Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/ams-diversiteit-en-inclusieplan
AMS Diversiteits- en Inclusieplan (2023-2029)

AMS Diversiteits- en Inclusieplan (2023-2029)

AMS Diversiteits- en Inclusieplan (2023-2029)

Bij AMS streven we ernaar een diverse en inclusieve omgeving te bevorderen die verschillen tussen onze studenten, docenten, medewerkers en belanghebbenden viert en waardeert. Terwijl we ons jubileum van 70 jaar in 2029 naderen, zijn we toegewijd aan het actief belichamen, bevorderen en voorbeeldig maken van diversiteit en inclusie in elk facet van onze instelling. Om deze toezegging te realiseren, hebben we de AMS Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Taskforce opgericht, bestaande uit leden van verschillende organisatorische afdelingen, waaronder drie onderzoekers met expertise op het gebied van DEI vanuit sociologisch en psychologisch perspectief. Deze taskforce heeft bijgedragen aan een aantal initiatieven binnen de organisatie, waarvan de belangrijkste hieronder worden uiteengezet.

AMS als werkgever

Culturele Bewustwordingsworkshops en AMS Waardenmanifest

In 2023 startte de DEI Taskforce een reeks culturele bewustwordingsworkshops, gericht op het bevorderen van open dialoog en begrip tussen onze medewerkers. Deze workshops omvatten oefeningen in actief luisteren en gesprekken gericht op gedeelde ervaringen en de unieke perspectieven die elk van ons verschillend maken. De resultaten van deze workshops zijn samengevat in het AMS Waardenmanifest, een intern fundament dat dient als een sociaal contract en gemeenschappelijke basis voor het sturen van onze DEI-initiatieven. Om inclusiviteit te waarborgen, werden alle medewerkers uitgenodigd om feedback te geven op dit document, waardoor het de hoeksteen werd van onze DEI-inspanningen.

Integratie in Wervingsstrategie, Impact- en Groeigesprekken en gerelateerde prestatie- en loopbaanontwikkelingsbeleid

De inzichten uit onze culturele bewustwordingsworkshops en het AMS Waardenmanifest zullen vanaf 2024 worden geïntegreerd in onze jaarlijkse prestatie- en impactfeedbackgesprekken. Daarnaast zal deze visie deel uitmaken van de groeigesprekken van het personeel. Sinds 2023 zijn deze DEI-waarden een integraal onderdeel geworden van ons HR-wervingsbeleid. Door onze praktijken af te stemmen op onze gedeelde waarden streven we ernaar diversiteit en inclusie te bevorderen in elke fase van iemands reis binnen onze instelling. Dit maakt onze toewijding aan DEI tot een essentieel onderdeel van hoe we opereren.

Periodieke Medewerker Enquêtes

Om waakzaam te blijven over onze voortgang en gebieden te identificeren die aandacht behoeven, voeren we regelmatig medewerker enquêtes uit. Deze enquête beoordeelt de balans tussen werk en privé, de organisatiecultuur en de genderbalans op alle niveaus van de organisatie. Parallel daaraan zijn we toegewijd om onze medewerkers periodiek te bevragen over DEI-gerelateerde zaken. In 2023 introduceerden we een 'DEI-puls enquête' die is ontworpen om de ervaringen van medewerkers te evalueren op het gebied van verbondenheid, inclusie/exclusie, rechtvaardigheid/eerlijkheid en psychologische en fysieke veiligheid op het werk. De enquêteopzet stelt ons in staat om de bevindingen te relateren aan dimensies zoals genderidentiteit, maar ook handicap en culturele achtergrond. De gegevens verzameld uit deze enquêtes stellen ons in staat om gerichte acties te formuleren op alle niveaus in de organisatie, inclusief de Taskforce, Senior Management, het Leiderschapsteam, de R&V-raad en het algemene personeel. In dit proces werken HR en de DEI Taskforce samen om noodzakelijke veranderingen door te voeren. We zijn toegewijd aan het afnemen van de enquête om onze voortgang in de loop van de tijd te volgen en ons aan onze toezegging te houden.

Ethisch Klankbord

Als onderdeel van onze toewijding aan ethische praktijken hebben we een Ethisch Klankbord opgericht. Dit platform stelt medewerkers in staat om te overleggen met collega's wanneer ze ethische dilemma's tegenkomen in hun dagelijkse zakelijke activiteiten. Deze initiatief zorgt ervoor dat onze praktijken consequent in lijn zijn met onze gedeelde waarden, wat transparantie en verantwoordelijkheid bevordert binnen onze instelling.

  AMS als onderwijsinstelling

  Global Leadership Track

  Bij AMS begrijpen we dat het ontwikkelen van mondiale leiders verder gaat dan technische kennis. Onze missie vermeldt expliciet het stimuleren van zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling van onze studenten, specifiek met betrekking tot samenwerking met individuen uit diverse culturele en persoonlijke achtergronden. De Global Leadership Track is een integraal onderdeel van al onze masterprogramma's. We geloven dat een duidelijk zelfbeeld onze studenten in staat stelt effectief te werken in groepssituaties, zich als verantwoordelijke leiders te gedragen en een betekenisvolle impact te hebben op de zakenwereld. Onze geavanceerde en systematische aanpak op dit gebied heeft ons de Responsible Business Education Teaching Award van de Financial Times opgeleverd.

  Studentenervaring

  In het besef van het belang van diversiteit onder onze studenten en docenten, volgen we nauwlettend ons jaarlijkse genderverhouding binnen deze groepen en meten we diversiteit onder onze studentennationaliteiten. Ons voornemen is om de 'puls' enquête voor DEI uit te breiden naar de ervaringen van onze studenten vanaf 2024. Deze uitbreiding zal waardevolle inzichten verschaffen in de perspectieven van onze gehele academische gemeenschap, waardoor onze onderwijsomgeving zo inclusief mogelijk wordt.

  Conclusie

  Bij AMS is onze weg naar diversiteit en inclusie een actief voortdurend, dynamisch proces. We blijven standvastig in onze toewijding om een inclusieve omgeving te creëren die de uniciteit van elk lid van onze academische gemeenschap respecteert en waardeert. Samen zullen we blijven werken aan een toekomst voor AMS die helderder en inclusiever is. Voor verdere informatie over onze DEI-initiatieven en voortgang nodigen we je uit om contact op te nemen met de leidster van onze DEI Taskforce, Annebeth Bels, via annebeth.bels@ams.ac.be. Jouw betrokkenheid en steun zijn essentieel voor onze gezamenlijke missie.

  Boogkeers campus AMS management school

  Registreer voor onze nieuwsbrief

  Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

  Learn More