Icon info
NL
Antwerpmanagementschool elbows banner
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/message-from-the-dean
Message from the Dean

april 15, 2020

Message from the Dean

Beste,

Het zijn vreemde tijden. De voorbije weken zijn onze levens volledig op hun kop gezet. Tot een maand geleden had niemand zich kunnen voorstellen dat onze wereld zo radicaal en zo snel zou veranderen. Het is voor iedereen nu een bijzonder harde, moeilijke en stressvolle periode. In deze onzekere tijden gaan onze gedachten uit naar alle leden van onze grote AMS-community en naar hun naasten. We hopen dat iedereen gezond en wel is, en we leven mee met wie ziek is of misschien zelfs een geliefde heeft verloren. We willen ook graag alle mensen danken die zich in deze crisis voor anderen blijven inzetten, van dokters en verpleegkundigen over openbare en veiligheidsdiensten tot fabrieksarbeiders en beleidsmakers. Zij laten ons elke dag weer zien hoeveel mensen en jobs van cruciaal belang zijn voor het blijven functioneren van onze maatschappij.

De gezondheid en veiligheid van de AMS-community staan voorop.

De gezondheid en veiligheid van onze studenten, klanten, medewerkers en partners blijven onze topprioriteit. Daarom, en in opvolging van de recente richtlijnen van de overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft Antwerp Management School beslist om alle onderwijsactiviteiten van dit academiejaar via afstandsleren te organiseren. In lijn met internationale trends en technologieën hebben we ondertussen heel wat ervaring met digitaal leren en met werken in virtuele teams. We maken gebruik van onze geavanceerde online infrastructuur en van onze expertise om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie te blijven garanderen. Ons personeel en onze faculteitsmedewerkers werken van thuis uit en engageren zich elke dag opnieuw om jullie, onze studenten, klanten en partners, te ondersteunen. We zijn ons bewust van de uitdagende en onvoorspelbare omstandigheden en van de grote impact van de huidige maatregelen op ons allemaal. Maar we zetten ons traject en onze samenwerking verder, en we blijven jullie waar mogelijk ondersteunen. Ook wij hadden even tijd nodig om ons aan de nieuwe situatie aan te passen, maar ik bevestig graag nogmaals dat AMS volledig operationeel is en dynamischer dan ooit.

Samenbouwen aan een toekomst

De economische, sociale en ecologische evenwichten zijn aan het verschuiven. In de zoektocht naar een nieuw evenwicht willen we ons blijven inzetten voor de maatschappij en voor het blijven waarmaken van onze baseline, ‘Opening Minds to Impact the World’. Daarom reiken we in de komende weken de hand aan onze alumni, onze stakeholders en de maatschappij in het algemeen. AMS zal de komende periode een aantal heel concrete stappen zetten. Ten eerste zal ik als decaan van AMS een heel actieve rol opnemen in die cruciale contacten. Nú moeten we ons extra inspannen om te helpen, om een meerwaarde te zijn en om onze maatschappij te versterken. We beginnen daarom ook met het geven van een aantal webinars voor het grote publiek. Hierin zullen we aandacht hebben voor het managen van verandering en transformatie in deze ontwrichtende tijden. Onze experten hebben de kennis in huis om cruciale en kritische problemen in deze materie te helpen aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het moment is om als managementschool onze expertise aan te bieden en met onze partners en stakeholders samen over de toekomst na te denken. Daarnaast starten we ook met blogposts waarin jullie nuttige informatie kunnen vinden aangereikt door onze academici, onze studenten en alumni. In deze blogposts gaan we ook de discussie aan over de veranderingen in de wereld als gevolg van de crisis. Daarnaast mag je nog een aantal andere, boeiende initiatieven van ons verwachten. We houden jullie de komende dagen en weken op de hoogte.

AMS-community

In deze onzekere tijden is een community des te belangrijker, zeker in een periode waarin we noodgedwongen op afstand moeten blijven. We zijn er trots op dat we deel mogen uitmaken van een internationale community, met ons uitgebreide netwerk van 25.000 alumni en vele intense business- en academische partnerschappen over de hele wereld. Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor iedereen. Toch zijn het ook tijden waarin echte leiders hun verantwoordelijkheid nemen. Tijden waarin mensen en organisaties zorg dragen voor elkaar, buiten de lijntjes durven kleuren en effectief gaan samenwerken om grotere resultaten neer te zetten. Tijden waarin elk individu en iedereen samen het verschil kan maken. Waarin het beste in de mens naar boven komt en we elkaar helpen en ondersteunen bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Waarin we vertrouwen hebben en geven. Een magische kracht die het beste in ons allen naar boven haalt.

Dit is precies wat we de komende dagen, weken en maanden gaan doen. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen. We zullen nauw samenwerken met ons netwerk, waaronder jullie allemaal. We zullen blijven zorgen voor een open mindset zodat we een positieve impact kunnen hebben op de nieuwe maatschappij die er zit aan te komen.

Als decaan van AMS nodig ik jullie allen uit om samen met ons de krachten te bundelen. Jullie kunnen op mij persoonlijk rekenen, maar ook op alle personeelsleden en faculteitsmedewerkers, om het verschil te maken. Laten we de kracht van ons netwerk omarmen en samenwerken om sterker uit deze crisis te komen.

We kijken er al naar uit om jullie snel weer terug te zien, met ‘open minds to impact the new world’.

Met warme wensen voor jullie en de mensen om jullie heen,

Steven De Haes

Decaan Antwerp Management School

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More