Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL

Logo PRME

Het is de ambitie van Antwerp Management School om verantwoord managementonderwijs te integreren in haar activiteiten rond onderzoek en onderwijs en zo het goede voorbeeld te geven.

De Principles of Responsible Management Education(PRME) zijn geïnspireerd door internationaal geaccepteerde waarden zoals de waarden van United Nations Global Impact. PRME wil dat business scholen en universiteiten wereldwijd hun onderwijsaanbod aanpassen aan de duurzaamheidsuitdagingen en -mogelijkheden die zich steeds voordoen.

Antwerp Management School heeft zich in 2012 aangesloten bij PRME en diende in 2014 haar eerste Sharing Information on Progress (SIP)-rapport in. AMS was voorzitter van de stuurgroep van het PRME France-Benelux Chapter van 2017 tot 2020.

De voornaamste reden voor AMS om de PRME te onderschrijven is om in staat te zijn verregaande duurzaamheidswaarden in de strategie en curricula door te voeren. Zo helpt het ons om beter tegemoet te komen aan de huidige milieu-, maatschappelijke en overheidseisen voor het bedrijfsleven en zo de noden voor onze studenten, die gefocust zijn op duurzaamheid, te kunnen beantwoorden.

Overzicht van de PRME-principes

1. Doel

Als een instituut voor hogere scholing in de ontwikkeling van huidige en toekomstige managers verklaart Antwerp Management School haar bereidwilligheid om vooruitgang te boeken, binnen de school, met betrekking tot de volgende principes, startend met degene die relevant zijn voor haar capaciteiten en haar missie. De School zal rapporteren over de vooruitgang die ze boekt aan al de stakeholders en doeltreffende praktijken die gerelateerd zijn aan de principes en deze delen met andere academische instituties.

2. Principes

PRME PRINCIPE 1 – DOEL

Antwerp Management School zal het kunnen van de studenten uitbreiden zodat ze de toekomstige generatoren van duurzame waarde voor business en de samenleving kunnen zijn en werken voor een inclusieve en duurzame globale economie.

PRME PRINCIPE 2 – WAARDEN

Antwerp Management School zal in haar academische activiteiten en het curriculum de waarden van globale sociale verantwoordelijkheid, zoals voorgesteld in internationale initiatieven, zoals United Nations Global Compact.

PRME PRINCIPE 3 – METHODE

Antwerp Management School zal pedagogische denkkaders, materialen, processen en omgevingen creëren die doeltreffende leerervaringen zullen mogelijk maken voor verantwoordelijk leiderschap.

PRME PRINCIPE 4 – RESEARCH

Antwerp Management School zal conceptuele en empirische research doen die onze kennis over de rol, dynamiek en impact van bedrijven in de creatie van duurzame sociale, milieutechnische en economische waarde zal vergroten.

PRME PRINCIPE 5 – PARTNERS

Antwerp Management School zal interageren met managers van vennootschappen zodat ze hun kennis kunnen uitbreiden over de struikelblokken van de sociale en milieutechnische verantwoordelijkheden. Daarbij zoeken ze uit wat de beste manier is om deze struikelblokken aan te pakken.

PRME PRINCIPE 6 – DIALOOG

Antwerp Management School zal het dialoog en het debat over globale sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid tussen proffen, studenten, business, regering, consumenten, media, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde groepen en stakeholders vergemakkelijken en ondersteunen.