Project ‘I-mobiliteitsbudget’


Het gebruik van bedrijfswagens is wijd verspreid in België: meer dan 500.000 werknemers hebben er één.

Door de toenemende verkeersdrukte en de maatschappelijke trend van duurzame ontwikkeling willen werkgevers steeds vaker hun werknemers een mobiliteit op maat aanbieden. Een persoonsgebonden mobiliteitsbudget stelt hen in staat zelf vormen van vervoer (bedrijfswagen en openbaar vervoer, fiets, enz.) te kiezen die passen bij zijn of haar behoefte binnen een door de werkgever gesteld budget.

Veel bedrijven hebben er al van gehoord, maar weinig bedrijven passen het toe. Een van de redenen is dat werkgevers en werknemers worden geconfronteerd met onduidelijkheid, administratieve rompslomp bij het beheer en de afwikkeling van een multimodaal mobiliteitsbudget. Nochtans zijn en worden er reeds applicaties ontwikkeld die sommige struikelblokken kunnen wegnemen.

Met dit project wensen we de hindernissen duidelijk in kaart te brengen, te ondervangen en aanbevelingen aan de betrokken actoren te formuleren. Zo kunnen bedrijven zich vandaag al voorbereiden op het mobiliteitsbeleid van morgen.


Projectdoelstellingen

De globale doelstelling van het project bestaat uit het faciliteren van de invoering van een persoonsgebonden mobiliteitsbudget bij bedrijven.

  • Hoe kan een applicatie zorgen voor een kostenreductie van 10% en een vermindering van 20% autokilometers bij werknemers?
    Om deze onderzoeksdoelstelling te realiseren, testen we 3 bestaande applicaties: Mobility Portal (Mobility Concept), Momas (Athlon Mobility Consultancy) en de XXImo-kaart (XXImo). Dit bij 120 werknemers verspreid over 12 bedrijven en gedurende een periode van 6 of 12 maanden.
  • Hoe kunnen knelpunten die eerder algemeen van aard zijn, ondervangen worden?
    Om deze onderzoeksdoelstelling te realiseren gaan we oplossingsstrategieën uitwerken voor de
    niet-applicatiegebonden, generieke knelpunten. Hiertoe worden er twee thematische expertgroepen opgericht: (para)fiscaliteit (incl. sociale zekerheid) en mobiliteitsaanbieders.

Proefprojecten bij bedrijven

Vanaf oktober 2014 gingen de eerste bedrijven van start met het effectieve testen van de tools, bestaande uit een betaalkaart en 2 backoffice tools, inclusief een beloningssysteem waarmee werkgevers hun werknemers kunnen stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen.

Download hier de whitepaper.

Download hier de projectfiche.

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager