Executive Master in de Publieke Financiën

Kom op gesprek
Elke dinsdag van 16u tot 19u

DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 42 28

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma 

Politiek, beleid en bestuur kunnen niet langer zonder management. Een kwalitatief sterke dienstverlening vraagt kennis, inzicht en creativiteit van de moderne overheidsfunctionaris.

Aangezien de overheid in belangrijke mate werkt met geld van de burger, getuigt het enkel maar van goed bestuur dat zij zich de vraag stelt of deze middelen goed besteed worden: wat is de maatschappelijke meerwaarde geweest van het geld dat is uitgegeven? Was het voldoende, te veel, te weinig? Zijn de middelen aan de juiste zaken besteed? Moeten de doelstellingen bijgestuurd worden? Welke informatie leveren de financiële gegevens over het voorbije en lopende jaar voor de volgende begrotingscyclus?

Deze opleiding wil publieke managers ondersteunen die op een vernieuwende manier willen omgaan met de  overheidsfinanciën.

We willen inzetten op een verbetering van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van het financieel beheer, door dit financieel beheer te koppelen aan de strategische cyclus binnen de overheden op de verschillende niveaus.

Door een combinatie van maatschappelijke factoren en micro- en macro-economische inzichten willen we komen tot verantwoorde en financieel degelijk onderbouwde beleidsbeslissingen. Daarnaast verwerf je een grondig inzicht in diverse andere aspecten van overheidsmanagement, maak je kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kan je jouw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkel je je leiderschapsvaardigheden.

 

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

 • heb je een brede én diepgaande kennis van de meest actuele managementmethoden en technieken;
 • kan je met de opgedane kennis zelfstandig en in team beleidsvraagstukken onderkennen, doorgronden, analyseren, erover mondeling en schriftelijk rapporteren en een significante bijdrage leveren aan de oplossing ervan;
 • kan je oplossingen voor publieke beleidsvraagstukken ontwikkelen, deze kritisch toetsen (ethische, maatschappelijke en juridische), beargumenteren en doen accepteren;
 • kan je performant functioneren en excelleren in leidinggevende of faciliterende (staf)functies op de diverse bestuursniveaus;
 • heb je een voldoende theoretische basis om de beleidsuitwerking, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie te kaderen;
 • kan je een begroting lezen/begrijpen/opmaken/analyseren;
 • heb je inzicht in het nut van een economische boekhouding in relatie tot de begroting;
 • begrijp je de financiële cyclus en kan je deze kaderen binnen de strategische cyclus.

Curriculum

De Master in de Publieke Financiën is modulair opgebouwd en omvat in totaal 60 studiepunten (+/- 30 credits per academiejaar, afgekort ECT). De modules bestaan uit thematisch gegroepeerde hoor- en werkcolleges, waarin geavanceerde wetenschappelijke kennis wordt geconfronteerd met actuele opdrachten en uitdagingen voor de overheid. De actualiteitswaarde van elke module wordt zorgvuldig bewaakt.

16 van de 60 studiepunten zijn gewijd aan publieke financiën.

De overige 29 studiepunten zijn vakken uit het aanbod van de Master in het Publiek Management, 7 studiepunten mag je zelf kiezen, 22 studiepunten liggen vast.

Als sluitstuk van de opleiding schrijf je een masterproef over een zelf gekozen thema, deze staat voor 15 studiepunten.

De modules publieke financiën (16 ECTS) volgen de logica van de strategische cyclus : 

 • Beleidsvoorbereiding (4 ECTS)
  Economische en maatschappelijke – publieke context
 • Beleidsuitwerking (4 ECTS)
  De begroting
 • Beleidsuitvoering (4 ECTS)
  Uitvoering van de begroting – de rekeningen
 • Beleidsevaluatie (4 ECTS)
  Beleidsevaluatie, begroting en rekening

Je kan deze modules ook als een geheel volgen zonder de algemene vakken, het geheel vormt dan het Postgraduaat in de Publieke Financiën.

Curriculum (2)

Volgende vakken uit de Master in het Publiek Management zijn verplicht:

Academiejaar 1: 2018-2019
 • Skill lab: leadership (4 ECTS)
Academiejaar 2: 2019-2020
 • Strategisch management en Organisatie (3 ECTS)
 • Prestatiemeetsystemen (3 ECTS)
 • Politiek, beleid en organisatie (6 ECTS)
 • Bestuursrecht (6 ECTS)
 • Multi-level governance (3 ECTS)
De overige vakken zijn keuzevakken. Je kiest vakken ter waarde van minstens  7 studiepunten:
      Academiejaar 2: 2018-2019
 • HRM (3 ECTS)
 • Proces en project management (3 ECTS)
 • Innovatie en change management (4 ECTS)

1 van de volgende keuzevakken die in beide academiejaren worden aangeboden:

 • Strategische communicatie (3 ECTS)
 • IT-Beleid (3 ECTS)
 • Netwerken ontwikkelen en managen (3 ECTS)
 • Summer School (3 ECTS)
   
  Academiejaar 2: 2019-2020
  • Multi-level governance (3 ECTS)
Masterproef (15 ECTS)

De masterproef is het sluitstuk van de opleiding en kan gezocht worden in een project uit de eigen werksfeer. Het thema houdt verband met publieke financiën, maar is verder volledig zelf te bepalen. Doel is dat uit het project de mogelijkheden blijken tot optimalisatie en verbetering. Zo levert de masterproef voor de organisatie een directe return op. 
Je werkt hier gedurende de 2 academiejaren aan, onder begeleiding van een promotor.

 

Diploma

De Master in de Publieke Financiën is een door de overheid erkende master-na-master opleiding. Na het succesvol afleggen van de examens en de masterproeven behaal je het diploma ‘Master in Publiek Management, optie Publieke Financiën’. De opleiding is geaccrediteerd door NVAO.

Deelnemers

De overheidsmanagers en hun medewerkers die het beleid binnen hun organisatie uittekenen, dit beleid verdedigen bij de politieke overheden en/of dit uitvoeren en hierover verantwoording moeten afleggen, inhoudelijk en financieel.

Voor alle overheidsniveaus (lokaal, Vlaams en federaal).

 

 

Hoe kan ik je helpen?

Ellen Verschooren, Director Business Development Public & Social Sector

Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 42 28