Masterclass Fraude Audit

DOWNLOAD
Bruno Baert

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. 32 3 265 8957

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Zowel private als publieke organisaties hebben een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraudebeleid. Wanneer fraude voorkomt is het dikwijls niet beperkt tot kleine bedragen, maar kan een organisatie met zware verliezen en reputatieschade opgezadeld worden. Om deze risico’s in te perken, beschikken een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraudestrategie en zoeken ze doorlopend naar een meer doeltreffende aanpak van zowel fraude-detectie als fraudebeheersing en -preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur en het ontwerpen van de eerste anti-fraudeprocedures.

In dit programma concentreren wij ons op de ontwikkeling van een brede basiskennis die de moderne Fraud Auditor in zijn of haar werkzaamheden nodig heeft. Het programma is een goede voorbereiding op het CFE examen van het ACFE en biedt de mogelijkheid erkenning aan te vragen als Registered Fraud Auditor (RFA) bij het IFA. Inmiddels gingen reeds meer dan 250 alumni je voor!

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kan je jouw werkzaamheden als Fraud Auditor methodisch onderbouwen en verantwoorden;
  • begrijp je de modi operandi van de belangrijkste fraudemechanismen;
  • ben je in staat om de fraudeproblematiek breed in kaart te brengen, te analyseren en een doeltreffend plan van fraud risk governance voor te stellen;
  • ken je de mogelijkheden en beperkingen van de belangrijkste methoden en technieken van fraudedetectie, -preventie en -onderzoek;
  • ben je vertrouwd met het relevante wettelijke kader;
  • kan je beter omspringen met de dilemma’s die elk fraudeonderzoek met zich meebrengt;
  • kan je inspirerender leidinggeven in fraudeonderzoek en -advisering;
  • Heb je de mogelijkheid om het traject aan te vatten om je bij het Institute of Fraud Auditors te laten erkennen als Registered Fraud Auditor (statuten IFA Belgium art. 10-11)
  • Heb je een goede voorbereiding voor het CFE examen van het ACFE.

Curriculum

Het programma bestaat uit 12 dagen en omvat verschillende thema’s. De thema’s zijn apart niet te volgen. Bij de verschillende thema’s geven we je de meest relevante en recente wetenschappelijke kennis en inzichten. In een kort tijdsbestek willen we je een maximaal rendement geven door interactieve colleges te combineren met cases.

Na deze twaalf dagen kan je de state-of-the-art kennis direct in de praktijk gebruiken.

Deelnemers

Deelnemende organisaties waren onder andere Allianz , Argenta Spaarbank, Axa, BNP Paribas Fortis, BPost, Corialis, Delta Lloyd, EANDIS, Erasmus Universiteit Rotterdam, EY, Federaal Agentschap Voedselveiligheid , Federale Politie CDGEFID, CDBC en FCCU , FOD Budgetten, Grant Thornton, Hogeschool Gent, Holland Integrity Group , HP, IAVA, I-Force, ING, Inspectie Werk & Sociale Economie Vlaamse Overheid, KBC, KPMG, Ministerie van Defensie , Moore Stephens, Nationale Bank van België, NMBS, Nuon, Politie Rotterdam, PWC, Regie der Gebouwen en Vlaamse Landmaatschappij.

 

Diploma

Na het deelnemen aan het programma inclusief actieve deelname aan de case dag, behaal je het certificaat Masterclass Fraud Auditor van de Antwerp Management School. Voor de erkenning van Registered Fraud Auditor: zie IFA-Belgium.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich zowel tot beginnende als ervaren fraud auditoren uit private en publieke organisaties. Vaak vervullen zij functies zoals inspecteur, auditor, accountant, forensic auditor, adviseur, boekhouder, fiscalist, antifraud officer, investigation analyst, privédetective, bedrijfsleider, internal auditor, compliance officer, advocaat en juridisch adviseur.

 
Bruno Baert

Hoe kan ik je helpen?

Bruno Baert, Learning & Development Advisor

Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
Bruno Baert

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 32 3 265 8957