Masterclass Business Design Thinking

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma 

Hoe zorg je ervoor dat uw innovatie slaagt? Door de Design Thinking-aanpak toe te passen op jouw businessstrategie. Design Thinking is niet enkel voor designers. Het is een mindset en een efficiënte methode om problemen op te lossen. Design Thinking is een attitude en werkvorm, methodologisch ondersteund, die je in staat stelt om een innovatieproject met grote complexiteit tot een goed einde te brengen. Design thinking kan men leren, en door het herhaald toe te passen zal het uiteindelijk de manier waarop jouw organisatie innoveert, en de manier waarop je zelf uitdagingen benadert drastisch veranderen.

In de masterclass Business Design Thinking leer je het proces van Business Design thinking toe te passen en zo beter te innoveren.

In twee modules van telkens twee dagen nemen wij je mee doorheen het hele proces. Eerst richten we ons op ‘Designing the right thing’. Hier gaan we de strategie bepalen en onderzoek doen. Vervolgens verleggen we de focus naar ‘Designing the thing right’. We doorlopen we de fases van ideegeneratie, prototyping en implementatie van jouw innovatie.

Tijdens deze masterclass koppelen we voortdurend terug naar de essentie van jouw bedrijf en de richting die je uit wil gaan.

 

Doelstellingen

Na het volgen van dit programma kan je:

  • Jouw klanten beter begrijpen door onderzoeksmethodes zoals observatie en customer journey mapping.
  • De emotionele behoeften van de klanten beter definiëren en hier gepast op reageren.
  • Een nieuwe mindset gebruiken waarbij je durft te prototypen volgens een iteratief proces.
  • Complexiteit aanvaarden en op een positieve manier ombuigen in functie van de noden van jouw organisatie en klanten.
  • Jouw collega’s en leidinggevenden overtuigen van het nut van Design Thinking.

Na het volgen van dit programma zal jouw bedrijf:

  • Nieuwe samenwerkingsvormen aanleren om het volle potentieel tot uiting te laten komen door alle niveaus te betrekken bij de ontwikkeling van innovaties.
  • De kennisstroom en idee-ontwikkeling verbeteren door nieuwe inzichten en benaderingen toe te passen.
  • In staat zijn om waarde te creëren waarbij de klant centraal staat en de kans op falen sterk vermindert.

 

Curriculum

Module 1: 25/4 en 26/4
Research:  DESIGN THE RIGHT THING

In deze eerste module gaan we op zoek naar een voedingsbodem voor innovatie. In deze eerste twee volle dagen starten we met een hands-on manier om vanuit strategische context naar concrete projecten te evolueren. Vervolgens leren we hoe een betrouwbaar onderzoek op te zetten om van onze gebruikers en hun context te leren wat hun échte noden zijn. Natuurlijk leren we observeren, maar we kijken ook naar generatieve en co-creatietechnieken om tot nieuwe inzichten te komen.

Module 2: 9/5 en 10/5
Design: DESIGN THE THING RIGHT

Module 2 staat eerst in het teken van eenvoudige maar krachtige prototypingtechnieken voor complexe omgevingen. Ook leren we hoe we de vanuit onderzoek verkregen data moeten verwerken en omzetten in steeds robuustere prototypes. Simultaan ontwikkelt zich al doende ook ons businessmodel. Uiteindelijk is het de bedoeling om te komen tot een implementeerbaar concept.

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot twee soorten deelnemers:

  • Executives en managers verantwoordelijk voor de aanpak van strategische uitdagingen in een organisatie.
  • Teams die een gedeelde innovatie-aanpak willen ontwikkelen met behulp van Design Thinking.

Diploma

Het getuigschrift ‘Business Design Thinking’ wordt uitgereikt na succesvolle deelname aan de opleiding.

Hoe kan ik je helpen?

Sanne Vermaelen, Program Manager