Icon info
NL
AMS Gebouw duurzaamheidsrapport Website
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/duurzaamheid-ams
Duurzaamheid@AMS

Duurzaamheid@AMS

Duurzaamheid@AMS

Ontdek onze doelstellingen rond duurzaamheid en de initiatieven waarmee we een positieve impact willen creëren voor onze studenten, medewerkers, partners en de wereld.

Download hier ons duurzaamheidsverslag.

Onderwijs voor duurzaamheid

Duurzaamheid is stevig verankerd in onze missie: ‘Antwerp Management School (AMS) is een internationale managementschool die toekomstige managers en leiders voorbereidt op sleutelrollen in het internationale bedrijfsleven. We werken samen met onze klanten aan duurzame waardecreatie door het ontwikkelen van talent om ‘Global Citizen’ te worden, zich meester te maken van de kunst om beslissingen te nemen en mensen te leiden.‘

Centraal in deze missie staat onze visie op leiderschap. Wij zijn ervan overtuigd dat succesvolle leiders moeten handelen en beslissingen nemen vanuit een globale mindset en dat ze hun impact op de samenleving consequent moeten toetsen vanuit een stakeholders perspectief. Deze leiderschapswaarden vormen de basis van onze onderwijsprogramma's. We willen huidige en toekomstige managers en leiders opleiden voor een duurzame wereld. Onze baseline vat dit mooi samen: "Opening minds to impact the world".

Ontdek onze 5 masterclasses in het domein duurzame transformatie

Duurzaamheid is het hart van onze strategie

Duurzaamheid staat niet alleen centraal in onze onderwijsprogramma's, we trekken duurzaamheid ook volledig door in onze eigen campusactiviteiten en bedrijfsstrategie. Dit doen we in continue dialoog met onze interne en externe stakeholders. Samen definiëren we onze materiële onderwerpen, uitdagingen en kansen. Zo realiseren we onze duurzaamheidsagenda in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG's bieden ons kansen om onze activiteiten en programma's te versterken en bij te dragen aan de samenleving.

AMS onderschrijft ook de Principles of Responsible Management Education (PRME) van de Verenigde Naties. In 2013 werd AMS lid van de Global Compact van de Verenigde Naties. AMS verzorgde in 2014 en 2015 het secretariaat van de Belgische Chapter. Van 2017 tot 2020 was AMS voorzitter van de stuurgroep van de PRME Chapter Frankrijk-Benelux. Dit toont ons sterke engagement om internationale partnerschappen uit te bouwen en te voldoen aan internationale duurzaamheidsstandaarden.

Lees meer over AMS en PRME
Duurzaamheid lokaal verankerd

AMS is niet alleen een voorvechter van duurzaamheid in een internationale context, maar zet duurzaamheid ook lokaal op de agenda. Zo is AMS medeoprichter van The Antwerp Partnership for Sustainability, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Antwerpen met expertise in duurzame ontwikkeling. Het partnership wil expertise bundelen over disciplines heen, en een forum, katalysator en venster zijn voor duurzaamheid in al haar facetten: sociologisch, ecologisch, economisch en technologisch.

AMS is ook aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action, die in oktober 2020 werd gelanceerd. Met dit engagement willen we onze doelstellingen verfijnen en versterken binnen de uitgebouwde wetenschappelijke kaders die nodig zijn om de transitie naar een koolstofarme economie te kunnen maken. De Alliance biedt uitstekende mogelijkheden om van elkaar te leren. Deze gedeelde kennis moet ons helpen bij het realiseren van onze ambitie om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Duurzaamheid in de praktijk

Onderzoek en duurzaamheid

→ Kennisimpact mogelijk maken

AMS heeft diverse leerstoelen in duurzaamheidsdomeinen zoals

Deze leerstoelen versterken niet alleen het creëren van kennis vanuit een perspectief van duurzaamheid, ze leiden ook tot concrete projecten. De leerstoelen werken samen met lokale organisaties en bedrijven om inzichten in de praktijk toe te passen en zo het bewustzijn van de nood aan duurzame ontwikkeling te stimuleren en praktische oplossingen te genereren.

Onderwijs en duurzaamheid

→ Kennis-, maatschappelijke en milieu-impact mogelijk maken

AMS zet zich in voor het inspireren en ontwikkelen van leiders voor een duurzame wereld. Het mooiste voorbeeld hiervan is ons interdisciplinaire Global Leadership Skills (GLS) programma. Eén jaar lang krijgen onze fulltime masterstudenten via dit unieke programma een kritische, globale en duurzame mindset en groeien ze uit tot verantwoordelijke leiders.

Als onderdeel van het GLS-programma helpen de studenten mee de SDG’s realiseren via een Action Learning Project. Bij zo’n project zijn niet alleen AMS-medewerkers betrokken, die de projecten op vrijwillige basis begeleiden, maar ook lokale bedrijven, die zich inzetten om samen met de studenten oplossingen te creëren voor SDG-gerelateerde uitdagingen.

Ontdek ons Global Leadership Skills (GLS) programma

Los van het GLS-programma moeten alle Executive MBA-studenten sowieso een gemeenschapsproject opzetten en hun verworven zakelijke skills toepassen ten dienste van de maatschappij.

Duurzaam organisatiemanagement

→ Kennisimpact mogelijk maken

Het inzetten op duurzame transformatie blijkt ook uit het innovatieve, mensgerichte organisatieontwerp van AMS. Dit is helemaal gericht op het stimuleren van de wendbaarheid, talenten en ambities van onze bestuursstructuren, faculty en medewerkers.

Duurzaam campusmanagement

→ Milieu-impact mogelijk maken

We realiseerden een gloednieuwe, energiezuinige campus, waar ook pionierswerk bij kwam kijken, bijvoorbeeld rond het opstellen van circulaire contracten voor audiovisuele uitrusting en meubilair. De nieuwe organisatie en campus maken een vlotte interactie tussen faculty en studenten mogelijk, en stimuleren samenwerking met alle stakeholders.

Lees meer over onze duurzame campus

  Klimaatneutraal worden

  AMS streeft ernaar om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn als organisatie, door de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van de school te verminderen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te helpen voorkomen en de bedrijfsontwikkeling toekomstbestendig te maken. Hiervoor geloven we sterk in de 'wetenschappelijk onderbouwde' benadering om ervoor te zorgen dat onze acties in lijn zijn met wat de nieuwste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelen van het Akkoord van Parijs te bereiken – het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C, bij voorkeur tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

  Internationale erkenning

  AMS is een van de negen businessscholen wereldwijd (waarvan drie in Europa) die als 'transforming schools' in de Positive Impact Rating (PIR) opgenomen zijn. Deze ranking werd in januari 2020 op het World Economic Forum in Davos gelanceerd.

  Lees meer over AMS en Positive Impact Rating

  FT Ranking: onze Executive MBA staat wereldwijd op de 16e plaats voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  Ontdek onze doelstellingen rond duurzaamheid en de initiatieven waarmee we een positieve impact willen creëren voor onze studenten, medewerkers, partners en de wereld. Download hier ons duurzaamheidsverslag.

  Boogkeers campus AMS management school

  Registreer voor onze nieuwsbrief

  Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

  Learn More