Icon info
NL
Samenwerking PRME 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/prme-businessscholen-en-universiteiten-van-frankrijk-belgië-en-nederland-kondigen-een-nieuw-prme-chapter-van-frankrijk-benelux-aan
PRME-businessscholen en universiteiten van…

november 28, 2017

PRME-businessscholen en universiteiten van Frankrijk, België en Nederland kondigen een nieuw PRME Chapter van Frankrijk/Benelux aan

28 november 2017 Antwerpen: Op 9 en 10 november kwam meer dan 40 decanen en vertegenwoordigers van businessscholen, universiteiten en hun stakeholders uit Benelux en Frankrijk samen op Antwerp Management School (AMS) om de creatie van het nieuwe PRME Chapter voor Frankrijk/Benelux goed te keuren. Dit initiatief zal focussen op de bevordering van duurzaamheid binnen de educatieve sector door samenwerkingsinitiatieven en het delen van succeservaringen.

Deze community zet zich in voor educatieve en businessveranderingen die bijdragen aan een duurzame samenleving onder de vlag van de Principles for Responsible Management Education (PRME) door de Verenigde Naties, een initiatief van de VN Global Compact.

Jonas Haertle, hoofd van PRME: “De lancering van het PRME Chapter Frankrijk & Benelux – het 15e PRME Chapter – is bemoedigend. De PRME Chapters spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van verantwoord managementonderwijs en helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken in een regionale context.”

“Door de deelname van belangrijke stakeholders in Frankrijk, België en Nederland, hopen we dat dit nieuwe initiatief engagement en transformatie in business- en managementopleidingen zal vergroten.”

De samenwerking zal de deelnemende businessscholen en managementgerelateerde instellingen voor hoger onderwijs de mogelijkheid geven om samen een antwoord te vormen op de regionale uitdagingen rond duurzame ontwikkeling. Door samen te werken met andere stakeholders, hun MVO-inspanningen te beoordelen en door gedeelde middelen voor onderwijs, research en hulpverlening te ontwikkelen, zullen de scholen beter in staat zijn om verandering te leiden en sociale impact te creëren.

De lancering werd georganiseerd door de vertegenwoordigers van elk deelnemend land. Voor Frankrijk is dat Conference des Grandes Ecoles (CGE), voor België is dat Antwerp Management School (AMS) en voor Nederland zijn dat de Maastricht School voor Management (MSM) en de Amsterdam School voor Internationale Business (AMSIB).

Over PRME: De Principles for Responsible Management Education (PRME) is een initiatief gesteund door de Verenigde Naties dat in 2007 opgericht werd als een platform om het duurzaamheidsprofiel van scholen wereldwijd op te krikken en om de huidige businessstudenten het bewustzijn en de mogelijkheden voor toekomstige veranderingen mee te geven. Als een vrijwillig initiatief met meer dan 680 ondertekenden, is PRME de grootste georganiseerde relatie tussen de Verenigde Staten en managementgerelateerde instellingen voor hoger onderwijs.

Over CGE: De Conference des Grandes Ecoles (CGE) is een organisatie zonder winstoogmerk die bestaat uit 223 publieke en private instituties voor hoger onderwijs – technische scholen, businessscholen en andere scholen voor specialisatie – die is opgericht in 1973. CGE fungeert als denktank, doetank, een belangengroep en in het bijzonder als collectief voor post-master kwalificaties.

“Als we de limieten van onze planeet onder ogen willen zien en de uitdaging van een welvarende mensheid aangaan, hebben businessscholen nu meer dan ooit de verantwoordelijkheid om onderzoek te ontwikkelen en om toekomstige leiders te trainen, om zo de Principles for Responsible Management Education (PRME) en Sustainable Development Goals te integreren in al hun acties. Bij CGE geloven we dat dit enkel bereikt kan worden als we onze krachten bundelen en nationale grenzen overstijgen. Dit is net het doel van het Frankrijk Benelux PRME Chapter, dat ik vandaag met veel genoegen en trots lanceer met onze partners,” aldus Denis Guibard, voorzitter van de SD&CSR-commissie.

Over MSM: De Maastricht School of Management (MSM) is opgericht in 1952 en daarmee een van de oudste en meest internationale businessscholen in Nederland. MSM biedt onderzoeksgedreven en internationaal geaccrediteerde MBA-, MSc- en MM-opleidingen aan, samen met vele, kortere professionele en executive programma’s. MSM hecht veel belang aan haar statuut als Advanced Signatory van het VN-initiatief Principles for Responsible Management Education (PRME). De missie van MSM is onderwijs en onderzoek aanbieden voor ethisch management, leiderschap inspireren, innovatief ondernemerschap en effectief overheidsbeleid, waarbij het verder bouwt op zijn unieke samenwerkingsgeschiedenis met instituten in opkomende economieën voor beter globaal management. MSM onderschrijft hoge ethische standaarden in business en is sterk voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) en duurzaamheidsontwikkeling. CSR en bedrijfsethiek zijn beide een inherent deel van het programma-aanbod van MSM – zowel op vlak van onderzoek als onderwijs.

Over AMS: Sinds 1959 biedt Antwerp Management School (AMS) managementtrainingen en onderzoek van hoge kwaliteit aan, wat een krachtige impuls gegeven heeft aan de economische en sociale activiteiten in België en ver daarbuiten. AMS is een internationale Boutique businesschool die haar klanten helpt duurzame waarde te creëren door talent te ontwikkelen tot Global Citizens. Om deze missie te bereiken, levert AMS state-of-the-art managementkennis, verankerd in een business- en organisationele context. Dit is de fundamentele basis waarop we drie waardepijlers bouwden, waarvan wij geloven dat ze nodig zijn om Global Citizens te worden: zelfbewustzijn, globaal perspectief en maatschappelijk bewustzijn.

“De globale agenda van de ‘Sustainable Development Goals’ mixen met de Principles for Responsible Management Education van de VN tot een gemeenschappelijk, regionaal initiatief, maakt het voor ons mogelijk, als onderwijsinstelling, om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

Door samen te werken met bedrijven in Frankrijk, Nederland en België, kunnen wij, opleiders en onderzoekers, ons steentje bijdragen om de agenda van de ‘Sustainable Development Goals’ van de VN uit te werken. We willen het voor studenten mogelijk maken om te bouwen op een duurzame mentaliteit die nodig is om deze transformatie te bereiken,” aldus Decaan Paul Matthyssens.

Over AMSIB: AMSIB is gesitueerd in het zakelijke district van Amsterdam. De Amsterdam School of International Business (AMSIB) huist 2,800 studenten en 150 personeelsleden. AMSIB biedt haar studenten globale businessopleidingen aan.

“Het is onze plicht om onze planeet in goede staat achter te laten om een goed en gezond leven voor onze kinderen te kunnen garanderen. Een duurzame toekomst creëren, begint vandaag. We moeten onze studenten onderwijzen in de kennis en mindset om creatieve en duurzame managementkeuzes te kunnen maken,” aldus Decaan John Sterk.

Deelnemende scholen en universiteiten

Amsterdam Business School
Amsterdam School of International Business (AMSIB)
Antwerp Management School
Audencia Business School
Burgundy School of Business
Ecole de Management de Normandie
EDC Paris Business School
EM Strasbourg Business School
Emlyon Business School
ESSCA
Grenoble Ecole de Management
HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège asbl
Iaelyon School of Management – University Jean Moulin
IESEG School of Management
KEDGE Business School
KU Leuven – Campus Brussels
KU Leuven – Faculty of Economics and Business
Louvain School of Management (LSM)
Maastricht School of Management
Rennes School of Business
Rotterdam School of Management BV
Telecom Ecole de Management
Tias Business School
Toulouse School of Management
United International Business Schools (UIBS)
Universiteit Antwerpen

Perscontact AMS

Anja Tys
Corporate Marketing Communication Manager
anja.tys@ams.ac.be
T+32 3 265 47 33 of M+32 486 494 387

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More