Icon info
NL
APS Ondertekening 13
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/bedrijven-organisaties-universiteiten-en-de-provincie-antwerpen-bestendigen-met-hun-handtekening-het-antwerps-partnerschap-voor-duurzaamheid
Bedrijven, organisaties, universiteiten en de…

januari 06, 2020

Bedrijven, organisaties, universiteiten en de Provincie Antwerpen bestendigen met hun handtekening het Antwerps Partnerschap voor Duurzaamheid

Duurzaam is in vandaag, of beter: duurzaamheid is een noodzaak. Onze economie en maatschappij kunnen niet zomaar groeien zonder respect voor mens en milieu. Maar wat houdt ‘duurzame ontwikkeling’ in en vooral: hoe pak je het aan? Het ‘Antwerp Partnership for Sustainability’ (APS) zette in 2019 een aantal belangrijke stappen in het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met het financieren van meerdere leerstoelen in 2019 en 2020 bestendigt APS haar toekomstplannen waarbij de hand wordt gereikt naar nieuwe partners.

Steven De Haes, Decaan Antwerp Management School:
Het partnerschap wil een forum zijn, een katalysator en een venster voor duurzaamheid in al haar facetten: sociologisch, ecologisch, economisch en technologisch. De samenwerking tussen academische instellingen, bedrijven en overheid stelt ons in staat impact te genereren die noodzakelijk is voor een duurzamere samenleving.

In het ‘Antwerp Partnership for Sustainability’ werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Antwerpen samen aan oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Ze delen hun kennis en expertise, zetten gezamenlijke projecten op en bouwen samen leerstoelen uit. Ze doen dit over de grenzen van sectoren, disciplines en faculteiten heen. Ook in 2019 leverde deze multidisciplinaire samenwerking weer bijzondere resultaten op.

Silvia Lenaerts, Vicerector Universiteit Antwerpen:
2019 was een belangrijk jaar om het APS verder te laten uitgroeien, onder meer door de samenwerking met SDSN Belgium (Sustainable Development Solutions Network van de Verenigde Naties). De twee netwerken wisselen kennis, inzichten en contacten uit in functie van onderwijstaken, opdrachten, valorisatie en dienstverlening.

Zo werd in 2019 onder meer een nieuwe leerstoel opgericht met de steun van de Provincie Antwerpen. Dankzij deze leerstoel kunnen onderzoekers samenwerken aan het bepalen van prioriteiten in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het opstellen van (impact)indicatoren, het efficiënt bevragen van interne en externe stakeholders, het opzetten van pilootprojecten en het evalueren van de beleidsinspanningen bij de Provincie Antwerpen.

Luk Lemmens, gedeputeerde Provincie Antwerpen:
Als provinciebestuur onderschrijven we niet alleen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We willen hen ook incorporeren in ons provinciaal beleidskader en overgaan tot de ontwikkeling van transversale instrumenten waarmee we de werkelijke impact van acties en projecten kunnen meten. Vervolgens willen we deze methodologie delen met de lokale besturen zodat we gerichter een gezamenlijk beleid rond diverse uitdagingen kunnen formuleren en opvolgen. We zijn dan ook verheugd dat we een wetenschappelijk onderbouwde implementatie van de SDGs samen met de academische en bedrijfswereld kunnen uitwerken.

Jan De Haes, gedeputeerde Provincie Antwerpen:
De provincie Antwerpen zet met haar beleid aan tot innovatie en duurzaamheid in samenwerking tussen ondernemers, openbare besturen, burgers en kennisinstellingen. Daarbij waken we erover dat een zichtbaar resultaat primeert op louter onderzoek. Kijk maar naar het geothermisch verwarmde provinciehuis. Het verheugt mij dat het APS groeit en ik kijk uit naar de concrete projecten die hieruit voortvloeien en die inzetten op meer duurzaamheid in de samenleving.

Ook in 2020 wil het APS blijven groeien via impactvolle leerstoelen en projecten. Zo komt er een nieuwe leerstoel in managementeducatie voor duurzaamheid, waarbij Antwerp Management School gaat samenwerken met Breda University.

Jan Remeysen, CEO BASF:
Onze maatschappij heeft behoefte aan effectieve manieren om duurzame transformatie te bereiken. Het APS heeft een belangrijke rol om in samenwerking met partners toekomstige uitdagingen aan te pakken en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Het ‘Antwerp Partnership for Sustainability’ is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School en heeft als stichtende partners BASF Antwerpen, Port of Antwerp en de Provincie Antwerpen. Op 6 januari 2020 kwamen de verschillende partners samen om hun samenwerking binnen het APS te bestendigen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp:
Ik geloof dat samenwerking dé sleutel tot succes is als je samen een complexe agenda zoals de SDG’s wil realiseren. Het is enkel door samen te werken dat we mondiale uitdagingen zoals klimaat, mobiliteit, migratie en sociale integratie kunnen aangaan. Het APS is een uitstekend forum omdat het de sterktes van kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenbrengt.

Van links naar rechts: Prof. Steven De Haes (decaan AMS), Luk Lemmens (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Jan De Haes (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Prof. Silvia Lenaerts (vicerector Universiteit Antwerpen), Prof. Bart Cambré (director Research & Valorization AMS), Jan Remeysen (CEO BASF), Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp).


Meer informatie?

Voor meer informatie over het ‘Antwerp Partnership for Sustainability’ kan je terecht bij Jan Beyne, jan.beyne@ams.ac.be, of via www.antwerpsustainability.be.


Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More