Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/thriving-the-breakthrough-movement-to-regenerate-nature-society-and-the-economy
Thriving: De baanbrekende beweging om natuur,…
Terug naar overzicht
AMS Sustainable Transformation Thriving 7407
Duurzaamheid

Thriving: De baanbrekende beweging om natuur, maatschappij en economie te regenereren

De toekomst zal beter zijn dan je denkt - en de reden is dat er een baanbrekende beweging is om de natuur, de maatschappij en de economie te regenereren, en die beweging komt in een stroomversnelling. Ik noem het THRIVING en ik vertel het positieve verhaal van deze bruisende revolutie in mijn boek "THRIVING: The Breakthrough Movement to Regenerate Nature, Society, and the Economy. Maar ik zal niet liegen - we zijn in een race voor ons leven. Onze keuzes zijn nu belangrijker dan ooit. De beslissingen die we nemen en de acties die we ondernemen in de komende 10 jaar zullen bepalen of onze levensondersteunende systemen afbreken of doorbreken. In dit korte artikel vat ik enkele van de belangrijkste lessen uit het boek samen.
Wayne visser phd
door Wayne Visser, PhD | 3 maart 2022
Share on
AMS Sustainable Transformation Thriving 7407

Wat is THRIVING (en wat is het niet)?

Laten we beginnen met wat Thriving niet is. Thriving is geen ontkenning van de omvang en de ernst van de problemen waar de wereld nu voor staat. Het is geen oefening in blind optimisme in technologie of andere wonderbaarlijke oplossingen. Noch is Thriving een zelfhulpboek voor spirituele verlichting. Het is geen "gelukspil" om de uitdagingen van de wereld op magische wijze te laten verdwijnen. Aan het begin omarmt Thriving de Stockdale Paradox, genoemd naar admiraal James Stockdale die zeven jaar overleefde als krijgsgevangene in Vietnam: We moeten de meest brute feiten van onze huidige realiteit onder ogen zien, maar er altijd op blijven vertrouwen dat we uiteindelijk zullen zegevieren.

Thriving is een innovatieagenda uit de echte wereld om onze grootste wereldwijde maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen om te bloeien. Het is een aanbod van pragmatische hoop gekoppeld aan doelgerichte creativiteit. Thriving is een manier om systeemdenken toegankelijker en toepasbaarder te maken. Het is een "possibilistisch" boek geworteld in de kracht van transformationele bewegingen. Thriving wil ons informeren over waarom verandering nodig is en hoe het gebeurt in de samenleving. Het wil de heersende wanhoop en het pessimisme over de toestand van de wereld bestrijden met hoop en optimisme. Thriving inspireert met welke verandering mogelijk is en waar het al gebeurt.

Wat zal je leren van THRIVING?

Het boek beschrijft 36 elementen van Thriving, waaronder de 6 sleutels tot bloei, afgeleid van de wetenschap van levende systemen. Het verkent de 6 grote transities die gaande zijn in de natuur, de maatschappij en de economie, terwijl we van systeemafbraak naar systeemdoorbraak gaan. In de natuur zien we de overgang van degradatie naar herstel van ecosystemen, en van uitputting naar vernieuwing van hulpbronnen. In de samenleving verschuiven we van ongelijkheid naar verantwoordelijkheid in gemeenschappen en van ziekte naar revitalisering van gezondheid. En in de economie verschuiven we van ontkoppeling naar herbedrading door technologie en van ontwrichting naar veerkracht van instellingen en infrastructuur.

"In de natuur zien we de overgang van degradatie naar herstel van ecosystemen, en van uitputting naar vernieuwing van hulpbronnen. In de samenleving verschuiven we van ongelijkheid naar verantwoordelijkheid in gemeenschappen en van ziekte naar revitalisering van gezondheid. En in de economie verschuiven we van ontkoppeling naar herbedrading door middel van technologie, en van ontwrichting naar veerkracht van instellingen en infrastructuur."


Aan de hand van honderden voorbeelden laat Thriving zien hoe de markt deze 6 grote transities omzet in zakelijke kansen in de ecoservices en circulaire economieën, de toegangs- en welzijnseconomieën, en de digitale en risico-economieën. Het boek laat zien hoe Thriving kan worden geïntegreerd in een organisatie, door patronen te heroverwegen via systeemdenken, partners opnieuw af te stemmen via stakeholderbetrokkenheid, principes te vernieuwen via waardendialoog, het doel te herdefiniëren via strategische doelen, prestaties opnieuw te beoordelen via nieuwe maatstaven en portefeuilles opnieuw te ontwerpen via innovatie. Tot slot gaat het boek in op de kenmerken van leiders voor Thriving, zoals hoe ze meer systemisch, inclusief, strategisch, zorgzaam, innovatief en moedig zijn.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van THRIVING?

Een van de belangrijkste conclusies van Thriving is dat het oplossen van de grootste maatschappelijke en milieu-uitdagingen ook de grootste kans is voor bedrijven en de maatschappij. Maar om dit te bereiken heeft Thriving een ambitieuzere agenda dan duurzaamheid, met als doel om netto positief te zijn in plaats van minder negatief. Dit klinkt misschien intimiderend of vergezocht, maar Thriving is een reis en perfectie is minder belangrijk dan de richting van de reis. Bovendien geven de sleutels tot succes - waaronder complexiteit, creativiteit, samenhang, convergentie, circulariteit en continuïteit - ons een set criteria om de voortgang onderweg te beoordelen.

Het blijkt dat Thriving niet alleen goed is voor de natuur, de maatschappij en de economie, maar ook voor het bedrijfsleven. Door het volgen van een Thriving-strategie worden risico's verlaagd, de reputatie verbeterd, veerkracht opgebouwd, hulpbronnen efficiënter gebruikt, regelgeving geanticipeerd, werving en behoud van talent verbeterd, inkomsten gestimuleerd, rendementen verhoogd, onderzoek en ontwikkeling gestimuleerd en de bestaansreden van een bedrijf verduidelijkt. Er is dus een duidelijke business case voor Thriving, maar het vereist een langetermijnperspectief en doortastende actie. Thriving is hoe leiderschap er vandaag uitziet.

Waarom biedt THRIVING ons hoop?

Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over de toekomst in al die jaren dat ik werk op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ja, de uitdagingen en risico's zijn ernstig en dringend. Maar er is een zichtbaar ontwaken, een voelbare verschuiving in bewustzijn in de afgelopen jaren - onder leiders en burgers, wetenschappers en journalisten, leraren en kinderen. We zijn het omslagpunt gepasseerd van praten naar actie, van aanmatiging naar investering, van risicobeheer naar innovatie. De Grote Reset is al aan de gang. De vlindereffecten golven al door het systeem.

"De Grote Reset is al aan de gang. De vlindereffecten golven al door het systeem."


Er zijn drie redenen waarom ik zo hoopvol ben. Ten eerste ben ik een student van complexe levende systemen, en ik zie alle tekenen van een systeem in snelle positieve transformatie. Ten tweede creëren de miljoenen slimme, gepassioneerde, veerkrachtige, gemotiveerde en geïnspireerde mensen die werken aan een bloeiende toekomst een krachtige beweging voor verandering. En ten derde weet ik dat hoopvol en optimistisch zijn de meest effectieve manieren zijn om in de wereld te zijn - en om de wereld een betere plek te maken. Ik heb er vertrouwen in dat we ervoor zullen kiezen om te bloeien. En ik nodig je uit om samen met mij deel te nemen aan deze opwindende beweging om de natuur, de maatschappij en de economie te regenereren.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school