als onderneming nemen.

AMS vraagt haar EMBA-deelnemers zich in te zetten voor directe interactie met groepen in de gemeenschap die minder aan ontwikkeling toekomen. Dit verschaft toekomstige leiders inzicht in hoe hun beslissingen de hele samenleving beïnvloeden. Tijdens het Community Project interageren participanten met de maatschappij in contexten die hen onbekend zijn, maar die vaak duidelijk beïnvloed worden door belangrijke economische verschuivingen en strategische businessbesluiten.

Wij denken dat toekomstige bedrijfsleiders dankzij het Community Project een meer gebalanceerd en duurzaam beeld zullen hebben van hun aandeelhouders.

Het Community Project loopt doorheen het eerste jaar en eindigt tijdens de opening van het tweede academiejaar, met een discussie over de ervaringen van de deelnemers.

Belangrijke data en locaties

Kernmodules

De kernmodules worden gedoceerd op Antwerp Management School en starten in oktober 2018. De modules worden aangeboden in colleges van een hele dag, ongeveer elke drie weken op vrijdag en zaterdag. De modules worden aangeboden tot maart 2020, met een laatste afsluitingsmodule en het afstuderen in juni 2020.

International Immersion Multicultural Modules

De International Immersion Multicultural Modules en Global Strategic Challenges vinden plaats bij partnerinstellingen op drie verschillende continenten:

 • Sun Yat Sen University, Guangzhou, China (10 tot 14 dec., 2018)
 • Massachusetts Institute of Technology, Boston, U.S.A. (17 tot 21 juni, 2019)
 • Antwerp Management School, Antwerp, Belgium (11 tot 15 nov., 2019)

AMS verzekert dat de nodige ondersteuning wordt aangeboden voor alle reizen en accommodaties.

Deep Development Residentiële Modules

De twee Deep Development Residentiële Modules vinden plaats aan het begin van elk opleidingsjaar, op een toonaangevende locatie voor leiderschapsontwikkeling: De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel (Nederland).

de-ruwenberg_1.jpgde-ruwenberg_2.jpg

Deadline voor kortingen

Er zijn kortingen beschikbaar voor vroege inschrijvers, Belgische KMO’s, speciale belastingregelingen, buitenlandse studiebeurzen en andere specifieke groepen. Lees voor meer informatie de uitgebreide sectie hierover.

Deadline voor applicaties

Wij rekruteren tot een maximum van dertig geaccepteerde kandidaten per jaar, die het sollicitatieproces succesvol afgesloten hebben en een sollicitatiegesprek met de programmadirecteur achter de rug hebben.

Wij raden iedereen die geïnteresseerd is aan om ons zo snel mogelijk te contacteren. Wij kunnen je profiel bestuderen en je vrijblijvende feedback verschaffen voor je het sollicitatieproces start, om je daarna op de hoogte te brengen of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Applicaties met een breed, divers spectrum aan achtergronden (academisch en professioneel) worden aangemoedigd en in overweging genomen.

Waarom een EMBA van AMS: 10 redenen – Overzicht

AMS: wanneer je meer wilt dan slechts een diploma

De executive MBA van Antwerp Management School is zoveel meer dan de zoveelste masteropleiding. Onze EMBA staat voor zowel academische kennis als persoonlijke ontwikkeling, voor zowel een uitgebreide globale ervaring als betere carrièremogelijkheden, voor zowel internationale vriendschappen als individuele aandacht. Deze EMBA zal je tot een completere persoon maken die klaar is om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en geen schrik heeft om nieuwe kansen na te jagen. Hier volgen tien heel goede redenen om je in te schrijven voor onze EMBA:

1 Een echte internationale ervaring

Deze EMBA biedt een echte internationale ervaring aan op elk niveau. AMS heeft de meest internationale faculty van België die jou zal begeleiden in jouw reis naar een wereldwijde carrière of een persoonlijke uitdaging met specifiek geselecteerde internationale cases en cursusinhoud.

ONTDEK MEER OVER HET INTERNATIONALE
KARAKTER VAN DIT PROGRAMMA

Multiculturele modules met EMBA-studenten en executives van IBS RANEPA, Rusland, bieden je lessen die focussen op zakendoen op internationaal niveau, zoals interculturele onderhandelingen, interculturele innovatie, interculturele bedrijfsontwikkeling, et cetera.

Samen met de delegatie uit Moskou zal je jouw globale vaardigheden verder uitdiepen tijdens internationale immeresiecolleges aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), V.S., en Sun Yat Sen University, China, waar je colleges zal bijwonen met lokale EMBA-studenten en executives.

Deze intense culturele en internationale interactie bereidt je voor op een toekomst op internationaal niveau, met de openheid van geest die elke succesvolle wereldburger nodig heeft.

international-emba.png

2 Het Personal Development Program

Academische kennis is belangrijk, maar de leiders van morgen hebben ook persoonlijke kwaliteiten nodig om succes te hebben, zowel in de businesswereld als in het leven daarbuiten. Ons Personal Development Program helpt jou om de beste versie van jezelf te worden en omvat Deep Development Residential Modules en persoonlijke begeleiding.

Je zal individueel gecoacht worden in 7 een-op-een sessies en elke stap van de weg begeleid worden. Samen met een erkende coach zal je een op maat gemaakt carrièreplan schetsen, gebruik makend van moderne beoordelingsinstrumenten zoals MBTO, NLP, 360 en LCP. Geleidelijk aan zal je inzien welk traject het beste bij jouw persoonlijkheid en ambitie past.

3 Kernmodules

De kernmodules van onze EMBA voorzien je van goede, algemene managementkennis, die het volledige gamma van managementfuncties en bedrijfsdisciplines dekt die gebruikt worden door miljoenen bedrijven in de hele wereld. In onze Opleidingsinhoud kan je een lijst van alle kernmodules bekijken.

4 Stimulating electives

Als groep kies je uit een arsenaal van gespecialiseerde keuzevakken, die nieuwe interessevelden of professionele competenties aanvullen of stimuleren. Gecombineerd met de kernmodules zullen ze je helpen bij de ontwikkeling van een complete vaardighedenset. Hierdoor zal je een veelzijdig profiel ontwikkelen dat je carrièremogelijkheden uitbreidt.

5 Kleine klassen

Onze persoonlijke aanpak vereist een omgeving waarin jij centraal staat. We kozen er dan ook bewust voor om het aantal deelnemers te beperkten tot dertig. Op die manier krijg je alle begeleiding en aandacht om het maximale uit de lessen te halen. Je komt tenslotte niet naar deze EMBA om vervolgens te verdwijnen in de massa, maar om eruit te springen en trots je plaats op te eisen in de businesswereld van morgen.

EMBA-class-2.jpg

6 Master Consultancy Project

Niets is spannender dan te werken aan een echt project, waar je al je kennis kan toepassen en kan voelen dat je een verschil maakt. Het Master Consultancy Project kaart een echt bedrijfsprobleem of -opportuniteit aan, waar EMBA-studenten individueel of in groep aan werken onder nauwlettend toezicht van gekwalificeerde faculty en een senior business representative.

Het bedrijf zal jouw input, je frisse blik en die nieuwe inzichten met zich meebrengt zeker waarderen. Het gevoel van vervulling en trots dat je zal ervaren wanneer je jouw project presenteert, geeft je een indruk van hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Door het Master Consultancy Project kan met je nieuwe vaardigheden en kennis indruk maken op je werkgever.

7 Het Community Project

Een open geest hebben, geïnteresseerd zijn in mensen met verschillende achtergronden en bijdragen tot een betere wereld zijn belangrijker dan ooit voor succesvolle business studenten.

Het Community Project zal niet enkel je perspectief op de gevolgen van je beslissingen verruimen, maar je ook een mindset geven die je zal helpen om een empathische leider te worden die de businesswereld vandaag nodig heeft en die verantwoordelijkheid draagt voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

8 De Financial Times Ranking

De Financial Times, in Londen gevestigd, is een van ’s werelds meest gerespecteerde ranking organisaties. Het plaatst onze EMBA hoog in de ranking (steeds in de top 100 van de wereld), wat aantoont dat AMS een uitstekende EMBA aflevert die je grondig voorbereidt op een internationale carrière.

9 Stad Antwerpen en Antwerp Management School

Antwerp Management School representeert alles waar de stad Antwerpen voor staat: innovatie, een dynamisch en ondernemend karakter en de perfecte internationale omgeving om jonge mensen hun potentieel te laten bereiken en succesvol wereldburger en leider met een moderne wereldvisie te worden.

Antwerp.jpg

10 Drievoudige accreditatie

De EMBA aan Antwerp Management School heeft drie accreditaties gekregen van de meest gerespecteerde instanties voor kwaliteitscontrole voor MBA- en EMBA-opleidingen: AACSB (V.S.), AMBA (V.K.) en NVAO (België/Nederland). Je kan ervan verzekerd zijn dat onze EMBA een investering is in jouw toekomst.

AACSB-logo-accredited-color-RGB.jpg AMBA.jpg NVAO.jpg

Voor wie is deze opleiding?

Deze Executive MBA-opleiding zou voor jou kunnen zijn. Dat klopt. Vraag jezelf af…

Of jij je management- en leiderschapsvaardigheden wil verbeteren, je persoonlijke vaardigheden en communicatiemogelijkheden wil uitbreiden, je graag leert in kleine groepen onder goede begeleiding en lectoren die je steunen doorheen de opleiding, je de ambitie (of interesse) hebt om een internationale carrière na te jagen… dan zou deze EMBA weleens voor jou kunnen zijn.

EMBA-participants-3.jpg

Welke carrièrevooruitgang hebben deelnemers ervaren?

Onze EMBA is niet enkel nuttig voor mensen die een stapje hoger willen staan op de corporate ladder. Onze deelnemers komen van grofweg twee achtergronden: grondige technologische kennis of expertise in een relatief klein domein, maar hebben in beide gevallen de drang om het bredere beeld te begrijpen (en organiseren), en/of een brandende ambitie voor verandering!

Als je erover denkt om je eigen bedrijf op te starten, zal deze opleiding een onschatbare basis zijn voor succes. Als je je horizon wil verbreden en een internationale carrière najaagt, is dit de perfecte plaats om te starten.

Wat je reden ook is, de inhoud van de opleiding vervult de noden van professionals die een grondige kennis willen verwerven over hoe internationale bedrijven functioneren, terwijl er ook gefocust wordt op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden als een onmisbaar deel van een succesvolle carrière.

Profielen

Een van de belangrijkste kenmerken van onze EMBA is de culturele diversiteit van mensen die deelnemen aan de opleiding. De variëteit aan achtergronden, elk met hun eigen reden om een Executive MBA te volgen, zorgt voor een bakermat voor nieuwe ervaringen en verrijkende discussies.

Jouw persoonlijke groei is niet enkel gegarandeerd door de constante begeleiding door onze lectoren en coaches, maar ook door de uitwisselingen tussen studenten met andere mindsets tijdens de International Immersion en Multicultural Modules met cohorten van de V.S., China en Rusland.

Academische achtergrond

We moedigen iedereen met een geschikt profiel aan om zich in te schrijven voor onze EMBA: een academische achtergrond van (minstens) bachelorniveau en minimaal vijf jaar werkervaring.

Alle vakken worden gedoceerd vanaf de basis, waardoor ze toegankelijk zijn voor iedereen. Voorbereidingsprogramma’s geven je de nodige fundering voor kerndisciplines. Onze studenten appreciëren de academische diversiteit omdat het hen andere invalshoeken en standpunten aanleert, waardoor ze een bredere basiskennis kunnen uitbouwen.

Professionele achtergrond


Onze studenten hebben ook allemaal verschillende professionele achtergronden. Dit zorgt ervoor dat opdrachten meer opleveren en het helpt je een breder beeld te krijgen van een organisatie.

In deze omgeving bloeien participanten open omdat je met het juiste referentiekader, dat aangereikt wordt in de lessen, kan profiteren van de ervaringen van andere mensen om jouw vaardighedenset uit te breiden.

Executive-MBA-academic-profile-1.png

Organisaties

Veel gekende internationale organisaties waarderen profielen met een Executive MBA van Antwerp Management School. We zijn er trots op om te kunnen zeggen dat onze studenten werken voor ondernemingen zoals Janssen Group, Deloitte & Touche, Xerox, Mercedes Benz, Microsoft, Robert Bosch, Pfizer Corporation, Siberian Coal and Energy Company, Estée Lauder en BNP Paribas Fortis, om er slechts enkele te noemen.

Tegelijkertijd verwelkomt deze opleiding ook werknemers uit kleine bedrijven en non-profit organisaties. Hooggeschoold leiderschap is nodig in elke succesvolle toekomstgerichte organisatie.

Loopbaanontwikkeling

Of je nu op zoek bent om een stapje hoger te gaan op de corporate ladder of je je EMBA-kennis wil toepassen om je carrière een andere kant op te duwen, er zijn geen grenzen aan waar je kan geraken als je jezelf ertoe aanzet.

We hebben veel voorbeelden van studenten die hun carrière succesvol naar het volgende niveau hebben getild na het vervolledigen van onze Executive MBA.

Een paar voorbeelden:

 • Een Technisch Specialist die nu Projectmanager is
 • Een Exploitation Engineer die nu Chief Operating Officer is
 • Een Account- & Marketingmanager die nu Freelance Senior Consultant is
 • Een Key Account Manager die nu Managing Director is

Het volgende succesverhaal kan het jouwe zijn. Het enige wat je moet doen is de lat hoog leggen. Onze coaches en lectoren staan klaar om je te begeleiden met een persoonlijke aanpak en jaren van expertise en kennis, om je te helpen je dromen te verwezenlijken.

Het is tijd om je volle potentieel te bereiken. Tijd om verder te gaan. Tijd om te stijgen. Tijd om de grootste uitdaging van je carrière aan te gaan.

Opleidingsstructuur en -inhoud

Hieronder vind je gedetailleerde informatie over de structuur van onze opleiding. Als je het doorleest, zal je ongetwijfeld zien hoe de persoonlijke aanpak van onze docenten en coaches, de wereldse geest van onze EMBA-gemeenschap en de hoge kwaliteit van onze doordacht ontworpen modules combineren tot een unieke Executive MBA die jou enorme toegevoegde waarde geeft in de businesswereld van morgen.

Zoals je hier kan zien, zijn er:

 • 2 Deep Development Residential Modules, één tijdens elk jaar
 • Een Personal Development Program, dat doorheen beide jaren loopt
 • 3 International Immersion Multicultural Modules, twee in het eerste jaar en één in het tweede jaar
 • Een Master Consultancy Project, dat start op het einde van het eerste jaar en doorheen het tweede jaar loopt
 • Een Community Project, dat doorheen het eerste jaar loopt
 • 16 kernmodules

Overzicht opleidingsstructuur

De opleiding is intensief maar gebalanceerd en duidelijk gestructureerd in verschillende blokken verspreid over twee academiejaren.

Er werden grote inspanningen geleverd om de planning zo werk- en familievriendelijk mogelijk te maken. Ervaring heeft ons geleerd dat modules van één hele dag op vrijdag en zaterdag, om de drie weken, de optimale planning is. Om te slagen, wordt er tien à twaalf uur per week aan bijkomende zelfstudie en reflectie verwacht.

Het diagram hieronder geeft je een visueel overzicht van de opleidingsstructuur.

EMBA-schedule-2.png

Raadpleeg voor meer informatie de sectie ‘Schema’.

Personal Development Program

Ons unieke Personal Development Program omvat 3 geïntegreerde modules en 7 een-op-een coachingsessies met erkende professionele coaches die de ontwikkeling begeleiden en behoeftes beoordelen omtrent de carrièrenoden van elke Executive MBA-deelnemer.

Deze sessies zijn gepland doorheen de opleiding en omvatten reflectie en analyse van je loopbaan tot op vandaag, je aspiraties en ambities en het ontwerp van een stappenplan voor het plannen van je loopbaan. Omdat zelfreflectie en zelfbeoordeling vereisen dat je je gebruikelijke referentiekader verlaat, vinden twee van de drie modules plaats in Nederland.

International Immersion Multicultural Modules met een focus op Global Challenges

Er zijn 3 internationale modules van 5 dagen, twee in het eerste jaar en een in het tweede jaar, die plaatsvinden in China, Boston en Antwerpen. Deze modules zijn ontworpen om je kennismaking met verschillende bedrijfsculturen te maximaliseren door middel van interactie tijdens gezamenlijke lessen met verschillende cohorten.

Master Consulting Project

Het Master Consulting Project is een project van 16 maanden. Dit is geen “traditioneel proefschrift” maar eerder een consultancyoefening die een actueel bedrijfsprobleem of –opportuniteit behandelt. Dit kan een individuele taak of groepstaak zijn, afhankelijk van de omvang van het project.

Het project start in het eerste academiejaar, in maart 2019, en loopt tot en met het afstuderen. Tijdens de conclusie over het project presenteer je je werk, onderzoek, analyse en conclusies.

Community Project

Het Community Project is een project van 10 maanden waarin je op een directe manier interageert met groepen in de gemeenschap die misschien niet meteen in je toekomstige bedrijfscontext passen, maar die je een inzicht in de maatschappij vanuit een ander perspectief geven.

Dit project start in november 2018, in het begin van het eerste academiejaar, en loopt tot september 2019, de start van het tweede academiejaar. Van jou wordt verwacht dat je ongeveer 8 tot 10 uur per maand aan het project besteedt.

Kernmodules

In de kern van elke (E)MBA-opleiding bevinden zich cursussen die het hele spectrum aan managementfuncties en bedrijfsdisciplines behandelen, die gehanteerd worden door miljoenen ondernemingen over de hele wereld.

Onze kernmodules zijn gepland in blokken van twee dagen, op vrijdagen en zaterdagen, om de drie weken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze structuur jou de mogelijkheid biedt om je EMBA te combineren met je werk en je gezinsleven, terwijl het je tegelijkertijd voorziet van de benodigde bouwstenen voor je carrière.

Internationale partners

Businessscholen hebben ook verschillende bedrijfsmodellen. AMS volgt het Amerikaanse – boutique – netwerkmodel. Dit model is open, van nature coöperatief, vormt bondgenootschappen met hooggewaardeerde brands en professoren, in plaats van dit allemaal aan te bieden onder enkel ons eigen ‘merk’. De kernwaarden en -competenties van AMS liggen in het ontwikkelen en aanbieden educatieve opleidingen van de hoogste klasse en wij geloven dat nulsomspelen en geïsoleerd denken zaken zijn die tot het verleden behoren.

Ons bedrijfsmodel biedt ons de mogelijkheid om even gemakkelijk uit te reiken naar MIT, U.S.A. als naar Sun Yat Sen, China of IBS, Rusland, omdat we allemaal maar één doel voor ogen hebben: de belangrijkste waarde aanbieden aan onze studenten op het hoogste niveau.

Al onze partners hebben dezelfde of hogere accreditaties en certificaten als Antwerp Management School.

international-partners1.png

International Immersion Multicultural Modules met focus op Global Strategic Challenges

Veel EMBA-opleidingen beweren dat ze je internationale ervaring bieden die in werkelijkheid een vorm van edu-toerisme blijkt te zijn: je vertrekt als groep, bezoekt enkele bedrijven, krijgt enkele luchtige colleges en je gaat naar huis.

Op AMS is het een van de kernwaarden om onze studenten te begeleiden in de ontwikkeling naar echte Global Citizens.

Onze internationale faculty geeft kennis en expertise door vanuit een mondiale mindset, wat leidt tot een begrip van de economische drijvers van mondiale economieën en hoe de uitdagingen van interculturele bedrijven worden aangegaan.

De culturele diversiteit van Executive MBA-deelnemers van AMS wordt verder versterkt door de participatie van enkele EMBA-deelnemers van de Sun Yat Sen University in Guangzhou, China, Amerikaanse business executives van het Massachusetts Institute of Technology in Boston en een cohorte van IBS RANEPA in Moskou, waarvan de instituties allemaal partnerinstellingen zijn.

Het ontwerp van beide opleidingen zorgt ervoor dat de groepen op regelmatige basis samenwerken aan modules die focussen op bedrijfskennis die beïnvloed kan zijn door culturele verschillen. Bovendien kunnen Master Consulting Projects bestaan uit virtuele groepsopdrachten waarbij participanten uit zowel Moskou als Antwerpen teams moeten samenstellen om een Master Consulting Project voor beide markten tegelijkertijd te ontwerpen.

De International Immersion Multicultural Modules worden gevolgd door persoonlijke reflectieopdrachten en passen goed binnen het Personal Development Program.

Een belangrijk voordeel van de cohorten bestaande uit EMBA-participanten in andere landen is de gelegenheid om vooral in virtuele teams te werken en vervolgens fysiek samen te komen om de EMBA-moduleopdrachten te voltooien. Dit biedt de geweldige kans om meer ervaring te verwerven met de typische tools die internationale bedrijven gebruiken, zoals videoconferenties en collaboratiesoftware.

Vaak krijgen studenten een totaal ander beeld door de globale strategie- en groepsopdrachten, terwijl ze op hetzelfde moment samenwerken met nieuwe, buitenlandse studenten. Het is een unieke kans om een internationaal netwerk op te bouwen van collega’s en je mentaliteit voor eens en altijd over te schakelen naar ‘global’.

The inhoud van de modules is als volgt:

 • Guangzhou
  Cross-cultural Awareness
  Cross-cultural Negotiations
  Business in China today
 • Boston
  Cross-cultural Supply chain excellence
  Logistics for the 21st century
  Business surprises in the U.S.A.
 • Antwerp (Residential in Netherlands Conference Centre)
  Cross-cultural International Business Management
  Cross-cultural Innovation Management and Creative Thinking
  Global Strategic Challenges

Internationale organisaties

In het ontwerp van onze internationale opleiding integreerden we ook de dimensie van internationale bedrijven. Aan de ene kant verzekeren we dat onze participanten van een diverse, vaak internationale, bedrijfsachtergrond afkomstig zijn. Aan de andere kant bieden we werkbezoeken aan bij internationaal georiënteerde bedrijven en bestuderen we bedrijfscasussen van globale organisaties. De bijdragende bedrijven van de multiculturele cohorten in het buitenland, met wie je op een directe manier zal communiceren tijdens de gezamenlijke lessen, bieden additionele en verschillende internationale dimensies.

Personal Development Program

Personal Development Program

Ons unieke Personal Development Program omvat een derde van je EMBA-opleiding. Het behelst onder meer 7 een-op-een coachingsessies met erkende professionele coaches. De kwaliteit van de coaches en het aantal sessies maakt de EMBA van AMS enig in zijn soort.

Carrièredoelen stellen en jouw ontwikkelingsplan

De coachingsessies zijn gepland doorheen de opleiding en omvatten reflectie en analyse van je carrière tot op vandaag, je aspiraties en ambities en het ontwerp van een stappenplan voor het plannen van je loopbaan. Deze zijn geïndividualiseerd voor elke EMBA-deelnemer, zodat ze jou een persoonlijk inzicht geven in je behoeften en aspiraties.

Meester worden van analytics tools

De coachingsessie maakt gebruikt van persoonlijke communicatie- en ontwikkelingstools, speciaal afgestemd op jou. Daarnaast worden ook sommige van de algemeen toegepaste methodes en tools ingezet, zoals MBTI, 360 feedback, NLP, CLP; zoals die in toonaangevende ondernemingen worden gebruikt.

Zelfanalyse

Niet alleen maak je kennis met de applicatie en betekenis van deze analytische tools, maar je leert ook hoe je ze toepast op jezelf om zo een metrische basis te verkrijgen voor verdere zelfreflectie. Aan de hand van aanvullende technieken die gedemonstreerd worden tijdens de sessies, helpen wij je om jezelf beter te begrijpen en hoe anderen jou waarnemen.

Resultaat

Aan de hand van deze modules ontwikkel je waardevolle leiderschapsvaardigheden, omdat je je eigen sterktes en zwaktes hebt geëvalueerd en omdat je weet hoe je die kan verbeteren.

Planning

Dit deel van het Personal Development Program is uitgestrekt over drie geïntegreerde modules (waarvan er twee residentieel zijn), waarbij persoonlijke communicatie- en ontwikkelingstools worden gebruikt op maat van elke individuele participant.

Twee Deep Development Residentiële Modules

De twee residentiële modules, een per jaar, bieden je de mogelijkheid om jezelf volledig te distantiëren van je dagelijkse omgeving, met zijn gebruikelijke referentiekaders en patronen. Dit verplicht je om je attitudes te overdenken en helpt je om met een schone lei te beginnen aan een diepgaand Personal Development Program.

deep-development.jpg

Master Consulting Project

Het Master Consulting Project is een uitdagende opportuniteit om je academische kennis te vertalen naar de praktijk, dit steeds onder het waakzame oog van gekwalificeerde faculty en een senior business representative.

Het MCP is geen traditionele scriptie, maar eerder een oefening die een echte zakelijke probleemstelling of mogelijkheid behandelt voor de participant van de desbetreffende onderneming of een andere organisatie. Het is de spreekwoordelijke kers op de academische taart.

Het project vangt aan in de tweede helft van het eerste jaar en duurt tot aan het afstudeermoment. Het kan individueel of in kleine groepen volbracht worden, naargelang de voorkeur van de deelnemer. Je zult binnen je eigen organisatie of voor een ander bedrijf in-company werken aan een case die doelt op internationale (of) strategische impact. Vaak appreciëren deze organisaties een fris perspectief en de nieuwe inzichten die outsiders kunnen bieden op hun case, omdat deze hen in staat stelt meer ‘out of the box’ te denken.

Bij het voltooien van het project zal je – of zullen jullie, in het geval van een groepswerk – een presentatie geven over je werkproces, onderzoek en analyse. Dit zal je collega’s ook de kans geven om te ervaren hoe je bent geëvolueerd en gegroeid. Het gevoel van tevredenheid en trots dat je zult ervaren wanneer je je project voorstelt, is alvast een voorsmaakje van de toekomst.

Een aantal voorbeelden van de vorige Master Consulting Project-onderwerpen:

 • Industry Comparative Multiple Case Study
 • How to Create and Develop a Start-up which Aims to Build Web-based Coaching Tool

 • A New Business Model
 • Changing in a Competitive Environment
 • Critical Success Factors Influencing Workplace Flexibility

 • Development of a Balanced Scorecard as a Performance Measurement Tool

 • How to Become a Leader in Western-Europe
 • Strategy Report

 • Recommendations to Improve Cost Effectiveness

 • Secular Growth Through Business Repositioning: From Theory to Practice
 • Should Co. X Play/Invest in Sports?

 • Strategic and Financial Evaluation of an Investment

Het Community Project

De derde pijler van onze missie is maatschappelijk bewustzijn. In de Executive MBA zijn we erop uit dit te ontwikkelen aan de hand van ons Community Project.

We vragen je om een organisatie of groep mensen in je gemeenschap die je als ‘anders’ dan jezelf beschouwt te identificeren: organisaties en associaties die aan liefdadigheid doen, onderwijsintitiatieven voor minderbedeelde kinderen, associaties die opkomen voor hen die niet altijd gehoord worden. Bij dit soort werk wordt er verwacht dat je in interactie gaat met de groep in kwestie: niet dat je simpelweg vanuit de MBA efficiëntieadvies aanbiedt.

Het project heeft de volgende structuur:

 1. Je doet aan vrijwilligerswerk met en voor de gekozen organisatie of associatie voor de loop van het project (van november 2018 tot en met juni 2019), waarop
 2. je een bondig rapport schrijft over wat je gedaan hebt, met wie en wat voor impact het had om dan vervolgens
 3. je ervaring van het project kort te presenteren, in het openingsseminarie van het tweede jaar van de EMBA – in september 2019.

Dit gemeenschapsproject helpt je met beide voeten op de grond te blijven en te kiezen voor duurzame beslissingen en rationeel management. Werken aan dit project zal je bewuster maken van de impact van je zakelijke beslissingen op de gemeenschap en zal je een ruimere bewustwording geven van de wereld rondom je. Leren om doelbewust te reflecteren en empathie op te bouwen is een sleutelonderdeel van het project. Dit zal je tot een betere zakenleider maken doordat je een beter perspectief hebt op de gevolgen van je acties.

Voorbeelden van organisaties waar eerdere deelnemers hun Community Project bij hebben gedaan:

 • Het Gielsbos biedt een woonplaats aan andersvaliden.
 • De Dorpel vzw is een organisatie waar rijk en arm samenkomen om wederzijds te sensibiliseren.
 • Ak’cent, een centrum dat dagactiviteiten voor ex-patiënten van het psychiatrisch hospitaal voorziet.
 • Onthaal Sint Antonius is een deel van de Belgische Voedselbank.
 • The HMC League werd gecreëerd in 1963 om mensen met een verstandelijke handicap te helpen.
 • ‘ATD Quart Monde’

This is my community project – Alumnus Alexis

This is my community project – Alumnus Brecht


This is my community project – Alumna Katrijn

Internationale faculty

Antwerp Management School heeft de meest internationale faculty in de Benelux. Als boutique business school met een bedrijfsmodel gebaseerd op networking, trekt AMS hoog aangeschreven internationale faculty aan. Lectoren zijn afkomstig van globaal gerankte instituten in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, V.S., Ierland, Duitsland, China en Zweden.

Faculty

Ann Torres, PhD
Vice Dean of Internationalisation

Bart Cambré, PhD
Associate Dean of Knowledge & Research

Lees meer
Podevyn Benny

Benny Podevyn
Academic Director Financial Management Programs

Lees meer

Carla Koen, PhD
Prof. of Technology Management & Entrepreneurship

Cristoph Van der Elst, PhD
Professor of Business Law and Economics (Tilburg University and Ghent University)

Eamonn Walsh, PhD

Geert Scheipers

Lees meer

James Rice

Joe Nellis, PhD
Professor of Global Economy

John Glen, PhD

Karin Kollenz, PhD
Professor of Strategy

Koen Vandenbempt, PhD
Academic Director Executive MBA

Lees meer

Michael Dickmann, PhD

Morten Lindh
Executive Coach

Pat Gibbons, PhD

Patrick Butler, PhD
Professor of Marketing and Director

Patrick Rottiers
Senior Lecturer

De Haes Steven

Steven De Haes, PhD
Associate Dean of Faculty, Academic Director Master in Management

Lees meer

Werner Bruggeman, PhD
Emeritus professor management accounting and control

Voorbereidend programma

Het preprogramma biedt je een kader om in de mindset van de EMBA-ervaring te stappen en verzekert je een goed voorbereide start van het academische jaar. Het dient ook als een opfriscursus voor leerprocessen en sommige onderwerpen die misschien al wat verder in je geheugen zitten.

We voorzien je van zelfstudiemateriaal inzake leerstijlen, geheugen en notuleren om je inzicht te geven in hoe je het studiemateriaal kan aanpakken.

Dit zijn zowel formele lessen over zakelijke onderzoeksmethodes en statistiek als online en live lessen over principes en kerndocumenten voor de boekhouding.

Elementaire literatuur inzake business en economie geven je de kans om terug vertrouwd te raken met de actualiteit.

Kernmodules

Onze EMBA is ontwikkeld voor kandidaten die op zoek zijn naar een betrouwbare opleiding in algemeen management en dat is precies wat onze kernmodules aanbieden.

De kernmodules werden overgeleverd door ervaren docenten van vooraanstaande business schools in Europa, Noord-Amerika en Azië. Je zal je beheersing van theorie, praktijk en opkomende vraagstukken in elk domein kunnen aantonen in een combinatie van formele examens, individuele taken en groepsopdrachten.

Onze kernmodules zijn ook internationaal georiënteerd om ervoor te zorgen dat je global mindset zich ontwikkelt doorheen elk aspect van je opleiding. Als je gedetailleerdere informatie wilt over een van deze onderwerpen, kun je altijd contact opnemen met de programmadirecteur.

Wat volgt is een lijst van onze kernmodules.

 • Strategic Leadership

 • Strategic Management
 • Integrated Performance Management
 • International Business Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Business Law & Ethics
 • Business Research & Reporting Methods
 • Financial Accounting

 • Resources Management

 • Multicultural Negotiation Skills

 • IT as a Strategic Business Driver

 • Macro Economics for Business

 • Micro Economics
 • Marketing Management

 • Advanced Marketing Management

 • Corporate Finance

 • Advanced Corporate Finance

 • Logistics and Supply Chain Management

Stimulerende keuzevakken

Gebaseerd op feedback van deelnemers en alumni hebben we besloten onze EMBA uit te breiden met op zichzelf staande lesmodules over specifieke niet-alledaagse EMBA-curriculum onderwerpen, om je de optie te geven actuele onderwerpen uit te diepen en je zakelijke netwerk uit te breiden.

De motiverende keuzevakken zijn optioneel, vrijblijvend en behandelen onderwerpen die, hoewel ze doorgaans niet worden opgenomen in een MBA-opleiding, ertoe dienen de deelnemers te betrekken bij opkomende problemen en interessante kwesties open te trekken voor verder onderzoek. Deze onderwerpen kunnen, doorheen de tijd, evolueren tot kernonderwerpen in onze MBA-opleiding.

De unieke eigenschap van deze keuzevakken is dat ze worden bijgewoond door zowel huidige EMBA-studenten als alumni. Dit biedt je een waardevolle kans om te netwerken.

Een lijst met keuzevakken volgt, aangevuld met suggesties door studenten en alumni. Onderwerpen met een minimum van 15 geïnteresseerden zullen worden opgenomen. Voor huidige EMBA-deelnemers zijn de kosten voor deze keuzevakken opgenomen in de studiekost.

Een aantal van de voorgestelde onderwerpen tijdens lopende editie voor deze electives zijn:

 • Sales Management
 • Managing Politics in the Workplace
 • Personal Financial Planning
 • Excellence in Presentations
 • Services Design
 • Behavioral Economics / Nudge
 • Digital Marketing
 • Big Data Opportunities
 • Mid-Career Leadership
 • Exchanging Experience Workshops
 • Crisis Management
 • Mediation Skills
 • e.a.

Kleine klassen – een persoonlijke ervaring

Ons doel is om elk jaar maximaal dertig gekwalificeerde, ambitieuze deelnemers te werven voor onze Executive MBA. Door de groepen klein te houden, verzekeren we iedere deelnemer het voordeel van een individuele, persoonlijke ervaring. Een kleine groep laat programmadirecteuren ook toe om door en door geïnformeerd te blijven over de kwaliteit van academische en praktische input, individuele participatie en de niveaus van vooruitgang in het opleiding.

Onze ervaren faculty begeleidt je op je intensieve reis doorheen de twee academische jaren en verzekert dat de reputatie van de EMBA en van Antwerp Management School meegroeit doorheen dit continue leerproces, de netwerkactiviteiten en duurzame prestaties in rankings.

We nemen actief onderdeel uit van de Antwerp Management School Alumni Association en zijn een ankerpunt voor het Executive MBA Alumni Chapter dat erop gericht is levenslang opportuniteiten te bieden om voortdurend te blijven leren, te netwerken en deel te nemen aan sociale activiteiten.

Planning

De opleiding is intensief, maar gebalanceerd en duidelijk gestructureerd in verschillende blokken, verspreid over twee jaar.

Ervaring heeft ons geleerd dat het organiseren van de kernmodules op vrijdagen en zaterdagen, ongeveer om de drie weken, het beste tempo is om je EMBA met werk en gezin te combineren.

De grafiek hieronder geeft weer hoe de blokken precies over de twee jaren zijn verspreid.

 • 3 International Immersion Multicultural Modules, waarvan twee in het eerste jaar en een in het tweede jaar
 • Twee Deep Development Residentiële Modules, waarvan een per jaar
 • Een Master Consultancy Project, startend aan het eind van het eerste jaar en lopend door het tweede jaar heen
 • Een Community Project, dat het eerste jaar loopt
 • 16 kernmodules
 • Een Personal Development Program dat door de beide jaren heen loopt

EMBA-schedule-2.png

Voor meer informatie hierover, bekijk de lesdata hieronder.

Los van deze georganiseerde activiteiten, mag je rekenen op tien à twaalf uur zelfstudie per week.

Eerste jaar – sept. 2018-juni 2019

Het voorprogramma warmt je op en maakt je klaar voor september 2018.

Het programma zelf start met een vierdaags residentieel seminarie in Nederland in oktober.

De kernmodules zijn verspreid over acht maanden, ongeveer elke drie weken, op vrijdag en zaterdag, van oktober tot mei.

Jouw Personal Development Program start in oktober en loopt door de beide jaren met een continue een-op-een begeleiding.

In november start het Community Project, dat zal lopen tot september 2019 – de start van het tweede jaar.

In december zal je vijf dagen in China spenderen en in juni vijf dagen in Boston. Beide trips zijn deel van het internationale programma van globaal-strategische uitdagingen, een multiculturele ervaring die je intercultureel bewustzijn zal aanwakkeren.

Het Master Consulting Project start in maart 2018 en loopt door het jaar heen.

Tweede jaar – sept 2019-juni 2020

Begin september, bij de start van het tweede jaar, vindt het tweede residentieel seminarie plaats in Nederland.

Je kernmodules zijn verspreid over zeven maanden, ongeveer om de drie weken, op vrijdag en zaterdag, van september tot maart.

In november zal je 5 dagen spenderen aan de Global Strategic Challenges in Antwerpen.

Je Master Consulting Project wordt beëindigd in mei.
Je Personal Development Program stopt in juni.

Op 28 juni vindt het afsluitende seminarie plaats en is de diploma-uitreiking.

Applicatie en toelating

Antwerp Management School biedt een eenvoudig, maar eveneens grondig aanvraag- en toelatingsproces. Het zal je helpen te bepalen hoe je het meeste kan halen uit de Executive MBA en geeft beter inzicht in wie je bent en hoe je profiel past in de selecte groep van EMBA-studenten.

Toelatingsvoorwaarden

Academische voorwaarden zijn een master- of bachelordiploma en een grondige kennis van Engels, aangezien alle lessen en communicatie in het Engels zijn omwille van het aantal internationale faculty en de diverse achtergronden van onze studenten.

Een professionele voorwaarde is dat je minstens 5 jaar werkervaring hebt. Dit stelt je in staat om actief deel te nemen aan de strategische component van de opleidingsinhoud en deze te begrijpen en staat je toe om bij te dragen vanuit je persoonlijke ervaring.

Persoonlijke ervaringen zijn minstens zo belangrijk voor de garantie van succes. Er is tien à twaalf uur werk buiten de lessen nodig. Jouw familie en vrienden moeten begrijpen dat je werkt aan je toekomst en tijd en ruimte nodig hebt om je lessen voor te bereiden. Je zal hun steun en aanmoediging nodig hebben.

Je werkgever speelt ook een belangrijke rol, aangezien hij of zij moet begrijpen dat elke derde vrijdag gereserveerd is voor colleges. We kunnen je helpen bij het uitleggen aan je werkgever waarom je EMBA een langetermijninvestering is, die ook in zijn voordeel zal spelen.

Proces

Als je zou overwegen om je aanvraag in te dienen voor de Executive MBA van Antwerp Management School, zullen we je begeleiden door elke stap van het proces. We zijn beschikbaar voor een informeel, niet-bindend gesprek om jouw zorgen te adresseren voor de start van het toelatingsproces. Mail je CV naar de programmadirecteur voor een beoordeling – wij willen gerust alle details van de opleiding met je bespreken.

Onze website en brochure verschaffen je ook veel informatie. Niets is echter beter dan een college bijwonen om te weten of een EMBA de perfecte carrièrezet is voor jou. Wij verwelkomen je graag op een vrijdagmorgen. Het enige dat je moet doen is een afspraak maken met de programmadirecteur.

Voor je een keuze maakt, nodigen we je uit om een infosessie bij te wonen of een praatje te maken met de programmadirecteur. Of te praten met huidige studenten of alumni, wij introduceren je graag. Dit geeft jou de mogelijkheid om eventueel resterende vragen te stellen die je hebt en om je een grondig beeld te vormen van wat de opleiding te bieden heeft en hoe jij daarin past.

Eens je overtuigd bent, zal je de sprong willen wagen… Start je applicatie simpelweg online. Wij bekijken het op de dag van ontvangst. Als de aanvraag aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, zal je uitgenodigd worden om een online toelatingstest te maken.

Toelatingsproeven

De testen zijn exclusief ontwikkeld voor Antwerp Management School en geven ons de bevestiging of jij het vermogen hebt om de numerieke taken en communicatietaken te vervolledigen die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de executive MBA.

Onze testen zijn gratis en beoordelen twee vaardigheden

 • Numerieke redenering*
 • Engels en communicatievaardigheden*

*Voor zij die het wensen: we accepteren ook scores van GMAT- en GRE-examens.

Interviews

Wanneer de online proeven positief zijn, zal je worden uitgenodigd voor een toelatingsinterview van 45 minuten, face-to-face of via een videogesprek. Dat interview zal geleid worden door de programmadirecteur en zal bestaan uit het bespreken van jouw ambitie en motivatie om de EMBA van AMS te volgen.

References

In sommige gevallen zal je na het interview gevraagd worden om professionele of persoonlijke referenties te delen.

Beslissing en registratie

De toelatingsbeslissing, die gedelibereerd wordt door de toelatingscommissie, wordt meestal gegeven binnen de twee werkdagen na voltooiing van het applicatiedossier. Een succesvolle applicatie resulteert normaal gezien in een toelating via e-mail.

Je kan het aanbod accepteren door te klikken op de registratielink in je e-mail. Totdat je op deze link geklikt hebt, is je plaats in de opleiding niet gegarandeerd.

Het aanbod is gedurende een maand geldig. Wanneer die maand verloopt, moet de kandidaat een vernieuwing aanvragen, wat alleen kan gegeven worden na overleg van de toelatingscommissie.

Wachtlijstbeheer

Aanvragen worden volgens het ‘wie eerst komt, eerst maalt’-principe behandeld, totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt een wachtlijst geopend.

Kosten en financiering

Een EMBA is een investering in een stabiele toekomst. Investeren in de Executive MBA aan Antwerp Management School kan een van de meest waardevolle investeringen van je leven zijn.

Omdat we weten hoe groot de impact van deze beslissing zal zijn, is er een afbetaalplan en zijn er enkele kortingsopties om je te helpen bij de financiering.

Kosten

Het inschrijfgeld voor een cohorte gedurende het jaar 2018-2020 bedraagt €38.000.


Inclusief

 • De complete opleiding
 • De keuzevakken
 • Alle lesmaterialen en documentatie
 • Alle accomodaties voor de residentiële seminaries en buitenlandse verblijven buiten Antwerpen
 • Alle zakelijke lunches, diners en dranken op de campus

 

EMBA-food-1.jpg

Exclusief

 • Accommodatie voor de kernmodules in Antwerpen
 • Reiskosten voor de internationale residenties
 • Kosten rond het eventueel verkrijgen van een visum

Hoe betalen

Het inschrijfgeld moet betaald zijn voor de start van de opleiding. Als je liever in delen betaalt, kan het akkoord worden gegeven voor een afbetalingsplan. Dit plan spreidt zich over de periode van de opleiding, met een maximum van drie betalingen.

Kortingen

Voor werknemers uit de publieke en non-profit sector zijn kortingen beschikbaar. Neem contact op met de programmadirecteur voor details.

 • KMO-voorwaarden: je kan 30 tot 40% subsidie verkrijgen via de ‘KMO-portefeuille‘ van de Vlaamse Overheid.
 • Een gelijkaardige subsidie is beschikbaar voor KMO’s die gesitueerd zijn in Brussel.
 • Nederlandse inwoners genieten van belastingvermindering voor de totale kost van de opleiding.
 • Duitse inwoners kunnen een beurs aanvragen bij Deutsche Bildung.

Omdat we geloven dat de businesswereld meer diversiteit nodig heeft, willen we kandidaten voor een executive MBA van zowel de publieke, non-profit en social-profit sector als van ontwikkelingslanden aanspreken.

Als je tot een van die categorieën behoort, neem dan contact op met de programma directeur voor speciale voorwaarden.

Businesscase voor je werkgever maken

Gesponsord worden door je werkgever lijkt op het eerste gezicht moeilijker dan het is. Niet alleen is onze Executive MBA werkgever- en familievriendelijk, met colleges die zo weinig mogelijk je huidige job verstoren, maar de EMBA aan AMS is ook ontworpen met de noden van de werkgever in gedachten waardoor het gemakkelijk is om een aantrekkelijke businesscase op te stellen voor sponsoring van je werkgever.

Wanneer je de fase van het toelatingsproces hebt bereikt, zullen we je begeleiden en steunen in het schrijven van een businesscase die aangepast is aan je persoonlijke situatie.

Wat het beste werkt om je werkgever te overtuigen, is de bedrijfscontext en -noden aan de voordelen van de opleiding te koppelen. We geven je 3 drie voorbeelden van cases die al sponsoring hebben gekregen.

 1. Projectvoorbeeld: Een manager die voor een groot project staat. Hij denkt het project als Master Consulting Project te kunnen aangaan. Op die manier heeft het bedrijf geen nood aan externe consultants, waardoor ze geld sparen. Het is bovendien een goede manier om kennis en inzichten van de EMBA toe te passen in het bedrijf.
  De werkgever stemde toe en het project was een groot succes.
 2. Leiderschapsvoorbeeld: Een functionele leider wil een bredere rol opnemen. Er komen veel uitdagingen naar boven die het succes van zijn ontwikkeling bedreigen. In het slechtste geval leidt dit tot het falen in de nieuwe rol met als gevolg het verliezen van een zakelijk momentum. Het Personal Development Program biedt specifieke leiderschapstools om uit te blinken in het ontwikkelproces en in de nieuwe rol, terwijl de kernmodules zorgen voor businesskennis om strategische gezien boven het functionele domein te raken.
  De werkgever stemde toe en de werknemer blonk uit in zijn nieuwe rol.
 3. Een lokale leider wordt voorbereid op een internationale rol. Veel internationale bedrijven vereisen dat lokale bedrijfsleiders het internationaal zakendoen meester zijn. Antwerp Mangement School is een leider in de internationale business en maakt deze lokale leiders tot Global Citizens.
  De werkgever stemde toe en de werknemer is nu een succesvolle internationale leider.

Een woordje aan alle sponsors

Twijfel zeker niet om ons te contacteren als je erover denkt om je werknemers naar ons te sturen voor een EMBA-opleiding. We bespreken graag met jou hoe je het best je investering kan laten renderen.

Onze alumni zijn het levende bewijs dat onze EMBA-studenten een enorme basisimpact leveren en uitgroeien tot positieve krachten in hun organisaties, als topmanagers en middelmanagers. Daarom zien we dat veel bedrijven de executive MBA van Antwerp Management School als vast onderdeel in hun carrièreplanning opnemen.

Accreditaties en Ranking

Accreditaties

Natuurlijk kunnen we vertellen dat wij vinden dat onze executive MBA een van de besten ter wereld is. Maar dat bevestigd zien door onafhankelijke, gerespecteerde accreditatie instanties onderlijnt ons statement en bewijst dat we ‘leveren wat er op de verpakking staat’.

In managementonderwijs is het gebruikelijk om drie verschillende kwaliteitslabels te krijgen van accreditatieinstellingen die elk hun eigen achtergrond kennen. De accreditatieinstellingen die de accreditatie gaven aan de Executive MBA van AMS zijn:

AACSB
Een kwaliteitscontroleorgaan, gevestigd in de V.S, dat meer dan enkel opleidingen controleert. Deze accreditatie verkrijgen we met trots sinds 2015.

AMBA
De Associatie van MBAs, origineel van het V.K., is gespecialiseerd in het kwaliteitscontroleproces voor MBA- en EMBA-opleidingen wereldwijd. Antwerp Management School verkreeg deze accreditatie in 2015.

NVAO
Dit is een gedeeld kwaliteitscertificeringsinstantie, gebaseerd in België (Vlaanderen) en Nederland, die dienstverlening biedt aan beide overheden. Het is essentieel om een NVAO-accreditatie te hebben: je hebt het nodig om masterdiploma’s uit te reiken in beide landen.

Hoewel andere accreditaties bestaan in andere delen van de wereld, sommige met gespecialiseerde focus, hebben ze weinig relevantie voor de kwaliteit van een MBA- of EMBA-opleiding.

AACSB-logo-accredited-color-RGB.jpg AMBA.jpg NVAO.jpg

Although other accreditations exist in other parts of the world, including some with specialized focus areas, they have minimal relevance to the quality of an MBA/EMBA program.

Ranking

Terwijl de Financial Times-methodologie zich begrenst tot de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden of leiderschapsvaardigheden (vlakken waarop onze EMBA excelleert), biedt het een goede analyse van verscheidene belangrijke aspecten van MBA-onderwijs.

We geven hier enkele hoogtepunten van de huidige en recente Financial Times rankings:

 • De nr. 1 internationale EMBA in België in 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
 • De EMBA in Antwerpen staat op nr. 21 wereldwijd voor het internationale karakter van de opleiding.
 • Een gedeelde 1ste plaats voor klanttevredenheid in de Benelux.
 • De meest ervaren, senior deelnemers in een EMBA in België en de Benelux.
 • AMS EMBA-alumni genieten van het hoogte loon van alle EMBA-alumni in de Benelux.
 • Nr. 1 FT-geplaatste Belgische EMBA in 2015, 2014, 2013 en 2012.
 • De AMS EMBA is de snelste stijger in de 2017 ranking van alle BENELUX EMBA programma’s

De Executive MBA van Antwerpen blijft de beste voorbereiding op een internationale carrière die in de Benelux te vinden is.

Getuigenissen

De beste verdedigers van onze EMBA-opleiding zijn mensen die al afgestudeerd zijn en nu ten volle profiteren van hun nieuwe kennis in een spannende internationale carrière of een persoonlijke uitdaging.

Onze alumni zijn de echte experten om uit te kunnen leggen hoe zij de opleiding hebben ervaren, hoe het hun carrière en leven heeft veranderd en hoe het hen heeft helpen groeien.

We nodigen je uit om de getuigenissen door te nemen en jezelf onder te dompelen in het leven van een EMBA-student aan Antwerp Management School.

Video testimonials


This is my story, in my own words – Alumnus Wiebe [Dutch]

This is my story, in my own words – Alumna Tina [German


This is my story, in my own words – Alumnus Kazimir [English]

This is my story, in my own words – Alumna Silva [Portuguese]


This is my story, in my own words – Alumna Bie [English]

This is my story, in my own words – Alumna Changyong [Chinese]


How an EMBA advances your career, organization & personal life – Alumna Lara Raemaekers

Why an EMBA at Antwerp Management School – Alumnus Oliver Lauterwein


Why an EMBA – Alumnus Bernhart Dobbels

The uniqueness of the AMS Executive MBA – Alumna Elfie Knapen

Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Peter Rafferty, Director Executive MBA

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 4697