Icon info
NL
AMS Banners HR Challenge Raw Image8
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen
Evenementen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen/ams-hr-challenge-diversiteit-en-inclusie
AMS HR Challenge: Diversiteit en inclusie

AMS HR Challenge: Diversiteit en inclusie

14 12 21

Kom op 14 december naar een nieuwe editie van de AMS HR Challenge!

Diversiteit en inclusie zijn brandend actuele onderwerpen voor elke HR-professional. Het is een menselijk en waardengevoelig thema dat ook het imago van de organisatie en de efficiëntie van de werking beïnvloedt. Het is de uitdaging voor elke HR-professional om de basisprincipes te vertalen naar een duurzame, werkbare en aanvaardbare praktijk.

Op deze HR Challenge buigt u zich mee over de praktische consequenties, over de mogelijkheden en hindernissen bij de integratie van verschillen in seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, ras, handicap, leeftijd, enz…

Hoe werken we?

Nadat we kort het begrippenkader hebben verduidelijkt, presenteert een HR-directeur een concrete case, u bespreekt die, en aansluitend is er een plenair debat samen met experten uit het werkveld. Daarna volgt een nieuwe case.

Aansluitend licht Minister Petra De Sutter kort haar beleidsprincipes toe.

We sluiten af met een receptie voor alle aanwezigen.

We zijn verheugd voor deze HR Challenge te kunnen rekenen op de actieve medewerking van:

Minister Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Jan Van Rooy

HR Directeur van de Brandweer zone Antwerpen

Ilse Janssens

Coördinator HR at Emmaüs vzw

Shaireen Aftab

Directeur Communicatie en marketing bij de VDAB en Voorzitter van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Dr. Lou Van Beirendonck

Antwerp Management School, gastheer en moderator

Alumni van de Master Class HRM (2020 - 2021) en auteurs van de paper ‘Diversiteit & Inclusie bij het aantrekken, aanwerven en onboarden van medewerkers’ dd. 2021

Leen Laes - Charlotte Van Hoecke - Leen Van Dingenen - Saskia De Smet

Praktische info

Datum: 14 december 2021

Timing:

18:00: Aankomst

18:30 - 21:00: HR Challenge Sessie

21:00 - 22:00: Netwerk receptie

Locatie: Antwerp Management School, Boogkeers 5, 2000 Antwerp

Prijs: Dankzij enkele sponsors van dit event is deelname kosteloos voor AMS alumni.