Postgraduaat in de Publieke Financiën

Kom op gesprek

Elke dinsdag van 16u tot 19u
DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 42 28

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma 

Aangezien de overheid in belangrijke mate werkt met geld van de burger, getuigt het enkel maar van goed bestuur dat je je als overheidsmanager de vraag stelt of deze middelen goed besteed worden: wat is de maatschappelijke meerwaarde geweest van het geld dat is uitgegeven? Was het voldoende, te veel, te weinig? Zijn de middelen aan de juiste zaken besteed? Moeten de doelstellingen bijgestuurd worden? Welke informatie leveren de financiële gegevens over het voorbije en lopende jaar voor de volgende begrotingscyclus?

Deze opleiding wil publieke managers ondersteunen die op een vernieuwende manier willen omgaan met de  overheidsfinanciën.

We willen inzetten op een verbetering van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van het financieel beheer, door dit financieel beheer te koppelen aan de strategische cyclus binnen de overheden op de verschillende niveaus.

Door een combinatie van maatschappelijke factoren en micro- en macro-economische inzichten willen we komen tot verantwoorde en financieel degelijk onderbouwde beleidsbeslissingen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

 • heb je een voldoende theoretische basis om de beleidsuitwerking, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie te kaderen;
 • kan je een begroting lezen/begrijpen/opmaken/analyseren;
 • heb je inzicht in het nut van een economische boekhouding in relatie tot de begroting;
 • begrijp je de financiële cyclus en kan je deze kaderen binnen de strategische cyclus.

Curriculum

De opleiding volgt de logica van de strategische cyclus en bestaat uit 4 modules, een per thema uit de cyclus:

 • Module 1: Beleidsvoorbereiding
  Economische en maatschappelijke – publieke context
 • Module 2: Beleidsuitwerking
  De begroting
 • Module 3: Beleidsuitvoering
  Uitvoering van de begroting – de rekeningen
 • Module 4: Beleidsevaluatie
  Beleidsevaluatie, begroting en rekening

+ eindpaper: Als sluitstuk van de opleiding werk je aan een project waaruit de mogelijkheden tot optimalisatie en verbetering blijken. Dit levert voor jouw organisatie een directe return op.

Deelnemers

De overheidsmanagers en hun medewerkers die het beleid binnen hun organisatie uittekenen, dit beleid verdedigen bij de politieke overheden en/of dit uitvoeren en  hierover verantwoording moeten afleggen, inhoudelijk en financieel.

Voor alle overheidsniveaus.

 

 

Diploma

Als je slaagt voor de evaluatiemomenten en de eindpaper,  behaal je het diploma ‘Postgraduaat in de Publieke Financien” ter waarde van 24 studiepunten.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Ellen Verschooren, Director Business Development Public & Social Sector

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 42 28

Contacteer Ellen Download