Icon info
NL
OEP IAO Webinar banner
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen
Evenementen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen/innovatieve-arbeidsorganisatie-hoe-flexibel-kan-je-zijn
Innovatieve Arbeidsorganisatie: hoe flexibel kan…

Innovatieve Arbeidsorganisatie: hoe flexibel kan je zijn?

Human Resources

24 09 21

Almaar meer bedrijven sluiten kantoren en laten hun medewerkers vanop afstand werken. Het hybride werken maakt vandaag ongezien opgang. Tegelijk zijn steeds meer organisaties op zoek naar nieuwe manieren om flexibeler te kunnen inspelen op de noden van de klant en de omgeving. De klassieke, meer gesloten en bureaucratische hiërarchie maakt plaats voor een meer open en dynamisch organisatiedesign: de innovatieve arbeidsorganisatie.

Beide innovaties, zowel op het vlak van werkplek- als organisatiedesign, houden heel wat beloftes in. Denk maar aan meer autonomie, meer empowerment en meer welzijn op het werk voor werknemers. Dit optimisme kent bovendien nog een vergrotende trap wanneer beide innovatiebewegingen in elkaar haken.

Maar klopt dit beeld met de praktijk? Kunnen we ook niet te veel, te snel willen? Wanneer slaat de innovatieslinger door?

Tijdens dit webinar gaan we co-creatief op zoek naar antwoorden op tal van vragen, waaronder:

• Het teamconcept binnen IAO: wat is het en welke extra uitdagingen brengt het hybride werken met zich mee?

• Werkplekinnovatie: welke lading dekt deze vlag en houdt het concept stand tijdens het hybride werken?

• Wanneer slaat innovatie door als beide trajecten elkaar kruisen?

• Hoe zorgen we ervoor dat structuur- en werkplekinnovatie elkaar versterken in plaats van verzwakken?

Over de docenten

Prof. Peggy De Prins is programmadirecteur van de masterclass Innovatieve Arbeidsorganisaties. Verder is zij professor aan de Antwerp Management School en pioniert zij op het vlak van duurzame arbeidsrelaties en duurzaam HRM. Peggy doceert en verricht onderzoek over deze thema’s en begeleidt ook organisaties en hun stakeholders op het terrein in hun streven naar (meer) constructief partnerschap en duurzaam HRM.

Prof. Geert Van Hootegem heeft met zijn onderzoek steeds geprobeerd om de invloed van organisatiestructuren op de verschillende aspecten van de performantie van de organisatie en het welzijn van de werknemers te begrijpen. Recent focust hij zich vooral op het bewustmaken van organisaties over de demografische veranderingen en de noodzaak om gezonde en duurzame werkomgevingen te creëren. Hij staat organisaties en netwerken bij in hun (her)ontwerpacties.

Seth Maenen
heeft een achtergrond in organisatiewetenschappen. Tot voor kort leidde hij Workitects, een expertisecentrum voor organisatieontwerp. Vandaag is Seth als autonome onderzoeker en adviseur actief in tal van bedrijven en sectoren. Daarnaast doceert hij organisatieontwerp en ontwikkeling op AMS. Seth heeft meer dan 70 verandertrajecten begeleid in grote en kleine organisaties. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van goed onderbouwde en –waar mogelijk- datagedreven interventies. In 2018 publiceerde hij het boek Van Babel tot ontwerp. Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling.


Praktische informatie

Datum: Vrijdag 24 september, van 11:00 tot 12:30

Deelname is gratis, registratie verplicht.

Peggy Geert Seth