Icon info
NL
AMS BZA Banner social All Formats RAW
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen
Evenementen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/evenementen/organisaties-in-vuur-en-vlam-anticiperen-op-de-toekomst-op-basis-van-vier-jaar-onderzoek-met-bza
Organisaties in vuur en vlam: Anticiperen op de…

Organisaties in vuur en vlam: Anticiperen op de toekomst op basis van vier jaar onderzoek met BZA

04 10 22

In 2018 bundelden Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Antwerp Management School (AMS) de krachten om samen vooruit te kijken naar de brandweer van morgen. Er was nog geen sprake van corona, inflatie of langdurige periodes van extreme droogte. Wel was er de wil om vastgeroeste ideeën over bedrijfsvoering en crisisbeheer tegen het licht te houden en te evalueren. Het onderzoek richtte zich naar nieuwe vormen van bestuur en samenwerking, naar het soort leiderschap en management dat daarvoor vereist is, en naar de impact van nieuwe technologieën en data die de brandweer (en bij uitbreiding alle organisaties) in staat moet stellen om heel wat van de dagelijkse bedrijfsvoering in de toekomst te verbeteren.

Nu, vier jaar later, kijken we niet alleen terug op een aantal (wetenschappelijke) publicaties die uit deze samenwerking zijn voortgekomen, maar vooral naar de verwondering die dit onderzoeksproject teweeggebracht heeft. BZA liet toe om kritisch te reflecteren en de inzichten die daarbij verworven werden terug te koppelen naar niet enkel de eigen sector, maar ook naar bedrijven en organisaties en andere sectoren. Er werd een nieuwe kijk ontwikkeld op personeelsbeleid, de spanning tussen centrale en decentrale aansturing, leiderschap, organiseren met crisis in het achterhoofd, het slim inzitten van netwerken en de toegevoegde waarde die technologie en data kunnen hebben bij het oplossen van complexe bedrijfsproblemen.

Die verwondering delen we tijdens dit evenement graag met u.


Het programma ziet er als volgt uit:

15:45 Aankomst gasten

16:00 Welkom door:

  • Cathy Berx, gouverneur van de Provincie Antwerpen,
  • Bart De Wever, burgemeester van de Stad Antwerpen en zonevoorzitter van Brandweer Zone Antwerpen,
  • Prof. dr. Steven De Haes, decaan Antwerp Management School

16:20 Keynote door majoor Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen

16:40 Interactieve sessies in breakout-groups

- Majoor Jan Van Roey (BZA) en Prof. dr. Lou Van Beirendonck (AMS)

Ook een brandweerorganisatie evolueert van een hiërarchisch sturingsmodel naar een werking met meer autonomie, teamwerk en flexibiliteit. Waarom is dit nodig? Wat betekent deze evolutie voor leiders én voor medewerkers? Brandweer Zone Antwerpen deelt haar ervaringen, successen en pitfalls, om te eindigen met enkele nuttige aanbevelingen.

- Eva Van Gerven (BZA) en Prof. dr. Steven De Haes (AMS)

De inzet van slimme technologie en data is niet enkel cruciaal voor brandweerdiensten om snel te kunnen anticiperen op gevaar. Ook binnen andere organisaties wordt er steeds meer gebruik gemaakt van augmented reality, artificial intelligence, virtual reality, e.d. om beslissingsprocessen te ondersteunen.

- Kapitein Matthieu De Block (BZA) en Steven van den Oord (AMS)

Het slim inzetten van een organisatienetwerken bleek tijdens de coronacrisis essentieel gebleken om kritieke diensten zoals de brandweer, zorg en logistiek operationeel te houden.

17:40 Afsluiting door Prof. dr. Hugo Marynissen

17:50-19:00 Receptie

Praktische info

Wanneer: 04 oktober 2022, van 15:45 tot 19:00

Waar: Antwerp Management School, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Deelname aan het event is gratis, maar je kan een vrijwillige bijdrage van 20 euro aan Oscare vzw* schenken tijdens je registratie.

REGISTRATIE: https://www.eventbrite.be/e/organisaties-in-vuur-en-vlam-tickets-410539563887