Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/why-emotions-matter-3-enablers-for-sustainability-intelligence
Waarom emoties er toe doen: 3 mogelijkheden voor…
Terug naar overzicht
Duurzaamheid

Waarom emoties er toe doen: 3 mogelijkheden voor duurzaamheidsintelligentie.

Duurzaamheidsintelligentie wordt steeds belangrijker in onze snel veranderende wereld die ons steeds meer uitdaagt en waarin duurzaamheid als concept sterk onder druk staat. Hoe kunnen we duurzaamheidsintelligentie beter nastreven, en waarom zijn emoties van belang? Lees meer over de drie belangrijkste mogelijkheden voor duurzaamheidsintelligentie in deze blogpost.
Jan beyne
door Jan Beyne, PhD | 31 maart 2023
Share on

Grote vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied van het bevorderen van nieuwe technologieën en het toegankelijker maken van kennis, gaat vaak gepaard met toenemende ongelijkheid, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering of andere systeemdruk. Om al deze uitdagingen aan te pakken en de geloofwaardigheid van het concept duurzaamheid zelf te handhaven, moeten we 'duurzaamheidsintelligentie' nastreven. Het is de enige manier om grootschalige duurzame transformaties te bewerkstelligen en nieuwe inzichten te verkrijgen over duurzame praktijken.

Duurzaamheidsintelligentie: de wisselwerking tussen emotie en cognitie

Als mens nemen we dagelijks talloze beslissingen, voornamelijk over dagelijkse activiteiten die niet al te veel denkwerk vereisen. Ze zijn routine geworden. Bij dit besluitvormingsproces beschouwen mensen zichzelf als zeer rationeel, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat emoties ook een belangrijke rol spelen in dit proces, vaak zonder dat we het zelf beseffen. Emoties geven belangrijke betekenis aan onze acties en zijn een inspiratiebron voor cognitie.

Een bredere verandering van denkwijze

Voor duurzaamheidsintelligentie geldt hetzelfde: Veel wetenschappers betogen dat mondiale duurzaamheidsuitdagingen, zoals klimaatverandering, niet alleen kunnen worden opgelost door revolutionaire technologieën of bestuur. Zij geloven dat de uitdagingen waar we vandaag voor staan, een bredere verandering van denkwijze naar duurzaamheid vereisen die verder gaat dan een puur rationele benadering. Het is de wisselwerking tussen emotie en cognitie die leidt tot een effectieve integratie van duurzaamheid.

3 mogelijkheden om duurzaamheidsintelligentie na te streven

Mensen geloven dat verantwoorde besluitvorming nog steeds vereist dat er op een verstandige en emotieloze manier wordt gedacht (Damasio et al., 2000), maar toch moeten we omarmen dat we vaak keuzes maken op basis van emotionele neigingen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de verkenning van emoties en andere innerlijke dimensies van de menselijke conditie, zoals wereldbeelden, overtuigingen, waarden, een groter podium krijgt. Bovendien zijn emoties ook een teken van intelligentie. Deze kennis stelt ons in staat om drie mogelijkheden te identificeren die essentieel zijn om duurzaamheidsintelligentie beter na te streven:

Mogelijkheid 1: zelfbewustzijn

Duurzaamheidsintelligentie omvat het ontwikkelen van de dimensie van 'zijn' door zelfbewustzijn. Bewust zijn van wie je bent, is de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling en succesvol functioneren (binnen een organisatie). Bovendien helpt zelfbewustzijn ons om te zien hoe we ons verhouden tot anderen, hoe we kunnen profiteren van diversiteit binnen teams en hoe een team kan voortbouwen op de sterke punten van alle betrokkenen. Zelfbewustzijn is daarom een cruciale basis van leiderschap, dat inhoudt het begrijpen van anderen en deze informatie gebruiken om te motiveren en resultaten te behalen.

Mogelijkheid 2: wereldwijd perspectief

Een individu kan eenvoudigweg niet groeien als persoon zonder rekening te houden met de mondiale context. Samenwerken met anderen en van hen leren is noodzakelijk om culturele intelligentie te ontwikkelen en om over standaardgrenzen heen te werken (De Vos et al., 2019). Door de 'doe'-dimensie te verkennen door te leren van anderen en van eerdere onderzoeken, openen mensen hun wereld, brengen ze een breder perspectief binnen om duurzaamheidsintelligentie te bevorderen en samen betere, meer creatieve oplossingen te bedenken.

Ervaringsleren Samenwerken met anderen en van hen leren vereist inderdaad een brede kijk, met respect voor de cultuur, normen en standpunten van anderen. Maar leiders die duurzaamheid het meest effectief integreren in hun organisatiestrategie zijn meestal degenen die kennis en inzicht putten uit een rijke reeks interacties met hun collega's, binnen een divers netwerk van belanghebbenden, en uit nieuwe duurzame leerervaringen die verder gaan dan formele processen voor duurzame ontwikkeling (Courtice, 2012). Ervaringsleren is een nuttige benadering om die brede, wereldwijde perspectieven te verkrijgen. Het is een meer expliciet erkende vorm van leiderschapsontwikkeling, waar leren wordt gezien als een proces van zelfontdekking, eerder dan kennisoverdracht. Het stelt individuen in staat abstracte en praktische kennis te integreren door middel van acties en interacties (Kolb, 1984).

Mogelijkheid 3: Maatschappelijk bewustzijn

De uitdaging van maatschappelijk bewustzijn, die afhankelijk is van systeemdenken, ligt in het zien van de onderlinge verbondenheid van onze economische, technologische, menselijke, sociale en milieusystemen en dienovereenkomstig handelen. Leiders en managers moeten verder kijken dan onmiddellijke gebeurtenissen en noodoplossingen, of de bekende 'brandbestrijding', en de onderliggende oorzaken blootleggen. Een goed begrip van het onzichtbare web van verbindingen tussen uitdagingen, risico's en aannames helpt inzicht te krijgen in onze complexe vraagstukken, waaronder duurzaamheid.


Klimaatverandering, de oorlog in Syrië, de wereldwijde verspreiding van het coronavirus... Crises zoals deze kennen vaak geen grenzen en zijn onzichtbaar met elkaar verbonden. Het blootleggen van deze verbindingen is precies wat maatschappelijk bewustzijn en systeemdenken beogen, door de relaties tussen componenten te verkennen en hun wisselwerking met elkaar. Dat principe van systeemdenken opent deuren om ons bewustzijn - zowel collectief als individueel - te transformeren, zodat we beter kunnen omgaan met huidige en toekomstige uitdagingen, en beter kunnen samenwerken en communiceren met elkaar.

Deze mogelijkheden hebben de kracht om duurzame verandering te inspireren en de kansen op succes van een organisatie te maximaliseren door goed voorbereid te zijn. Benieuwd naar meer? In onze driedelige blogserie bieden we antwoorden over hoe duurzaamheid te integreren in jouw reis naar een betere en meer duurzame zakelijke toekomst.

---
Sustainability Integration, een blog serie

De afgelopen jaren hebben academici, wetenschappers, internationale organisaties en andere experts gewaarschuwd dat organisaties zich moeten richten op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Doorgaan met 'business as usual' zal het einde betekenen voor veel organisaties en, bij uitbreiding, voor de wereld. Hoewel veel organisaties, overheden en mensen al hun uiterste best doen om duurzaamheidsprincipes te implementeren, moeten we allemaal samenwerken om echt een duurzame verandering teweeg te brengen - nu.

Deze driedelige blogserie duikt dieper in de betekenis van 'duurzaamheid' en onderzoekt hoe organisaties antwoorden kunnen vinden over hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in hun reis naar een betere en meer duurzame toekomst.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school