Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/the-only-way-forward-is-going-circular
De enige weg vooruit is circulair
Terug naar overzicht
Circular economy blog
Duurzaamheid

De enige weg vooruit is circulair

In 2019 werd aan meer dan 750 mondiale experts en besluitvormers gevraagd om hun grootste zorgen te rangschikken in termen van waarschijnlijkheid en impact. Voor het eerst in het jaarlijkse Global Risks Report, dat in januari 2020 wordt gepubliceerd, is de top vijf van wereldwijde risico's in termen van waarschijnlijkheid allemaal milieugerelateerd. Daarom is de enige weg vooruit circulair.
door Rozanne Henzen | 10 mei 2021
Share on
Circular economy blog

Top vijf wereldwijde risico's volgens het Global Risks Report in termen van waarschijnlijkheid

  1. Extreem weer: brengt grote schade aan infrastructuur, eigendommen en verlies van mensenlevens veroorzaken;
  2. Falen van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering door overheden en bedrijven;
  3. Door mensen veroorzaakte milieuschade en -rampen, waaronder milieucriminaliteit, zoals olielekkages en radioactieve besmetting;
  4. Groot verlies aan biodiversiteit en instorting van ecosystemen met onomkeerbare gevolgen voor het milieu, resulterend in ernstig uitgeputte hulpbronnen voor de mensheid en industrieën;
  5. Grote natuurrampen zoals aardbevingen, tsunami's, vulkaanuitbarstingen en geomagnetische stormen.

De grootste zorgen op korte termijn zijn 'economische confrontaties' en 'binnenlandse politieke polarisatie'. Beide vertragen de wereldwijde samenwerking om de 5 gedeelde milieurisico's aan te pakken. Daarnaast heeft de Global Preparedness Monitoring Board - een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt hoe klaar we zijn voor een wereldwijde noodsituatie - in de herfst van 2019 zijn eerste rapport uitgebracht, met als resultaat een momentopname van waar de wereld stond in zijn vermogen om een wereldwijde gezondheidsbedreiging te voorkomen en in te dammen. De conclusie? Niet goed: "We hebben te lang een cyclus van paniek en verwaarlozing toegelaten als het gaat om pandemieën: we voeren de inspanningen op wanneer er een ernstige dreiging is, en vergeten ze snel wanneer de dreiging afneemt. Het is al lang tijd om in actie te komen".

Toen gebeurde COVID19

Naast de gezondheidsrisico's heeft de COVID-19-crisis ernstige negatieve gevolgen gehad voor de economische groei en de levensvatbaarheid van bedrijven. Tegelijkertijd hebben de sluiting van werkplekken, het vastlopen van waardeketens en het vertragen van de economische activiteit geleid tot enkele onbedoelde, grotendeels positieve kortetermijnvoordelen voor het milieu, met een afnemend gebruik van hulpbronnen, energieverbruik, vervuiling en afval in veel sectoren. Hierdoor werd Earth Overshoot Day - de datum waarop het verbruik van hulpbronnen door de mensheid dat jaar de capaciteit van de aarde om die hulpbronnen datzelfde jaar te regenereren overstijgt - verschoven naar 22 augustus in 2020, terwijl die dag in het jaar daarvoor op 29 juli viel. Als we specifiek naar België kijken, vindt deze datum nog eerder plaats en inmiddels zijn we de datum in 2021 al gepasseerd: 30 maart. De COVID-19 pandemie mag dan wel de ecologische voetafdruk van de mensheid in 2020 verkleind hebben, echte duurzaamheid waarbij mens, milieu, economie en maatschappij in balans zijn, kan alleen bereikt worden door intentie en ontwerp, niet door onheil.

Bijna 1,5 jaar na het begin van de pandemie kijken overheden en bedrijven vooruit om 'terug te gaan naar normaal', terwijl dat 'normaal' eigenlijk het probleem is. Als er iets is waar het Global Risk Report en de Global Preparedness Monitoring Board allebei op wijzen, dan is het wel dat 'normaal' er niet in geslaagd is om ons adequaat voor te bereiden op crises zoals de COVID-19 pandemie en dat het grotendeels de oorzaak is van andere crises zoals klimaatverandering en instortende ecosystemen.

Wat betekent een circulaire economie dan?

We moeten een veerkrachtiger systeem creëren dat de gezondheid en veiligheid van alle mensen garandeert. Een systeem waarin we onze relatie met de natuurlijke wereld herdefiniëren. Een systeem waarin we sterker staan tegenover toekomstige uitdagingen, waarin we ons snel kunnen aanpassen en reageren en waarin we minder afhankelijk zijn van wereldwijde verstrengelde toeleveringsketens. Een systeem waarin creativiteit, samenwerking en transparantie centraal staan. En dat systeem is circulair.

In de loop van mei en juni 2020 voerden Flanders Circular en VITO een veerkrachtonderzoek uit bij verschillende organisaties, waarbij in detail werd ingegaan op hoe de organisaties de COVID-19 crisis hebben ervaren en hoe ze naar de toekomst kijken. De veerkrachtenquête belicht drie succesfactoren die bedrijven veerkrachtiger maken tegen disruptie:

  • hernieuwde focus op lokaal;
  • verbonden ondernemen;
  • de oneindige bron van creativiteit en samenwerking.

Deze drie succesfactoren zijn fundamenteel in een circulaire economie. Tijdens de COVID-19 crisis in Vlaanderen ondervonden circulaire bedrijven minder tekorten in bijvoorbeeld eindige grondstoffen en materialen, onderdelen, dalende klantvraag of financiering dan andere bedrijven: 34% van de circulaire bedrijven ondervond tekorten tegenover 98% van de 'business-as-usual' bedrijven. De circulaire strategieën die leiden tot minder tekorten, blijken zich vooral te richten op lokale, korte toeleveringsketens en minder (eindig) materiaalgebruik. Hieruit blijkt dat circulaire strategieën bedrijven niet alleen duurzamer maken, maar ook veerkrachtiger.

Concluderend: de beste manier om veerkracht op te bouwen tegen toekomstige pandemieën en de gevolgen van klimaatverandering is om over te stappen op een circulaire economie.

Deel artikel

Over deze auteur

Rozanne Henzen

Related content

Boogkeers campus AMS management school