Icon info
NL
Webinar Human Impact news
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/onderzoek-naar-de-impact-van-de-coronacrisis-op-het-menselijk-kapitaal-in-organisaties
Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op…

april 23, 2020

Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het menselijk kapitaal in organisaties

Meerderheid van organisaties blijft aanwerven – bij 70% van de kleine organisaties wel aanwervingsstop

Grote ontslagrondes bij huidige personeel worden niet voorzien, vooral bekommernis om geconnecteerd houden van thuiswerkers en uitval door stress bij cruciale organisaties

  • Antwerp Management School (AMS), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO – FEB) en HRPro.be voerden een grootschalige enquête uit bij 1241 bedrijfsleiders en HR-professionals.
  • Opvallend veel organisaties blijven op zoek naar nieuw talent.
  • Grootste groep geeft aan niet te denken aan een aanwervingsstop.
  • Kleine bedrijven (<10 werknemers) gaan wel op de rem staan: bijna 70% ging over tot een aanwervingsstop.

De enquête werd afgenomen tussen 3 en 18 april 2020 bij 1241 Belgische bedrijfsleiders en HR-professionals. Vooruitblikkend op de toekomst, stelt de grote meerderheid van de bevraagden (89%) de continuïteit van de organisatie na de crisis niet in vraag. Ook de ontslagintenties zijn niet bijzonder hoog. Slechts een minderheid acht het waarschijnlijk (13%) of zeer waarschijnlijk (3%) dat er mensen zullen moeten vertrekken. Het is niet de bedrijfsgrootte, maar wel de huidige activiteitsgraad die hier bepalend is: waar er vandaag minder gewerkt wordt, is men beduidend minder optimistisch over de continuïteit van organisatie en medewerkers.

Wat wel in vraag gesteld wordt, is de manier waarop men in organisaties naar loopbanen kijkt. Meer dan de helft van de organisaties behorende tot de risico-activiteiten (bv. kunst, toerisme, horeca) acht het waarschijnlijk dat de loopbanen in hun organisatie er na de crisis heel anders zullen uitzien. “Het wordt eens temeer duidelijk dat jobzekerheid en voorspelbare loopbaanpaden een zaak van het verleden zijn,” stelt prof. Dr. Ans De Vos (AMS) vast. “Het is belangrijk dat het arbeidsmarktbeleid bij de rélance maximaal inzet op het versterken van inzetbaarheidvan werknemers. Enkel op die manier kan loopbaanzekerheid worden gecreëerd. Maar ook voor de bedrijven zelf betekent dit dat zij anders moeten gaan nadenken over hun loopbaanbeleid.”

Thuiswerk

Bijna 4 op de 5 bedrijfsleiders en HR-professionals voorzien een stijging in het thuiswerk na de crisis (78,4%); Ook binnen de groep bedrijven waar er voor de crisis geen thuiswerk was (37,4%), geeft slechts 6% aan dit niet te overwegen na de crisis. “Bedrijven die vroeger niet of amper op thuiswerk inzetten, beseffen nu dat thuiswerk onomkeerbaar is,” stelt dr. Kathleen Vangronsvelt van AMS. “Maar denken dat het na de crisis allemaal vanzelf zal gaan, is ook een utopie.”

Van alle respondenten maakt één op de drie zich zorgen over de verbondenheid met collega’s en organisatiewanneer iedereen elders werkt. Zullen mensen zich nog “collega’s van elkaar” of “organizational citizens” voelen? Volgens dr. Kathleen Vangronsvelt kan deze bezorgdheid wel eens terecht zijn: “Uit vorig onderzoek blijkt immers dat mensen, de connectie met collega’s en bedrijf verliezen, wanneer ze meer dan 2 dagen per week thuis werken”.

Respondenten gaven ook aan bezorgd te zijn over de mentale gezondheid van hun medewerkers na de crisis: 44% van de respondenten uit risicosectoren en 37% uit de cruciale sectoren verwacht na de crisis een verhoogde uitval van werknemers omwille van stress.

Bedrijven blijven strijdvaardig

HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders zullen bij heropstart belangrijke beslissingen moeten nemen over hun personeelsbestand maar ook over hun interne arbeidsorganisatie. De manier waarop dit gebeurt zal belangrijke gevolgen hebben voor de weerbaarheid van diegenen die hun job verliezen én voor diegenen die blijven. Beleid, sector en sociale partners die de handen in elkaar slaan, zijn hierbij onontbeerlijk. Monica De Jonghe, Directeur-generaal VBO – FEB, stelt vast dat bedrijven strijdvaardig blijven . “We constateren dat bedrijven de rug rechten, velen de intentie hebben te blijven aanwerven en maximaal focussen op inzetbaarheid en flexibiliteit. Die positieve doch realistische blik vooruit, is “the way forward” voor de bedrijven om zich te wapenen voor de toekomst.”

Over dit onderzoek

Dit onderzoek kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het expertisecentrum Next Generation Work van Antwerp Management School, VBO - FEB en HRPro.be en werd mede mogelijk gemaakt door Bpact/Indiville, SD Worx en HR Magazine. Een online bevraging werd uitgevoerd tussen 3 en 18 april 2020 bij 1241 respondenten, waarvan 80% Nederlands- en 20% Franstalig.

Gratis webinar met voorstelling van de resultaten en de implicaties

Op 30 april worden de resultaten en hun implicaties voor een toekomstgericht HR-beleid toegelicht tijdens een webinar. Registreren hiervoor kan via deze link.

Meer informatie over dit onderzoek

  • Dr. Kathleen Vangronsvelt, kathleen.vangronsvelt@ams.ac.be
  • Prof. Ans De Vos, ans.devos@ams.ac.be


Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More