Icon info
NL
Rooftop AMS2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/lancering-van-de-belgian-alliance-for-climate-action
Lancering van de Belgian Alliance for Climate…

oktober 12, 2020

Lancering van de Belgian Alliance for Climate Action

Ook AMS sluit zich aan bij deze Belgische alliantie met ambitieuze klimaatdoelstellingen

12 oktober 2020 - The Shift en WWF-België kondigen vandaag de lancering aan van een unieke Belgische klimaatalliantie. Ze nodigen alle Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen en hun klimaatambities willen verhogen uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief in België. Antwerp Management School heeft samen met 52 andere organisaties zich al aangesloten bij de alliantie en zich ertoe verbonden de activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder 2°C houden en inspanningen doen om deze te beperken tot 1,5°C.

Het werd hoog tijd dat Belgische organisaties hun krachten bundelen, leiderschap tonen en het voortouw nemen in de overgang naar een CO2-neutrale economie en samenleving. Een aantal organisaties, zoals het World Economic Forum, roepen bedrijfsleiders op om het klimaat centraal te stellen bij het herstel van de coronacrisis. Deze alliantie biedt vandaag een antwoord op deze oproep.

Duidelijke en ambitieuze doelstellingen

De Belgian Alliance for Climate Action is een platform voor Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen, meer klimaatambitie willen tonen en Science Based Targets willen gebruiken om hun milieudoelstellingen te bereiken. Als mede-oprichter van de Science Based Targets zal WWF haar expertise in het definiëren van doelstellingen delen met de leden van de alliantie. Als één van ’s werelds belangrijkste onafhankelijke milieuorganisaties zal WWF ook de banden aanhalen met andere klimaatallianties over de hele wereld.

Een alliantie voor iedereen

De Belgian Alliance for Climate Action verwelkomt alle organisaties, ongeacht hun omvang of sector. Ze brengt organisaties samen die al Science Based Targets hebben gedefinieerd en bereid zijn om hun ervaringen te delen, maar ook organisaties die bereid zijn om dergelijke ambitieuze klimaatdoelen te stellen en op zoek zijn naar advies en inspiratie.

Een engagement op lange termijn

De leden van de Belgian Alliance for Climate Action verbinden zich ertoe om binnen één jaar na hun toetreding het SBT-proces op gang te brengen. Eens deze stap is gezet, hebben ze twee jaar de tijd om hun doelstellingen te laten valideren.

Organisaties die hun Science Based Targets al hebben vastgelegd, zullen de Belgian Alliance for Climate Action en haar leden ondersteunen met één of meerdere activiteiten, waarbij samenwerking en kennisuitwisseling tussen de organisaties de sleutel is tot succes bij het bereiken van deze klimaatdoelstellingen.

Tot slot zal de alliantie haar leden helpen om hun partners aan te moedigen om zich aan te sluiten en hen doorheen het hele proces te coachen.

Antwerp Management School al vanaf de lancering mee aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action

Decaan Steven De Haes over de toetreding van Antwerp Management School tot de alliantie: “In lijn met onze ambitie willen we duurzaamheid niet enkel integreren in onze opleidingsprogramma’s maar evenzeer op onze campus en in onze strategie. Net zoals andere organisaties binnen de Belgian Alliance for Climate Action, willen we onze milieudoelstellingen als onderdeel maken van onze langetermijnstrategie, in lijn met de klimaatconferentie van Parijs.

Als school voorzien we nu al enkele acties in lijn met de Science Based Targets. We werken bijvoorbeeld met circulaire contracten voor onze meubels, houden rekening met biodiversiteit in onze tuin, en vangen regenwater op. Daarnaast komt 10% tot 20% van onze energievoorziening van de zonnepanelen op ons dak. Toch willen we onze ambities vergroten op het vlak van klimaatactie.

Door ons te engageren in de Belgian Alliance for Climate Action, willen we onze doelstellingen verfijnen en versterken in lijn met de vastgestelde wetenschappelijke kaders die nodig zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie. Wat kan er immers tastbaarder zijn dan doelstellingen die gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschap? Door verder in dialoog te gaan met andere organisaties binnen de Alliance, kunnen we alleen maar leren van elkaar. Deze gedeelde kennis zal van onschatbare waarde zijn om als school onze ambitie om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn te kunnen waarmaken.

Met dit soort samenwerkingen verhogen we ook onmiskenbaar de impact op grote schaal. Hoe groter het aantal organisaties dat hun inspanningen op het gebied van uitstootvermindering coördineert in lijn met de wetenschap, hoe sneller we de kritische massa bereiken die nodig is om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Ik roep dan ook alle organisaties op, van klein tot groot, om mee in te stappen in deze alliantie en samen het verschil te maken.”

Meer informatie vind je hier.

Belgian Alliance for Climate Action
Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More