Overname en Verkoop van Ondernemingen

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 93

Contacteer Sanne Download

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Dagelijks kan men in de financiële pers berichten lezen over fusies en overnames bij KMO’s en grote ondernemingen. Overnames zijn immers één manier om te groeien en om de concurrentiepositie van de eigen onderneming te verstevigen. Hierbij kunnen aan aantal problemen de kop opsteken:

 • Tal van overnames blijken niet aan de strategische verwachtingen te voldoen en leiden niet tot de beoogde creatie van bijkomende waarde.
 • De implementatie van overnamen/verkooptransacties van ondernemingen leidt in diverse gevallen tot integratieproblemen, o.a. omwille van de verschillende cultuur van de betrokken ondernemingen.
 • Het bepalen van een verantwoorde prijs voor een onderneming is niet eenvoudig.
 • De milieuwetgeving zorgt bij de overname en verkoop van onderneming voor heel wat kopzorgen, valkuilen en obstakels.
Leerdoelen

Je krijgt de nodige systemen en methoden aangereikt :

 • om de diverse knelpunten en gevaren te onderkennen, zowel vanuit het standpunt van de verkoper als de koper;
 • om de diverse invalshoeken – financieel, juridisch, fiscaal, menselijk en organisatorisch – te integreren in het besluitvormingsproces;
 • om de financieel-economische gevolgen van de milieuproblematiek te kunnen inschatten.

Curriculum

 • Dag 1: Het overnameproces en creatie van ondernemingswaarde, juridische en contractuele aspecten
 • Dag 2: Fiscale aspecten, waarderingsmethoden, financieringskeuze en de impact op de waardering van een onderneming
 • Dag 3: Fusies en overnamen: strategische aspecten, milieujuridische aspecten en impact op personeelsbeleid

Doelgroep

 • Bedrijfsleiders, bestuurders, eigenaars, aandeelhouders en financiële directeuren van ondernemingen.
 • Iedereen die bij overname- en verkooptransacties op dienstverlenende basis direct of indirect betrokken zijn: bankiers, revisoren, accountants, fiscalisten en juristen.

Diploma

Deelnemers ontvangen na afloop van het programma een deelnamecertificaat ‘Overname en Verkoop van Ondernemingen’ van Antwerp Management School.

 

Hoe kan ik je helpen?

Sanne Vermaelen, Program Manager