Icon info
NL
Brandweerfoto 1024x576
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/ams-en-brandweer-zone-antwerpen-samen-in-zee-voor-vierjarig-onderzoekstraject
AMS en Brandweer Zone Antwerpen samen in zee voor…

juni 28, 2018

AMS en Brandweer Zone Antwerpen samen in zee voor vierjarig onderzoekstraject

De maatschappij verandert voortdurend. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, evolueren de hulpdiensten aan hetzelfde tempo mee. Brandweer Zone Antwerpen (BZA) investeert daarom niet alleen in modern materiaal en sterk opgeleide hulpverleners, maar ook in onderzoek. Antwerp Management School (AMS) is als kennis- en onderzoeksinstituut sterk geïnteresseerd in toepassingsgerichte studies naar belangrijke fenomenen in onze stedelijke omgeving. Samen besloten AMS en BZA om in zee te gaan voor een vierjarig onderzoekstraject. Dit is meteen het allereerste grootschalig multidisciplinair toegepast onderzoek naar ‘de brandweer van de toekomst’.

Grote ladingverliezen met monsterfiles tot gevolg. Extreme weersomstandigheden en wateroverlast. Een drukke en slimme stadskern met steeds hogere gebouwen,… De stad en de maatschappij veranderen en dat laat zich voelen in het type van de incidenten waarmee de brandweer te maken krijgt.
En wat met zelfrijdende wagens? Of een volledig overkapte Ring? Brandweer Zone Antwerpen wil klaar zijn voor de toekomst en investeert daarom constant in materiaal, mensen en onderzoek.
AMS en BZA voeren het allereerste multidisciplinair toegepast onderzoek naar ‘de brandweer van de toekomst’

De brandweer als organisatie, maar ook de brandweerman/vrouw als persoon die beslissingen neemt onder hoge stress, zijn al vaak het onderwerp geweest van tal van studies binnen de sociale wetenschappen. Denk dan maar aan studies omtrent leiderschap, het beslissingsproces onder druk of het welzijn van medewerkers. Toch is dit nog nooit samen in één groot onderzoeksproject gebundeld. De resultaten van deze vierjarige studie moeten niet alleen BZA, maar alle brandweerkorpsen in ons land en zelfs andere veiligheidsdiensten in staat stellen om zich voor te bereiden op de uitdagingen die een snel evoluerende maatschappij met zich mee brengen.

“Antwerpen heeft het grootste professionele brandweerkorps van het land,” zegt burgemeester en zonevoorzitter Bart De Wever. “Tegelijk kent de stad met de haven en de petrochemie zeer specifieke uitdagingen voor veiligheids- en hulpdiensten. Antwerpen moet voortrekker blijven op vlak van innovatie en een vooruitstrevend beleid voeren om te werken aan de brandweer van de toekomst. Voor de veiligheid en het welzijn van onze brandweermannen en -vrouwen, en van alle Antwerpenaren.

Maj. Bert Brugghemans, commandant van BZA: “Met dit onderzoek gaan we samen met AMS op zoek naar antwoorden op heel pertinente vragen die er bij de brandweer leven. Deze zijn o.a. : ‘Hoe kunnen we onverwachte incidenten effectiever aanpakken? Hoe kunnen we nog beter interventies opzetten met andere hulpdiensten? Hoe kunnen we de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers optimaal beschermen? ”

“Het is de eerste keer dat er zo een grootschalige multidisciplinaire studie over de werking van de brandweer wordt opgezet”, zegt vice-decaan Steven De Haes van AMS. “In een tiental aparte onderzoeksprojecten gaan we op drie niveaus (individueel, op korpsniveau, en op de brandweer als structuur) en op drie domeinen (leiderschap, ontwerp en bestuur, en technologie en organisatie) onderzoek verrichten.”

“Aan dit project zullen heel wat van onze toponderzoekers meewerken. Topics zoals Artificial Intelligence, neuroscience, technology enabled decision making, sustainable networks, en big data kleuren de onderzoeksagenda en de ambitie is duidelijk om Antwerpen internationaal op de kaart te zetten op vlak van brandweer en hulpverlening. Het uitgangspunt is dat we gaan kijken naar de brandweer van de toekomst. Uiteraard kan niemand de toekomst voorspellen. Maar wat we wel kunnen doen is onderzoeken welke vaardigheden een brandweerman/vrouw over pakweg 10 jaar zal nodig hebben”, vult Prof. dr. Hugo Marynissen van AMS aan.

Bij dit onderzoek zullen meerdere partners betrokken zijn zoals andere hulpverleners, overheden, andere brandweerkorpsen, maar ook de havengemeenschap en bedrijven.

Meer informatie

Perscontact BZA: Kristof Geens, 0476 991376, kristof.geens@brandweerzone.antwerpen.be
Verantwoordelijke: Maj. Bert Brugghemans, zonecommandant

Perscontact AMS: Anja Tys, 0486 494 387, Anja.tys@ams.ac.be
Verantwoordelijke: Prof. dr. Hugo Marynissen

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More